Menu Content

Joomla rozšíření

> Choose one to see more info

Dokumentace VM e-Tickets

Petr Dudek

Michal Unzeitig

ARTIO s.r.o.

Abstract

Uživatelská dokumentace pro ARTIO VM e-Tickets komponentu. Instalace a pokyny k použití.


ARTIO VM e-Ticket je Joomla komponenta pro online prodej elektronických vstupenek a ověřování jejich platnosti. Umožňuje vytváření a navrhování vstupenek, online generování, přímé stahování a on-site ověřování. Vše pomocí internetového prohlížeče na počítači nebo pomocí mobilního zařízení.

Toto rozšíření umožňuje definování a prodej elektronických vstupenek. Ty mohou být volitelně omezeny kapacitou (např. na koncertech, konferencích), vázané určitým místem nebo sedadlem (divadla, kina) nebo právě otevřené (ZOO, výstavy, veletrhy, zábavné parky, atd.)

Tato komponenta umožňuje nastavit různé možnosti tvorby cen (dospělí, děti, senioři), rozdílné ceny pro speciální oblasti (sedadlo - nebo sektor), multi-denní akce, atd. Umožňuje také navrhnout vlastní PDF vstupenku.

Vstupenky obsahují  EAN čárové kódy, takže platnost lístku může být jednoduše potvrzena použitím jakéhokoli zařízení - standardní nebo mobilní - které je schopné číst kódy. Ověřování platnosti  je také ovládáno komponentou. Komponenta také umožňuje správu pro prodej vstupenek na místě  & rezervované vstupenky pick-up.

Pro spuštění celého systému je zapotřebí tato komponenta a zařízení s internetovým prohlížečem (např. mobilní telefon, smart phone nebo počítač s připojenou čtečkou čárového kódu). 


1.1. Technické požadavky

Tato komponenta je plně kompatibilní a testována s Joomla! verze 1.5.x. Apache 2.x nebo novější, PHP 5.1.x nebo novější, MySQL 5.0.x nebo novější verzí. Před instalací této komponenty je nutné nainstalovat Joomla 1.5x s VirtueMart 1.1.x.

1.2. Požadavky na prohlížeč

Testováno na Internet Explorer 7 & 8, Opera 10.61, Mozilla Firefox 3.6.8. Frontend část požaduje  povolení Java Script.

2. Instalace

Obsah

2.1. Předpoklady
2.2. Instalace

2.1. Předpoklady

Před instalací ARTIO VM e-Ticket, potřebujete mít:

 1. instalaci Joomla 1.5.x

 2. instalaci VirtueMart 1.1.x

Joomla instalátor oznámí chyby a komponenta nebude nainstalována dokud VirtueMart nebude nainstalována správně.

Ujistěte se také, že všechny potřebné adresáře (které požaduje Joomla) včetně VirtueMart souborů, jsou přepisovatelné.

2.2. Instalace

Komponenta je instalována pomocí standardního Joomla instalátoru v backendu: ExtensionsInstall/Uninstall

Instalační balíček obsahuje všechny potřebné podpory instalovaných knihoven, takže velikost instalačního balíčku je asi 2 MB. Některé hostingy mají možná velikost stažených souborů omezenou, je nutné pak zvýšit tento limit nebo stažení souborů pomocí FTP.

Instalační balíček obsahuje automatický instalační skrip, který bude upravovat VirtueMart konfiguraci, zkopíruje všechny soubory a vytvorří nové databázové tabulky.

Prosím dávejte pozor na všechny chybové zprávy generované během instalace. Pokud se objeví jakákoli chyba, instalace nemusí být dokončena správně.

3. Administrace (Back-end)

3.1. Nastavení

První krok po instalaci je zkontrolovat a upravit nastavení komponenty.

Můžete tady nastavit výchozí hodnoty, jako je délka EAN kódu na vašich vstupenkách nebo jména atributů. Tento atribut se používá pro speciální atributy, který se používá pro kontrolu platnosti vstupenky.  Obsahuje např. počet vstupů (zákazník může tento lístek použít vícekrát) nebo dobu trvání (vstupenka je platná po určitý čas – 1 týden, 2 dny, …).

3.1.1. Registrace komponenty

Do registrační záložky prosím zaregistrujte vaši komponentu zadáním vaší VM E-Ticket Download ID, kterou jste obdrželi při koupi komponenty.

