Menu Content

Průvodce technickou podporou - Zakázkový vývoj

Seznam článků
Průvodce technickou podporou
První kroky
Tickety
Zakázkový vývoj
Sdílený vývoj
Obsah
Všechny strany

4. Zakázkový vývoj

4.1.úvod

Jestliže potřebujete přidat novou funkci, rozšířit nebo upravait existující funkcionealitu, nebo máte otázku na vývojařské úrovni, která souvisí s některým z našich produtů nebo s podporovanou open-source platformou, můžete o to požádat prostřednictvím Nového Vývoje.

Ve srovnání se Support Ticketem, tento druh technické podpory očekává úpravu zdrojového kódu nebo tvorbu nového kódu. Z tohoto důvodu důvodu není účtováno za případ, ale je účtováno po hodinách za základě předpokládané požadované doby.

Případ nového vývoje může být buď osobní nebo sdílený. Osobní případ je viditelný pouze pro vás, zatímto sdílené případy jsou viditelné i pro ostatní uživatele. Veřejné (sdílené) případy tak mohou být spojeny a spolufinancovány s ostatními.

Osobní případy nemohou být spojeny s ostatními uživateli. To znamená, že vývoj musí být uhrazen zákazníkem v plné výši. Toto varianta zakázkového vývoje je vhodná pro žádosti, které jsou:

  • specifické pouze pro váš projekt a nemohou být použity kdekoliv

  • potřebujete rychlé provedení (sdílené případy obvykle trvají déle)

Tato kapitola dále popisuje pouze detaily o osobním případu. Pro získání více informací o sdíleném případu, prosím navštivte kapitolu Sdílené případy.

4.2.Zahájení zadání požadavku na nový vývoj

Pro zahájení zadání nového vývoje, prosím, klikněte na odkaz Nový Vývoj na hlavní stránce uživatele nebo v levém menu.

12 velke

Ve formuláři Nový Vývoj nejdříve vyberte, jestli si přejete, aby byl případ osobní nebo sdílený.

Dále vyberte produkt a platformu, která s nim souvisí. Na základě vyplněných kombinací můžete být vyzváni k vyplnění doplňujících informací jako je verze platformy a jiného použitého softwaru, verzi PHP atp.

V následující sekci, prosím, vložte popis (specifikaci) požadované úpravy. Uvědomte si, prosím, že čím více detailních a přesných informací uvedete, tím přesnější bude náš odhad času pro provedení úpravy.

13 velke

Upozrnění: Abyste byli schopni aktivovat Nový Vývoj, musíte mít kladný počet ticketů"! ve vašem uživatelském účtu! Toto omezení je naprosto na místě, aby se omezilo zneužívání vývojářských požadavků pro standardní technickou podporu nebo žádosti, které nejsou myšleny vážně. Jestliže je zakázkový vývoj úspěšně vyřešen, může být použitý support ticket znovu přičten k vašemu uživatelskému účtu.

4.3.Workflow zakázkového vývoje

Komunikace o problému probíhá prostřednictvím support ticket systému. Na stránce Detaily případu, můžete vidět celou naši historii komunikace se všemi odpověďmi a komenti jak z naší, tak z vaší strany. Jakoukoli odpověď vám pošleme také na e-mail. Můžete si vybrat, jakým způsobem pak odpovíte, zda-li e-mailem nebo prostřednictvím stránky Detaily případu.

  1. Jakmile od vás obdržíme specifikaci Zakázkového vývoje, náš tým technické podpory ji začne zkoumat a odhadne čas potřebný k implementaci. Pokud nebudem schopni vytvořit odhadovaný čas z počáteční specifikace, můžeme vás kontaktovat s doplňujícími dotazy, abychom si co nejlépe vyjasnili specifikaci. Vyjasnění případu může dokonce vyžadovat několik kol otázek a odpovědí. Komunikační procedůra v tomto bodě je velmi podobná komunikaci prostřednictvím Support ticketu, pro bližží informace proto navštivte kapitolu Workflow Support ticketů.

    14 velke

  2. Ve chvíli, kdy budeme schopni odhadnout potřebný čas k implementaci, budeme vás co nejdříve informovat. Odhadovaný čas se zobrazí na stránce Detail případu.

  3. Po poskytnutí odhadovaného času se můžete rozhodnout, zda budete čas akceptovat či nikoli. V případě akceptace budou odhadované hodiny strhnuty ze zůstatku vašeho uživatelského účtu. Pokud ve vašem účtu není dostatek Hodin technické podpory, zašleme vám žádost o nákup v našem e-shopu. Pokud zjistíte, že je vývoj příliš drahý a neakceptujete odhad, pak stále můžete zvážit sdílet návrh s ostatními (pro další informace, prosím, navštivte kapitolu Sdílený vývoj).

4.4.Nákup hodin pro vývoj

You can buy additional hours needed for custom development easily by Dodatečné hodiny pro zakázkový vývoj si můžete zakoupit kliknutím na odkaz Koupit Vývoj na hlavní stránce Technické podpory uživatelského účtu nebo vyberte položku v levém menu.

Budete přesměrováni na odpovídající služby v našem e-shopu. Vyberte počet hodin, který potřebujete nakoupit. V případě potřeby si můžete vybrat rychlejší než standardní dobu odezvy. V tomto případě vyberte požadovanou hodnotu ze select boxu. Doba odezvy definuje čas, kdy začneme pracovat na požadovaném případu.

15 velke

Po potvrzení objednávky budou nakoupené hodiny připsány na váš účet.

16 velkePřihlášení uživatele Prázdný