Menu Content

Joomla rozšíření

> Choose one to see more info

Seznam změn v JoomSEF 4.x

--- 4.7.9 --- [26.10.2020]
Vylepšení - Přidána možnost generovat kanonický odkaz pro všechny URL
Oprava - Nesprávně generovaný název stránky, když byl stejný jako název webu
Oprava - Načítaní statistik výsledků vyhledávání z Google

--- 4.7.8 --- [14.7.2020]
Nové - Zpracování "format=pdf" v URL pro Joomla! Content
Vylepšení - Zakázání interních odkazů na definované slova v metaznačkách při použití některých pluginů (např. JSN PageBuilder)
Oprava - Možnost "Přidat rozvržení do URL" zapnuty v Content rozšíření
Oprava - Fatal PHP error v MailTo extenzi na PHP 7.3
Oprava - Některá oznámení PHP

--- 4.7.7 --- [27.9.2019]
Oprava - Přidán chybějící soubor do instalačního balíku

--- 4.7.6 --- [5.4.2019]
Vylepšení - Kompatibilita s PHP 7.3 (chyba "Only variables can be passed by reference")
Vylepšení - Uživatelsky přívětivý výběr vyloučených kategorií v Content extenzi
Oprava - Multilanguage menu associations on Joomla! 3.9.4

--- 4.7.5 --- [24.5.2018]
Vylepšení - Prodloužená povolená délka metapopisu
Oprava - Povolit * v lang proměnné, když je povolena možnost "Filtrovat systémové proměnné"
Oprava - Opraveny PHP upozornění, když dojde k přesměrování na hlavní stránku na vícejazyčném webu

--- 4.7.4 --- [12.4.2018]
Oprava - Skryta chybová hláška DB

--- 4.7.3 --- [23.3.2018]
Oprava - Vícejazyčné doména na webových stránkách s povoleným SSL

--- 4.7.2 --- [20.3.2018]
Oprava - Oprava závažné chyby na vícejazyčných webech používajících různé domény

--- 4.7.1 --- [22.11.2017]
Oprava - Zabránění tvoření SEF URL s duplicitními ne-SEF URL
Oprava - Neočíslování duplicitní SEF URL domovské stránky, pokud se používají různé domény pro jazyky
Oprava - Změna "activ handler" možnosti pro komponenty bez naisntalované JoomSEF extenze
Oprava - Stránkovací řetězec nebyl přeložen

--- 4.7.0 --- [31.7.2017]
Oprava - Guess Itemid možnost v Content rozšíření na Joomle! 3.7
Oprava - Zastaralé PHP warningy (varování)
Oprava - Chybějící podadresář v interních odkazech
Oprava - Uživatelské ID autora v článku s obsahem stránek 404

--- 4.6.10 --- [1.2.2017]
Vylepšení - Aktualizovaný sledovací kód Google
Vylepšení - Kompatibilita s JInput
Oprava - Některé warningy (varování) Strict Standards

--- 4.6.9 --- [10.8.2016]
Oprava - Parametry položek Menu jsou přepisovány JoomSEFem
Oprava - SEF URL pro editaci článků v Joomle! 3.6
Oprava - Zpracování polí proměnných při editaci SEF URL

--- 4.6.8 --- [20.6.2016]
Vylepšení - Zpracování koncového lomítka v Joomle! 3
Oprava - Support for menu associations in Joomla! 3.5
Oprava - Deprecated errory v ovládacím panele s PHP 7

--- 4.6.7 --- [17.5.2016]
Vylepšení - Možnost nepřidávat Itemid do URL pokud původní URL žádné neobsahuje
Oprava - Nesprávné Itemid ve stránkování článků
Oprava - "File not uploaded for security reasons" (soubor nebyl nahrán z bezpečnostních důvodů) error na stráce Aktulizací
Oprava - Deprecated warningy v PHP 7

--- 4.6.6 --- [28.1.2016]
Nové - Filtrování SEF URLs podle Aktivního sloupce na stránce Sitemap
Vylepšení - Strict types for SQL queries
Oprava - Strict Standards warningy ve skriptu odinstalování

