Menu Content

Joomla rozšíření

> Choose one to see more info

FusionCharts: Typy grafů

FusionCharts nabízí více jak 45 druhů 2D/3D grafů zahrnující liniové, sloupcové, koláčové, bublinové a kombinované grafy. Funkční a "kosmetické" aspekty každého grafu můžeme přizpůsobit pomocí XML konfigurátoru ARTIO FusionCharts pro Joomla. Nemusíte proto vědět vůbec nic o JavaSriptových animacích používaných FusionCharts.

Grafy ve FusionCharts

Sloupcový 3D

Porovnávání dat pomocí 3D vertikálních sloupců

column_3D

Koláčový

Zobrazení jednotlivých hodnot s ohledem na celkovou hodnotu

Pie-Doughnut

Sloupcový 2D

Používání 2D vertikálních sloupců pro lepší vizuální názornost

Column_2D

Líniový/Čárový

Zobrazování trendů a výkonu po určitě časové období

Line-area

Řádkové grafy

Horizontální bar k zobrazení většího objemu dat

Bart_Charts

Skládané grafy

Ukazuje relativní množství s ohledem na celkové

Stacked_Charts

Kombinované grafy*

Vrstvení různých diagramů na stejné ose Y

Combination

Kombinované grafy*

Vrstvení různých diagramů na dvě osy Y

Combination_Dual

Bublinový*

Kvantitativní měřítka na dvou osách s možností pro třetí

Bubble

Rolovací grafy*

Sloupcový, liniový a plošný graf s rolovací osou X

Scroll_Charts
* Uživatelská licence neobsahuje Kombinované, bublinové a skrolovací grafy

Následující seznam příkladů grafů, které ARTIO FusionCharts podporují pro Joomla. Je-li název grafu podtržen, kliknutím na něj se Vám zobrazí názorná ukázka, opětovným kliknutím se zavře.

 • Jednoduché typy grafů

  • Sloupcový 2D graf
  • Sloupcový 3D graf
  • Koláčový 2D graf
  • Koláčový 3D graf
  • Liniový 2D graf
  • Řádkový 2D graf
  • Plošný 2D graf
  • Výsečový 2D graf
  • Výsečový 3D graf
 • Více-úrovňové typy grafů

  • Více-úrovňový sloupcový 2D graf
  • Více-úrovňový sloupcový 3D graf
  • Více-úrovňový liniový 2D graf
  • Více-úrovňový plošný 2D graf
  • Více-úrovňový řádkový 2D graf
  • Více-úrovňový řádkový 3D graf
 • Skládané typy grafů

  • Skládaný sloupcový 2D graf
  • Skládaný sloupcový 3D graf
  • Skládaný plošný 2D graf
  • Skládaný řádkový 2D graf
  • Skládaný 3D graf
  • Více-úrovňový skládaný sloupcový 2D graf
 • Kombinované typy grafů

  • 2D jednoduchý kombinovaný graf, který může být použit pro vytvoření těchto typů:
   • 2D Sloupcový + Liniový
   • 2D Sloupcový + Plošný
   • 2D Liniový + Plošný
  • Sloupcový 3D + Jednoduchý liniový
  • 2D kombinovaný, který může být použit pro vytvoření těchto typů:
   • Sloupcový (Primary Y) + Liniový (Secondary Y)
   • Sloupcový (Primary Y) + Plošný (Secondary Y)
   • Sloupcový (Primary Y) + Sloupcový (Secondary Y)
   • Plošný (Primary Y) + Liniový (Secondary Y)
   • Plošný (Primary Y) + Sloupcový (Secondary Y)
   • Plošný (Primary Y) + Plošný (Secondary Y)
   • Liniový (Primary Y) + Liniový (Secondary Y)
   • Liniový (Primary Y) + Sloupcový (Secondary Y)
   • Liniový (Primary Y) + Plošný (Secondary Y)
  • Sloupcový 3D + Liniový
  • Skládaný sloupcový 3D + Liniový
  • Více-úrovňový skládaný sloupcový 2D + Liniový
 • XY bodové grafy

  • Skládaný (XY bodový) graf
  • Bublinový graf
 • Rolovací typy grafů

  • Rolovací sloupcový 2D graf
  • Rolovací liniový 2D graf
  • Rolovací plošný 2D graf
  • Rolovací skládaný sloupcový 2D graf
  • Rolovací kombinovaný 2D graf
  • Rolovací kombinovaný 2D graf
Přihlášení uživatele Prázdný