Menu Content

Průvodce technickou podporou

Seznam článků
Průvodce technickou podporou
První kroky
Tickety
Zakázkový vývoj
Sdílený vývoj
Obsah
Všechny strany

 

Upozornění: Můžete si také PDF file stáhnout Průvodce technickou podporou v PDF formátu.

1. Úvod do ARTIO technické podpory

Tato dokumentace obsahuje představení inovativního způsobu poskytovaní technické podpory pro Artio open-source projekty. K tomuto kroku jsme se rozhodli zejména proto, že naše personální kapacita neumožňovala odpovídat na všechny otázky ve fóru i na otázky z e-mailové komunikace včas, tak jak bychom si představovali.

Systém technické podpory je založen na ticketovém systému. Prosím, prohlédněte si workflow naší technické podpory:

1

Prosím, vezměte na vědomí, že starý způsob technické podpory nebude již více fungovat.

Fórum technické podpory bude stále zveřejněno, ale od této chvíle bude sloužit pouze pro Komunitní podporu a nebude aktivně monitorováno pracovníky Artio týmu.

Všechny oficiální dotazy musí být odeslány pomocí našeho tiketového systému http://www.artio.net/asupport/dashboard.

1.1.typy technické podpory

Poskytujeme tři druhy technické podpory:

  • Ticket – je určen pro všechny zákazníky, kteří používají naše komponenty nebo jiné naše open-source systémy na základě aktivní licence a mají otázku nebo prolbém týkající se instalace, konfigurace, nastavení atd. Podmínkou pro případ spadající do tohoto typu technické podpory je, že nebude potřeba zkoumat nebo měnit zdrojový kód k vyřešení dotazu nebo problému. Taktéž v tomto případě obvykle neprovádíme změny na stránce zákazníka, ale pouze dáváme zákazníkům rady, jak mohou problém vyřešit sami.

  • Zakázkový vývoj – je vhodný pro zákazníky, kteří potřebují přidat novou vlastnost, rozšířit funkčnost produktu, nebo pro zákazníky, jež mají specifické technické otázky nad rámec Support ticketu – tzn. úkon, který by vyžadoval pátrání ve zdrojovém kódu.

  • Sdílený vývoj – v principu je stejný jako Zakázkový vývoj, ale problém (tak jako žádost o novou vlastnost komponenty) může být navržen a sdílen jinými uživateli, kteří by chtěli spolufinancovat vývoj dohromady. Náklady tak mohou být pro jednotlivé sdílející členy docela nízké.Přihlášení uživatele Prázdný