--- 4.6.5 --- [14.1.2016]
Vylepšení - Přesměrování na https a www doménu nezpůsobuje přesměrování řetězce 301
Vylepšení - Tags extension: Podpora pro více tagů v SEF URL
Oprava - Některé další Strict Standards warningy
Oprava - Možnost vložení SQL
Oprava - Odebrání základního podadresáře Joomla! ze SEF URL

--- 4.6.4 --- [10.11.2015]
Nové - Možnost vynutit SSL přímo v JoomSEF, aby se zabránilo přesměrování 301 řetězce
Oprava - Jazykové přepisy nefungují na Joomle! 3.x
Oprava - Některé texty se nepřekládají na Joomle! 3.x

--- 4.6.3 --- [29.9.2015]
Nové - Možnost zakázat plokovaný přenos při exportu SEF URLs
Vylepšení - Strict Standards warningy na PHP 5.4 a vyšší
Vylepšení - Zobrazen počet vybraných položek v Joomle 3!
Oprava - HTML znaky jsou zobrazovány v seznamu URLs
Oprava - Použití domény v SEF URL, pokud není požadováno
Oprava - SQL query pro duplicitní URL
Oprava - Duplikování domény v URL pro kompnenty užívající vlastní router
Oprava - Automatická instalace extenze ze serveru ARTIO
Oprava - HTML entity v interních odkazech

--- 4.6.2 --- [10.3.2015]
Oprava - Chyba v podpoře nového rozhraní routerů komponent v Joomle! 3

--- 4.6.1 --- [5.3.2015]
Oprava - Kontrola ACL oprávnění v backendu
Oprava - Instalace extenze na Joomle 3.4 ("sef_ext adapter doesn't exist" error)

--- 4.6.0 --- [3.3.2015]
Nové - Možnost odebrání a opravy kanoických odkazů v Joomle! 3
Vylepšení - Statické parsování z Google
Oprava - Problém stránkování v Joomla 3.4
Oprava - SQL error pokud nebyly vybrány žádné akceptované měny ve VirtueMart
Oprava - Podpora pro nové rozhraní routerů komponent v Joomle! 3
Oprava - Component router loading isolated from local variables
Oprava - Chyba pokud je povolená možsnost Auto Update URLs
Oprava - Zasekávání platnosti Updatu

--- 4.5.6 --- [27.11.2014]
Vylepšení - Přidánay nové možnosti pro GA tracking

--- 4.5.5 --- [26.11.2014]
Vylepšení - Aktualizace GA tracking kódu

--- 4.5.4 --- [7.11.2014]
Vylepšení - Duplicitní cachování SEF URLs (vyřešeny problémy s cachováním v případě použití domén pro různé jazyky)
Oprava - 301 přesměrování v Joomla 3.2 a novější
Oprava - Cachování možnosti "Use sitename in title"
Oprava - Generování crotab souboru

--- 4.5.3 --- [18.9.2014]
Nové - Přidána možnost aktualizace souboru Sitemap XML během úlohy cron
Oprava - URLs k neexistujícím článkům se již neukládájí do DB
Oprava - Pole kalendáře se v Joomle! 3 nezobrazovalo správně
Oprava - Pravidla pro filtrování proměnných se nenačítala správně pro komponenty bez JoomSEF rozšíření

--- 4.5.2 --- [30.5.2014]
Vylepšení - Cachování menu položek
Vylepšení - Kompatibilita s Joomla! 3.3
Vylepšení - Optimalizace DB tabulek
Oprava - Funkce obnovení vyhledávače webových stránek
Oprava - Fatal error na Joomle! 3.3 při ukládání konfigurace
Oprava - Tvorba a jazyk 404 článků
Oprava - Deprecated warningy
Oprava - DB error pokud není jazyk frontendu nastaven jako Jazyk obsahu

--- 4.5.1 --- [8.11.2013]
Oprava - Kompatibilita s Joomla 3.2.0

--- 4.5.0 --- [23.10.2013]
Nové - Uživatelské rozhraní AJAX pro pohodlnější editaci
Nové - Rozšíření tagů pro Joomla 3
Vylepšení - Vyvarování se nekonečné smyčce s Kunenou 3
Oprava - Stránkování v zobrazení kategorie článků