3.2. Organizace a Front-end oprávnění

Organizace je objekt, který má podobné funkce jako skupinu uživatelů. To slouží k definování a přiřazení oprávnění pracovat s jednotlivými lístky, jako je např. prodat je pomocí front-end rozhraní aplikace.

Neexistuje žádný limit, můžete vytvořit tolik organizací, kolik si budete přát.

Logika je následující: Každá vstupenka má vlastníka. Vlastník je organizace, která má plná oprávnění pro práci se vstupenkou. To znamená, že organizace mohou používat front-end pro prodej a kontrolu vstupenek pomocí EAN kódu, zobrazení a úpravy souvisejících objednávek (objednávky, kde je zahrnuta vstupenka). Další podrobnosti o uvedené činnosti lze nalézt v kapitole Funkce Front-end.

Dodatečně k vlastníkovi, můžete nastavit další oprávnění pro jiné organizace. Tato oprávnění mohou být jako takové jednotlivé pro různé typy činností. Zde jsou uvedeny čtyři typy oprávnění:

 • žádné: uživatelé v organizaci nemůžou vidět informace o vstupence

 • prodej: umožňuje uživatelům prodej vstupenek na pokladně

 • aktualizace: uživatelé mohou aktualizovat stav objednávky, v němž je zahrnuta vstupenka

 • storno: uživatelé mohou odebrat vstupenku z objednávky, v němž je vstupenka zahrnuta

Prosím pozor: Přiřazení některého z těchto oprávnění neumožňuje uživateli přístup do Joomla správy (back-end).

3.3. Pluginy (Rozvržení sedadel)

Pluginy slouží k zobrazení dialogového okna, které umožňuje uživatelům výběr sedadla (rozvržení sedadel). Toto je volitelná funkce na akce, kde lístky musí být mapovány na konkrétní sedadlo. Typicky se to týká objektů s omezenou kapacitou, jako jsou kina, divadla, atd.

Definovány mohou být také další pluginy s různým nastavením. Nastavení jsou uložena v souboru XML.

Můžete použít různé dialogy při volbě sedadel. Každý dialog je definován v samostatném souboru PHP. Můžete použít základní dialog, který je vytvořen pomocí HTML, nebo custom-made Flash dialogy, které umožňují hezčí design a pokročilé uživatelské interaktivity.

Výchozí dialog definuje pouze dva parametry: počet míst k sezení v řadě a počet řad. Tímto způsobem můžete snadno vytvořit rozložení pro různé velikosti haly obdélníkového tvaru.

3.4. Objekty (Místa)

Objekt představuje individuální halu nebo místo události.

Pro objekt, můžete přiřadit plugin, který bude použit pro výběr míst. Toto je nepovinné a vztahuje se pouze na objekty, které mají omezený počet míst k sezení a kde musí být ke vstupence přiděleno místo k sezení.

Také můžete definovat sekce sedadel.

3.4.1. Sekce sedadel

Sekce sedadel se používá pro definování skupiny sedadel s různými cenami (např. VIP sekce, balkony, atd.)

Můžete vytvořit tolik sekcí, kolik potřebujete, a přiřadit sedadla do těchto sekcí. Čísla sedadel patřící do sekce jsou uvedeny v textové podobě, odděleny čárkou. Pokud máte mnoho míst v sekci, můžete ušetřit čas tím, že specifikujete místa pomocí různých formátů (5-95). Po uložení bude takový rozsah formátu  automaticky přeložen do výchozího formátu.

3.5. Objednávky

Toto zobrazení ukazuje všechny VirtueMart objednávky, kde jsou zahrnuty všechny lístky.

Na této stránce můžete změnit stav objednávky, tisknout PDF soubor s lístky a EAN kódy nebo upravovat a mazat objednávky. The order detail page will redirect you to a default VirtueMart order detail page.

3.6. Vstupenky (Produkty)

Tento náhled zobrazí seznam všech VirtueMart produktů, které jsou typu "vstupenka". Tento typ je definován ve VirtueMartu a umožňuje to prodej běžných produktů (ne vstupenek) a vstupenek ve stejném obchodě ve stejnou dobu. 

