Menu Content

VirtueMart nástroje

> Choose one to see more info

Zpět

Jak nastavit funkci WebDAV?

Last revised:
Pondělí, 11 Květen 2015

Answer

Funkce WebDAV je k dispozici v Enterprise verzi komponenty JoomDOC 3 a 4. Od JoomDOC verze 4.0.3 je možné funkci WebDAV ovládat pomocí ApacheDAV nebo SabreDAV.  Výběr správného ovladače je možné zvolit v nastavení JoomDOCu pod záložkou "advanced".

SabreDAV je WebDAV server implementován do PHP. SabreDAV je už v  JoomDOCu. SabreDAV je většinou nezávislý na nastavení serveru, ale vyžaduje HTTP metody PROPFIND a PUT. Potřebujete přepsat pravidlo ve Vašem .htaccess souboru s SabreDAV:

RewriteRule ^hcwebdav(.*) /index.php?option=com_joomdoc&task=webdav&file=$1 [L]

Pravidlo by mělo být umístěno na začátek .htaccess souboru přímo za řádek:

RewriteEngine On
RewriteBase /

Funkce WebDAV musí být povolena v JoomDOCu - nastavení najdete pod první záložkou a dále také musíte povolit, které uživatelské skupiny mohou tuto funkci používat, a to pod záložkou oprávnění. Adresář logs/com_joomdoc-webdav-locks musí být zapisovatelný.

ApacheDAV ovládá funkci WebDAV modulem mod_dav z Apache serveru. Modul mod_dav musí být povolen v nastavení virtual hostu Vašich stránek. Např.:

<VirtualHost *:80>
    ServerName your-domain
    DocumentRoot /var/www/html
    ServerAdmin info@your-domain
    <Directory "/var/www/html">
        AllowOverride All
        Order Allow,Deny
        Allow from All
    </Directory>
    DAVLockDB /var/www/davlocks
    <Directory "/var/www/html/documents">
        DAV ON
    </Directory>    
    ErrorLog /var/log/apache2/error.log
    CustomLog /var/log/apache2/access.log common
</VirtualHost>

kategorie

Tags for this item

Přihlášení uživatele Prázdný