--- 4.4.4 --- [29.8.2013]
Vylepšení - Instalační a aktualizační program již nevyžadují instalaci
Oprava - Query variables of 404 page are not used as non-SEF anymore
Oprava - PHP warning in Contacts extension
Oprava - PHP warningy v Konfiguraci pokud není zveřejněn jazyk obsahu

--- 4.4.3 --- [26.7.2013]
Oprava - Přejmenovány view classes podle požadavků nové Joomla! 3.1.4

--- 4.4.2 --- [25.7.2013]
Nové - Custom meta tags for individual SEF URLs
Nové - Filtry ve zobrazení statistik
Nové - Možnost počítat hits na domovské stránce
Vylepšení - Žádný jazykový kód v URL pro hlavní jazyk
Vylepšení - Použití jazykového kódu uloženého v cookie (např. pro VM košík)
Oprava - Vlastní SEF URLs mají proměnné automaticky tříděné po uložení
Oprava - Možnost "Opravit formát dokumentu"
Oprava - Odkaz domovské stránky zobrazen v URL Manageru
Oprava - String standard warningy v zobrazení rozšíření
Oprava - Standardizované konce řádků ve všech souborech
Oprava - Přidány informace na stránku Cache konfigurace
Oprava - Odstraněno generování meta title
Oprava - Limitstart nahrazen začátkem pro zpracování routeru komponenty
Oprava - Možnost "Guess Itemid" v rozšíření obsahu
Oprava - Zaškrtávací políčko "Zaškrtnout vše" v Joomla 3

--- 4.4.1 --- [15.3.2013]
Nové - Možnost vytvářet více map stránke pro různé jazykové domény
Nové - Možnost vždy používat anglické texty ve standardních rozšířeních
Nové - Možnost povolit Menu Associations pro vícejazyčné webové stránky
Vylepšení - Databázové tabulky jsou vytváření s kódováním utf-8
Vylepšení - Optimalizovaný databázový dotaz pro duplicitní SEF URL
Oprava - Problémy s ukládáním požadavků AJAX do mezipaměti
Oprava - Přesměrování aliasů pro odkazy index.php
Oprava - Použití pole Alias v názvech stránek
Oprava - Tisk article links handling
Oprava- New article links handling
Oprava - Možnost proměnné přidána do čisté index.php mapy stránky

--- 4.4.0 --- [11.2.2013]
Nové - Možnost zvolit  použití HTTPS usage v Mapách stránky
Vylepšení - Vícejazyčné domény v URL map stránek
Vylepšení - Požadavky na paměť během generování XML souboru Map stránek
Oprava - Odkazy v "Pomoc" a "Podpora"
Oprava - Non-existent language handling
Oprava - Possible XSS vulnerability

--- 4.3.2 --- [5.2.2013]
Oprava - Joomla! update systém
Oprava- Detekce jazyka s příponou souboru nastavenou na "/"

--- 4.3.1 --- [4.2.2013]
Nové - Před instalací se kontroluje, zda je Joomla verze podporována
Vylepšení - Podpora Joomla 3.0
Vylepšení - Skrytí FaLangu ze stránky Správy rozšíření
Oprava - Prázdný název stránky pro vybraný jazyk
Oprava - "&" v ne-SEF URL (problém s VirtueMartem)
Oprava - "www" je zobrazování v konfiguraci Subdomén
Oprava - Duplicitní subdomény v konfiguraci
Oprava - Warning (varování) při ukládání konfigurace
Oprava - Číselné ID URl běžných komponent
Oprava - Non-existent language handling
Oprava - Nekonečná smyčka in menu item alias handling
Oprava - Error když router komponenty nevrací pole