3.6.1. Výběr produktu flypage

Nicméně pro správnou funkčnost je nutné přiřadit lístek-typ produktů do různých kategorií VirtueMartu. Pro lístek produkty musíte vybrat "VmeTicketFlyPage.tpl" jako flypage. Tento flypage přidává speicifickou funkci VirtueMartu, která zajistí, že všechny atributy lístku a výběrů budou fungovat správně.

3.6.2. Výběr kategorie

Pro kategorii, která obsahuje produkty vstupenek, můžete nastavit hodnotu stránky na  “VMeTicketBrowsePage”. Vstupenky v této kategorii budou zobrazeny pomocí speciální šablony, která je speciálně určena pro vstupenky. Funkce umožňuje např. filtrování a řazení vstupenky podle názvu, ceny nebo události dne.

3.6.3.Vytváření vstupenek

Vytváření a úprava vstupenek je rozdělena do 4 záložek.

3.6.3.1. Produktová záložka

Produktová záložka obsahuje základní atributy o produktu. Tento formulář je nadbytečný k detailu produktu v administraci VirtueMart.

Zde můžete nastavit:

 • název vstupenky (produktu)

 • základní cenu vstupenky (produktu) a sazbu DPH; pozor: změny cen jsou nastaveny v záložce Atributy

 • kategorie (jedna nebo více) kde se bude vstupenka objevovat

 • krátký a podrobný popis

 • zda je vstupenka zveřejněna nebo ne

3.6.3.2. Záložka atributy

Na této záložce můžete specifikovat další podrobné vlastnosti každé vstupenky. Tyto vlastnosti můžou být vybrány zákazníkem při nákupu vstupenky.

3.6.3.2.1. Parametry vstupenky

Zde můžete nastavit dodatečné parametry vztahující se k platnosti vstupenky, době trvání a vstupům.

Dárkové balení

   Tato volba definuje, zda si zákazník může vybrat, jestli vstupenky zaslat klasickou poštou. Pokud je to povoleno, bude způsob dopravy nabídnut na pokladně. Jinak je vstupenka vždy jen virtuální produkt, který lze stáhnout ve formátu PDF a vytisknout doma.

Otevřená vstupenka (vstup)

Při kontrole pak budou intervaly mezi vybranými dny automaticky generovány a můžete určit různé ceny pro každou událost.

To může být např. používáno, když se událost děje vícekrát za den nebo opakuje na více dní. Například, pokud budete hrát film na jeden týden, 3-krát denně v 15:00, 17:00 a 20:00. Pak tyto časy a data mohou být specifikovány v této oblasti. (11.2.2011 15:00). Můžete zadat libovolný počet výskytů podle potřeby.

Začátek a konec platnosti vstupenky

Ticket validity start and end fields are contain dates. Mezi těmito daty je vstupenka platná a může být používána.

Doba trvání

Určuje dobu platnosti vstupenky. Například, když festival trvá týden, můžete prodávat vstupenky na jeden, dva, tři nebo více dní. Tento atribut vyžaduje také zvláštní formát dat. První je číslo, pak prostor a další písmeno určuje jednotku času (d - den, w - týden, m - měsíc, min - minuta a h - hodina). Další písmena jsou variabilní (1 den, 2 dny, 1 týden, ...).

Vstupy

Definuje počet, kolikrát může být vstupenka použita. To vám umožní vytvářet např. sezónní vstupenky s více vstupy (10, 20, ...). Tento atribut požaduje celou hodnotu.

3.6.3.2.2. Variabilní atributy

Tady můžete vytvořit vlastní atributy s vlastními názvy a hodnotami. Princip je stejný jako ve VirtueMartu, takže můžete použít např. toto: definovat úpravy lístku pro různé typy návštěvníků (děti / dospělí / senioři) nebo podobné úpravy.

Každý atribut má pole pro změnu ceny. To také funguje stejně jako ve VirtueMartu. Za prvé, použijte pro změnu ceny znaménko (+, - nebo =), následované s číselnou hodnotu.

 • + zvyšuje původní cenu

 • - snižuje původní cenu

 • = přepíšu původní cenu

3.6.3.2.3. Nastavení objektů

Nastavení objektů se vztahuje k výběru sedadla. Na této záložce můžete vybrat existující objekt a definovat ceny a barvy pro sekci sedadel.

