Menu Content

VirtueMart nástroje

> Choose one to see more info

VM Invoice 3: Seznam změn

--- 3.1.17 --- [5.4.2019]
Nové - Podpora statických překladů řetězců v šabloně faktury použivající tag {translate:LANG_CONSTANT}
Upraveno - Chyba TCPDF způsobující nevygenerování PDF, pokud jsou přítomny odkazy v šabloně HTML
Upraveno - Upozornění PHP

--- 3.1.16 --- [5.2.2019]
Upraveno - Výpočet DPH pro upravené slevové kupóny

--- 3.1.15 --- [6.12.2018]
Vylepšeno - HTML unikající v názvech odesílacích a platebních metod
Upraveno - Načítání cen přiřazených skupinám nakupujících při úpravě objednávky
Upraveno - Kompatibilita s PHP 7.2 s pluginem AwoCoupon

--- 3.1.14 --- [19.11.2018]
Vylepšeno - Tagy s pomlčkami v {if} podmíněných blocích
Upraveno - varování PHP

--- 3.1.13 --- [27.9.2018]
Vylepšeno - Odesílací a platební metody jsou řazeny podle hodnoty seznamu objednávek v políčku pro výběr
Upraveno - HTML znaky v názvu odesílací a platební metody způsobily, že se na faktuře nezobrazují součty
Upraveno - Opraven výběr ceny produktu během editace objednávky u produktů s více cenami
Upraveno - Varování PHP v PHP 7.2

--- 3.1.12 --- [13.9.2018]
Upraveno - Správný překlad názvu zákazníka v těle e-mailu.

--- 3.1.11 --- [6.4.2018]
Nové - Měsiční report faktur ve formátu CSV
Vylepšeno - Možnost skrytí řádku "Cena celkem" ve faktuře
Upraveno - Překlad Vlastních polí do správného jazyka
Upraveno - Zaškrtávací políčka zdědí nastavení pro některé možnosti v konfiguraci dodacích listů a dobropisů
Upraveno - Ukládání pole platebních informací pro standardní platební plugin
Upraveno - Skrytí varování PHP, pokud se ve vlastních polích vyskytne neplatný HTML

--- 3.1.10 --- [7.12.2017]
Upraveno - Nesprávné atributy produktu se někdy zobrazují na faktuře s Vlastními poli pro Všechny pluginy
Fix - Saving order weight
Fix - PHP warnings

--- 3.1.9 --- [19.4.2017]
New - Option to display payment/shipment info without description
Fix - Single custom field display on invoice
Fix - Calc rules calculation
Fix - Profit Markup rules handling

--- 3.1.8 --- [24.2.2017]
Imp - UTF-8 in product attributes on PDF invoice
Fix - Price modifications for custom fields
Fix - Custom fields label display

--- 3.1.7 --- [2.2.2017]
Fix - Profit Markup rule with shopper group not applied correctly
Fix - Attributes and calculation rules rows not removed from table when product deleted

--- 3.1.6 --- [21.12.2016]
Fix - Attributes not being generated for the first order item

--- 3.1.5 --- [5.12.2016]
Fix - Empty invoice attachment filename on PHP 7

--- 3.1.4 --- [24.11.2016]
Fix - Custom fields encoding
Fix - Duplicate custom fields and empty lines
Fix - Multiple e-mail addresses in Sender Email field

--- 3.1.3 --- [14.10.2016]
Fix - Price modifier per bill not displayed on invoice with "Apply Rules on Shipping/Payment" option enabled
Fix - Parsing attributes HTML, causing child products not to be displayed on invoice

--- 3.1.2 --- [30.9.2016]
Imp - Compatibility with PHP 7
Fix - Incorrect value for {price_withtax} tag
Fix - Cart attributes without cart input being displayed multiple times on invoice

--- 3.1.1 --- [13.9.2016]
Fix - Custom fields were added to attributes even when not marked as Cart Attribute

--- 3.1.0 --- [23.8.2016]
New - Option to include shipping/payment in Tax per Bill rules
New - Support for custom currency exchange rate
Imp - User can now unselect all options in Required Order Status field
Imp - Product attributes handling
Imp - Timeout for AJAX search fields (decreasing number of requests to server)
Fix - Subtotal without tax
Fix - Multiline customer notes in e-mails
Fix - Product couldn't be added to order without selecting some attribute
Fix - Storing attributes for Custom Fields for All plugin
Fix - Removed old debug output
Fix - Adding Multi Variant child products to order
Fix - Shipping/payment description parsing
Fix - Adding custom field with fixed value to product attributes

--- 3.0.9 --- [23.3.2016]
Fix - Price without tax in Tax Summary
Fix - Dollar signs in e-mail body
Fix - Loading language overrides for products attributes
Fix - Footer lines if {discount} is used as the first column

--- 3.0.8 --- [16.12.2015]
New - Filter invoices by product category
Imp - Improved support for VM Invoice 3 AwoCoupon plugin

--- 3.0.7 --- [14.10.2015]
Fix - Error on automatic invoice sending

--- 3.0.6 --- [5.10.2015]
New - {product_unit} field
New - Support for Joomla 3 collapsible sidebar
Imp - Select-box for number of invoices displayed in Joomla 3
Imp - Translatable additional fields
Fix - AwoCoupon with VM3 compatibility
Fix - HTML entities in conditional blocks
Fix - Some translations in language files

--- 3.0.5 --- [26.6.2015]
New - Replace or hide customer number for unregistered customers
Imp - Translate product custom fields
Fix - Error when some default custom fields deleted
Fix - Last order item emptied when some previous item deleted

--- 3.0.4 --- [19.5.2015]
New - Tag to display order password on invoice
New - Option to remove non-existent images from invoice
Fix - Shopper "title" field translation
Fix - SQL error message when changing shipment/payment method
Fix - Text field displayed over product suggest box
Fix - SQL error for specific custom fields
Fix - Child variants products selection
Fix - Price calculation when applying percentage coupon
Fix - Duplicating custom fields options when adding product to order

--- 3.0.3 --- [7.4.2015]
Fix - Zero prices when current backend user doesn't have shopper group specified
Fix - Numbering of {seq} tag starting from 2
Fix - XML for ACL support

--- 3.0.2 --- [26.3.2015]
Improved - Added basic Joomla ACL support
Fix - Warnings in tax per bill rules when creating new order
Fix - Text input fields too small in Joomla 3
Fix - Zero prices when shopper group set for product in VM
Fix - Incorrect shipment and payment method displayed when editing order
Fix - Suggest boxes in IE

--- 3.0.1 --- [18.3.2015]
New - Option to display shipping description in Shipping selection box
Improved - Updated Spanish translation (thanks to our user)
Fix - Missing table column error when saving payment/shipment plugin data
Fix - Warnings on new order page
Fix - Warnings when applying shipment/payment
Fix - Shopper group price selection
Fix - Applying correct calculation rules according to user's shopper group
Fix - Manual price modifications
Fix - Fees not calculated from actual prices

--- 3.0.0 --- [11.2.2015]
New - First version of VM Invoice 3 for Joomla 2.5/3 and VirtueMart 3
Přihlášení uživatele Prázdný