--- 4.3.0 --- [2.1.2013]
Nové - Kompatibilní s 3.0, již není kompatibilní s Joomla < 2.5.6
Nové - Možnost zpracování neodpovídajícího jazyka a Itemid
Nové - Možnost použít kód 303 pro přesměrování kořenové adresy URL k opravě jazyka
Nové - Možnost změnit čistý index.php k aktuálnímu odkazu na menu
Nové - Možnost použít chybovou stránku Joomly pro pro chyby 404
Vylepšení - Přesměrování nesprávně zadané URL a následná oprava
Vylepšení - Podpora vnořených polí v dotazech Alias
Vylepšení - kompatibilita s PHP 5.4
Vylepšení - Podporea UTF-8 pro Interní odkazy
Vylepšení - Detekce jazyků pro ne-SEF URL
Vylepšení - Chybějící české překladové řetězce
Vylepšení - Generování meta klíčových slov pro slova s pomlčkou
Oprava - Je používán správný název stránky pro vybraný jazyk
Oprava - Opravené URL adresy kategorií článků
Oprava - Backlink se zobrazuje pouze v HTML documentech
Oprava - Český překlad tlačítka reset
Oprava - Tvorba odkazů na funkci domovské stránky
Oprava - Vnořené aliasy menu
Oprava - Název menu v URL adresám když je vyloučeno Itemid
Oprava - Itemid vždy analyzováno jako číselné
Oprava - Konfigurace se resetuje pokud jsou změněna oprávnění
Oprava - Možná chyba zabezpečení XSS
Oprava - Nesprávný jazyk použitý v modulech
Oprava - Zobrazené URL adresy a třídění na stránce Statistiky
Oprava - Problémy s automatickou aktualizací URL adres
Odstraněno - Upozornit Yahoo po vygenerování mapy stránky

--- 4.2.9 --- [18.9.2012]
Nové - Možnost nepřidávat jazykový kód k URL domovské stránky
Nové - Automatický výběr měny VirtueMartu podle jazyka
Vylepšení - Prohledávač webových stránek
Vylepšení - Rozšíření Obsah používá alias v URL adresách jako výchozí
Oprava - Nefunkční Statistiky a Analýzy
Oprava - Nezobrazují se jazykové domény
Oprava - V URL adresách lze používat dlouhé jazykové kódy
Oprava - Ukládání subdomén v JoomSEF konfiguraci
Oprava - Zpracování of www se subdoménami a IP
Oprava - Odstranění proměnné "sid" v některých případech
Oprava - Chybějící lomítko v základním tagu

--- 4.2.8 --- [29.6.2012]
Vylepšení - Prohledávač webových stránek se může zotavit z chyb
Vylepšení - Vyloučené kategorie v extenzi Obsah nyní rozlišují malá a velká písmena
Vylepšení - Rozpoznávání URL adres domovských stránek
Oprava - Zpracování chybějící možnosti proměnné (opravuje výber platby a dopravy ve VirtueMartu)
Oprava - Errory ve chvíli, kdy není dostupný aktualizační serverARTIO
Oprava - Webový prohledávač - řešení chyb v některých verzích PHP

--- 4.2.7 --- [4.6.2012]
Vylepšení - Možnost přeložit položky pro FaLang
Vylepšení - Řecké znaky v ne-ASCII znacích jsou nahrazeny
Vylepšení - Přidán jazykový filtr do seznamu URL
Vylepšení - Podpora FaLangu
Vylepšení - Plugin Jazykový filtr lze deaktivovat přímo z konfigurace
Vylepšení - Podpora UTF-8 pro generování meta tagů
Oprava - Ruční editace duplicitních SEF URL
Oprava - Přidána možnost názvu menu s FaLangem
Oprava - Znak Ampersand přesměrováná z ne-SEF na SEF

--- 4.2.6 --- [27.4.2012]
New - FaLang support
Nové - Možnost zakázat zpracování  proměnných dotazů jako ne-SEF
Nové - Možnost přidat číslo stránky k názvu stránky v rozšíření Obsah
Vylepšení - Podpora lomítek v číslování Google News u článků Obsahu
Vylepšení - Kompatibilita s JoomImages modulem
Oprava - Některé problémy s jazykem na domovské stránce
Oprava - Podpora pro magic_quotes_gpc v Konfiguraci
Oprava - Nežádoucí přesměrování domény na jazykovou neshodu
Oprava - Zabránění dvojímu načítaní třídy JoomSefLogger
Oprava - Vlastní název menu nefunguje
Oprava - Záhlaví již odeslaných chyb se dále nezobrazuje
Oprava - Problém s certifikátem pro Google Analytics