3.6.3.3. Šablona vstupenky

Pro každou vstupenku můžete vytvořit vlastní rozvržení a design pomocí WYSIWYG editoru. Šablona vytvořená zde je používána pro generování PDF vstupenek.

V šabloně, můžete použít následující předdefinované pole:

 • [%název%] - název vstupenky

 • [%cena%] - cena vstupenky

 • [%datum_objednávky%] - datum vytvoření objednávky

 • [%url%] - URL adresa vstupenky

 • [%uživatelské_jméno%] - jméno uživatele, který vytvořil objednávku

 • [%ean%] - vloží obrázek s jedinečným a náhodným EAN kódem

Můžete také vložit své vlastní atributy nebo parametry vstupenky.

3.6.3.4. Oprávnění vstupenky

Na této záložce můžete specifikovat vlastníka vstupenky a přiřadit oprávnění pro další organizace.

Pole Defined Permissions obsahuje všechny existující organizace, takže můžete přiřadit oprávnění pro každou z nich jednotlivě. Tato definice je však používána jen tehdy, když atribut Ticket Sell Permission je nastaven jako Defined.

All options znamená, že všechny organizace mají plná oprávnění pro tuto vstupenku.

Owner options znamená, že všechny organizace s výjimkou vlastníka nemají žádné oprávnění na vstupenku.

4. Front-end funkce

4.1. Prohlížení a nakupování vstupenek online

Vstupenky jsou mapovány na VirtueMart produkty, takže není rozdíl mezi nákupem vstupenek a dalších produktů.

Detail stránky vstupenky je založen na VirtueMart fly stránce, ale je upraven tak, aby zobrazoval výběr sedadel nebo některé specifické atributy. Můžete také použít VmeTicketBrowsePage pro vaši kategorii vstupenek. Na této stránce můžete filtrovat a řadit vstupenky podle jejich speciálních atributů, jako je datum platnosti nebo název události.

4.2. Prodej na pokladně

Tato komponenta může být také používána pro prodej vstupenek na pokladně. Speciální front-end zobrazení je k dispozici pro tento účel. Je to užitečné, když chcete prodávat vstupenky na pokladně, ale nechcete umožnit přístup do administrace pro zaměstnance obchodu.

4.2.1. konfigurace

Na zobrazení Tickets můžete vybrat typ vstupenky a currences, které mohou být prodány na pokladně. Pouze takové vstupenky budou akceptovány.

4.2.2. Prodej vstupenek

Na zobrazení Sell Ticket můžete prodávat a tisknout vstupenky na pokladně.

4.2.3. Řízení objednávky

Orders zobrazí všechny objednávky, které zahrnují vstupenky, které máte povoleno řídit (to záleží na vlastnictví a nastavení oprávnění).

V závislosti na udělených oprávněních můžete upravovat objednávky. Můžete také tisknout objednané vstupenky (můžete prodávat vstupenky reservační metodou a tisknout je na pokladně).

4.2.4. Reporty

Order Management také zobrazuje celkovou cenu za všechny filtrované objednávky. Cena se počítá pouze z položek z objednávky, kde jste (uživatel) prodávající a to znamená, že jste obdrželi peníze za vstupenky.

To je užitečné při kontrole, jestli množství peněz vybraných na pokladně odpovídá prodeji za den. Seznam prodaných vstupenek lze také vytisknout.

4.3. Ověření vstupenky

Pro ověření platnosti vstupenky je používán náhled VMeTicket. Pomocí tohoto náhledu je platnost vstupenky kontrolována pomocí EAN kódu na vstupence (EAN kód je ověřen pomocí čtecího zařízení připojeného k PC, mobillnímu telefonu nebo pomocí speciálního čtecího zařízení nebo může být EAN kód napsán ručně).

Platnost vstupenky je automaticky kontrolována na základě akce, kterou kontrolujete, data a času, stejně tak i to, zda už byla použita nebo ne. Náhled pak zobrazí výsledek, jestli je vstupenka platná nebo ne.  Pokud potvrdíte vstup, počet vstupů se sníží o jeden.

5. Řešení problémů

Pokud se setkáte s nějakým problémem nebo máte otázky, podívetje se na odpovědi nebo pošlete vaši otázku na naše fórum na http://www.artio.net/support-forums/e-tickets.

Přihlášení uživatele Prázdný