Menu Content

Služby

> Co pro Vás můžeme udělat

Analýza a grafický návrh projektu

Možná si pokládáte otázku - proč bych měl potřebovat analýzu pro můj softwarový projekt? Nezodpovídá za to autor softwaru? Dobře, uvedeme Vám příklad. Když stavíte dům, budete také potřebovat plány ještě před tím, než začnete kopat do země. A obvykle chcete vědět předem, jak bude dům vypadat a z tohoto důvodu si najmete architekty a inženýry.

Se softwarem je to úplně stejné.

Ještě předtím, než začnete s projektem nebo než někoho poprosíte, aby to pro vás udělal, budete se muset zamyslet nad tím, co vlastně od projektu očekáváte. Kdo bude software používat, jaké funkčnosti by měl mít, jaká data budou vkládána a jaký výkon se očekává.

Někdy může být komunikace mezi zákazníky a dodavateli náročná. Hlavně proto, že jedni jsou manažeři a druzí jsou IT profesionálové. Mezi těmito skupinami může být komunikace obtížná. A právě z tohoto důvodu by měly být všechny nabídky, očekávání, rozhraní atd. popsány a formulovány v písemné formě.

Na základě této specifikace by měla být vytvořena detailní analýza softwarovými architekty, kteří budou analyzovat všechny požadované detaily, identifikovat a řešit možné problémy a vystihnout systémové koncepce. Analýza poskytuje odpovědi na otázky jako které nástroje a technologie by měly být použity, nebo které je možné použít, jaký může být časový harmonogram projektu, jak vytvořit a odhadnout lépe rozpočet za daný projekt atd.

Takže, co vám může ARTIO nabídnout?

Asistence pŘI psaní specifikacE

Specifikace je něco, co je dáváno softwarovým architektům jako vstup pro jejich práci. Nicméně pro klienta, který nemá speciální IT znalosti je správné vypracování specifikace velmi složité. My máme experty, kteří se s vámi mohou setkat a také vám mohou pomoci sepsat takový dokument. Vy budete muset přispět názorem o co přesně máte zájem (nebo to alespoň zkusíme zjistit), my poskytneme naše odborné znalosti, jak sestavit specifikaci a zkontrolujeme, zda nebyly zapomenuty všechny důležité věci a byly zahrnuty do dokumentu.

Výstupem této fáze bude písemný dokument - specifikace.

Analýza softwarového projektu

Ok, předpokládejme, že specifikaci už máte. Dalším krokem je, že budete chtít vědět, jak velký projekt to ve skutečnosti je, kolik času bude zapotřebí k implementaci, kolik bude stát a zda všechny vaše požadavky budou splněny.

K tomu, abychom byli schopni odpovědět na všechny Vaše tyto dotazy, bude zapotřebí analýza všech požadavků a možných problémů. Pokud je projekt příliš komplikovaný, bude nejspíš nejvhodnější jej rozdělit do několika menších sub-projektů. Pro každou fázi projektu je potřeba identifikovat a zkalkulovat všechny potřebné zroje (lidé, čas, peníze, nástroje, technologie).

Výstupem této fáze je písemný dokument analýzy, který zahrnuje alespoň:

  • detailní popis systému
  • určení fází projektu
  • odhad zdrojů
  • časový plán
  • určení možných problémů známých v tomto stupni a návrh jejich předcházení
  • seznam a doporučení technologií možných k použití
Přihlášení uživatele Prázdný