Menu Content

Joomla rozšíření

> Choose one to see more info

Seznam změn v JoomSEF 3.x

Seznam článků
Seznam změn v JoomSEF 3.x
< 3.9.0
< 3.5.0
< 3.3.0
Všechny strany
--- 3.12.3 --- [10.10.2016]
Oprava - Handling variables arrays when editing SEF URLs

--- 3.12.2 --- [15.4.2015]
Oprava - Missing SEF URL properties in cache
Oprava - JoomSEF's cache active even when Joomla's cache disabled
Oprava - HTML characters escaping in URLs lists
Oprava - Google statistics update
Oprava - SEF URL filter for duplicate SEF URLs

--- 3.12.1 --- [27.11.2014] Vylepšeno - Added new options for GA tracking --- 3.12.0 --- [26.11.2014] Vylepšeno - Updated GA tracking code Vylepšeno - Website crawler recovery from errors Vylepšeno - Caching DB queries for menu items info Oprava - Generating crontab file

--- 3.11.0 --- [23.10.2013] Nové - AJAX user interface for comfortable URLs editation Vylepšeno - Extensions installer doesn't require installation anymore --- 3.10.2 --- [25.7.2013] Nové- Option to count homepage hits Nové - Content: Option to add section to article page title Oprava - Custom SEF URLs have variables automatically sorted when saved Oprava - Homepage link display in URLs Manager Oprava - Standardized line endings in all files Oprava - Added info to Cache configuration page Oprava - Content: Category title added to pagination links page titles
--- 3.10.1 --- [15.3.2013]
Nové - Option to create multiple sitemaps for different language domains
Nové - Options to always use English texts in standard extensions
Vylepšeno - Database tables are created with utf-8 encoding

--- 3.10.0 --- [11.2.2013]
Nové - Option to choose HTTPS usage in Sitemap
Nové - Option to use 303 code for root URL redirection to correct language
Vylepšeno - Redirect wrong cased URL to correct one
Vylepšeno - Support for nested arrays in Alias query
Vylepšeno - Multilanguage domains in Sitemap URLs
Vylepšeno - Memory requirements when generating Sitemap XML file
Vylepšeno - Meta keywords generation for words with hyphen
Vylepšeno - Handling of the start variable in Content
Oprava - Menu title in URLs when Itemid is excluded
Oprava - Displayed URLs and sorting on Statistics page
Oprava - Page numbers for section blog view
Oprava - "www" being displayed in Subdomains configuration
Oprava - Duplicate subdomains in configuration
Oprava - Backlink displayed only in HTML documents
Oprava - Links in Help and Support
Oprava - Possible XSS vulnerability
Oprava - Error when component's router doesn't return array
Odstraněno - Pinging Yahoo when sitemap is generated

--- 3.9.9 --- [18.9.2012]
Nové - Option to allow empty Itemid in URLs
Vylepšeno - Website Crawler
Vylepšeno - Language handling with default Joomla router links
Oprava - Statistics and Analytics not working
Oprava - Handling of www with subdomains and IP
Oprava- Redirects of default Joomla router links
Oprava - sid variable being removed sometimes
Oprava - Missing slash in base tag

--- 3.9.8 --- [29.6.2012]
Vylepšeno - Website Crawler can recover from errors
Oprava - Website Crawler - workaround for bug in some versions of PHP

--- 3.9.7 --- [4.6.2012]
Vylepšeno - Greek characters in non-ASCII characters replacements
Vylepšeno - UTF-8 support for meta tags generation
Oprava - Manual editation of duplicate SEF URLs
Oprava - Ampersand character in non-SEF to SEF redirection

--- 3.9.6 --- [27.4.2012]
Nové - Option to disable handling of query variables as non-SEF
Nové - Option to add page number to page title in Content extension
Vylepšeno - Support for slashes in Google News numbering for Content articles
Oprava - Support for magic_quotes_gpc in Configuration
Oprava - Unwanted domain redirects on language mismatch
Oprava - Prevented double loading of JoomSefLogger class
Oprava - Headers already sent error is no longer displayed
Oprava - Problem with certificate for Google Analytics

 --- 3.9.5 --- [15.3.2012] Nové - Handle mismatch between URL and domain language Nové - Sitename in page title option for individual URLs Vylepšeno - funkce Web Crawler Vylepšeno - systém proměnlivých filtrů Oprava - upozornění v konfiguraci Oprava - zpracování www a non-www domén

 --- 3.9.4 --- [21.2.2012] Nové - filtry ve statistice Nové - konfigurace je nyní uložena v databázi Vylepšeno -třída JRoute nahrána pouze v případě potřeby Vylepšeno - kompatibilita s JoomFish 2.2.x Oprava - vícejazyčnost při použití různých domén Oprava - přesměrování URL s /index.php/ Oprava - změna přesměrování 303 na 301 Oprava - názvy přeložených komponentů v administraci Oprava - zákaz SEF pro invidiuální URL
--- 3.9.3 --- [12.1.2012] Oprava - varování v kořeni JoomSEFu Oprava - problém s šablonou komponenty Oprava - Division by zero error Oprava - duplikátní název adresy na stránce článku Oprava - kategorie ID v URL článku
--- 3.9.2 --- [6.12.2011] Oprava - RSS feeds
--- 3.9.1 --- [1.12.2011] Oprava - duplikátní domény v URL adresách Oprava - SSL URL adresy Oprava - problémy s připojením na Google Analytics
--- 3.9.0 --- [28.11.2011] Nové -nastavení konfigurace rozděleno do 2 režimů: pro začátečníky a profesionály Nové - funkce Web Crawl Nové - Statistické a analytické funkce (pouze placená verze) Nové - informativní texty pro některé méně intutitivní vlastnosti Nové - Option to log errors in non-SEF URLs Nové - Supported extensions may now index URLs in Sitemap automatically Nové - podpora různých subdomén pro specifické položky v menu a komponenty Nové - aktualizace může nyní běžet periodicky, a to díky použití cronu (pouze placená verze) Nové - aktualizace pouze vybraných URL adres a Meta tagů Vylepšeno - Administration layout Oprava - Infinite redirection when logging in


Přihlášení uživatele Prázdný