--- 4.2.5 --- [15.3.2012]
Nové - Podpora nadpisů stránek ve vícejazyčných článcích
Nové - Řešení nesouladu mezi URL a jazykem domény
Nové - Název stránky v možnosti titulku stránky pro jednotlivé URLs
Vylepšení - Webový prohledávač
Vylepšení - Filter systémových proměnných
Vylepšení - Joomla systém aktualizací pro rozšíření
Vylepšení - rozšíření Weblinks
Oprava - Problém s ukládáním konfigurace
Oprava - Ukládaní změn stavu SEF do mezipaměti
Oprava - Fatal error ve funkci Automatická aktualizace URL
Oprava - Nesprávný název menu, pokud je povoleno Vyloučení položky
Oprava - Zpracování www a ne-www domén
Oprava - Duplicitní přípona s výchozím Joomla routerem

--- 4.2.4 --- [21.2.2012]
Nové - Konfigurace je nyní uložená v databázi
Vylepšení - Vícejazyčná kompatibilita s Joomla 1.6
Vylepšení - Vlastní třída JRoute načtena pouze v případě potřeby
Vylepšení - Menu item aliases handling
Oprava - Menu title for Search
Oprava - Rozpoznávání odkazů na domovskou stránku
Oprava - Změna 303 přesměrování na 301
Oprava - Úpravy článků z frontendu
Oprava - Možnost automatického generování kanoického odkazu
Oprava - Výchozí jazyk frontendu
Oprava - Opensearch odkazy již nejsou SEF
Oprava - Zakázání SEF pro jednotlivé URL adresy
Oprava - Meta tagy na vícejazyčných domovských stránkách

--- 4.2.3 --- [12.1.2012]
Vylepšení - Performance (unnecessary SQL queries removed)
Oprava - Problem with Itemid when Default Joomla! router used
Oprava - Non-SEF URLs handled by Default Joomla! router
Oprava - Warning in JoomSEF's router
Oprava - Division by zero error
Oprava - Language detection
Oprava - Duplicate sitename in page titles
Oprava - Meta tags on home page
Oprava - Users activation and links
Oprava - Default parameters for Wrapper extension

--- 4.2.2 --- [6.12.2011]
Oprava - RSS feeds
Oprava - Infinite redirect on multilanguage site homepage

--- 4.2.1 --- [1.12.2011]
Vylepšení - Subdomains with multiple languages
Oprava - Duplicate domains in URLs
Oprava - SSL URLs
Oprava - Problems with connecting to Google Analytics

--- 4.2.0 --- [21.11.2011]
Nové - Configuration separated to Beginner and Professional modes
Nové - Crawl Web function
Nové - Statistics and Analytics functions (only paid)
Nové - Info texts for some less intuitive features
Nové - Option to log errors in non-SEF URLs
Nové - Supported extensions may now index URLs in Sitemap automatically
Nové - Usage of different subdomains for specific menu items
Nové - Updates may now be run periodically using cron (only paid)
Vylepšení - Administration layout
Vylepšení - URLs import from JoomSEF 3.x
Oprava - Problems with Search extension
Oprava - Fatal error caused by JoomShopping extension
Oprava - Problem with duplicate .html suffix
Oprava - Extensions discovery function in Joomla!
Oprava - Error in "Show Links to Homepage" option
Oprava - Custom menu title not working

--- 4.1.1 --- [6.10.2011]
New - Added possibility to autolock created URLs
New - Added possibility to update SEF URLs when changing content items
New - Added possibility to manage Joomla language URL settings from JoomSEF
New - Added possibility to manage JoomSEF cache
Improved - Possibility to update only filtered metas and URLs
Improved - sh404sef URLs import
Improved - Frontpage pagination
Fix - Fixed problems with Joomla on subfolders
Fix - Internal links don't link to current page anymore
Fix - Fixed AJAX search in yootheme template

--- 4.1.0 --- [6.10.2011]
New - Installing and upgrading through Joomla build-in updater
Improved - Joomla 1.7 compatibility

(2.2.2011)

  • New - First stable release for Joomla! 1.6
Přihlášení uživatele Prázdný