Menu Content

Joomla rozšíření

> Choose one to see more info

Zpět

Jak můžu přeložit komponentu do svého jazyka?

Last revised:
Čtvrtek, 24 Září 2015

Answer

VM Invoice 3 používá standardní Joomla! jazykový překladač. Výchozí lokalizace pro angličtinu je v těchto souborech:

  • administrator/language/ en-GB/en-GB.com_vminvoice3.ini

  • administrator/language/ en-GB/en-GB.com_vminvoice3 .sys.ini 

  • language/ en-GB/en-GB.com_vminvoice3 .ini

Příklad

Když chcete překládat do angličtiny ( de-DE), musíte zkopírovat anglické soubory ( en-GB) a ty pak přeložit:

  • administrator/language/ de-DE/de-DE.com_vminvoice3 .ini

  • administrator/language/ de-DE/de-DE.com_vminvoice3 .sys.ini 

  • language/ de-DE/de-DE.com_vminvoice3 .ini

V anglických souborech vypadají řádky následovně:  COM_VMINVOICE3_INVOICE_DATE="Invoice date"
Levá část COM_VMINVOICE3_INVOICE_DATE= se nepřekládá! Překládejte pouze text vpravo.
V německých souborech vypadají řádky takto: 
COM_VMINVOICE3_INVOICE_DATE="Rechnungsdatum"
Jazykový soubor musí být v kódování UTF-8. Doporučujeme editovat soubor v programu PSPAD, který Vám umožní nastavit správné kódování.

PROBLémy

Důvod, proč se lokalizace neobjevuje, je v nějakém parsing erroru v INI souboru. Zkuste spustit Debug Mode. Nezapomeňte, že text na pravé strany musí být uzavřen v uvozovkách - PROPERTY="YOUR TEXT"

DEBUG MODE

 

Spusťte Debug Language v globálním nastavení pod záložkou System. Měli byste zapnout také plugin Debug. Dole na stránce je Debug Console, kde můžete najít parsing errory v jazykových souborech a seznam nahraných jazykových souborů. Zkontrolujte, zda jsou Vaše soubory nahrány a nejsou tam žádné parsing errory.

kategorie

Přihlášení uživatele Prázdný