Menu Content

Joomla rozšíření

> Choose one to see more info

Seznam změn v JoomSEF 3.x - < 3.9.0

Seznam článků
Seznam změn v JoomSEF 3.x
< 3.9.0
< 3.5.0
< 3.3.0
Všechny strany

v3.8.3
(9.10.2011)

 • Nové - možnost automatického zamčení nových SEF URL adres
 • Nové - možnost přesměrování URL adres s lomítkem
 • Vylepšeno - správa stránkování na frontpage
 • Vylepšeno - import sh404sef URL adres
 • Oprava - Internal links don't link to current page anymore

 

v3.8.2
(20.5.2011)

 • Vylepšeno - změny požadovány JED

v3.8.1
(16.3.2011)

 • Nové - přidána funkce aktualizace Meta tagů
 • Vylepšeno - aktualizace URL adres je nyní zpracována v menších částech pomocí AJAX

v3.8.0
(3.3.2011)

 • Nové - přidána volba týkající se generování metadat

verze 3.7.6
(17.12.2010)

 • Vylepšení - Číslování stránek v obsahu kategorií
 • Vylepšení - Ochrana
 • Vylepšení - Kompatibilita s PHP 5.3.0
 • Oprava - V některých formulářích problém s "/"
 • Oprava - "Při aktualizaci může být server dočasně mimo provoz."  chyba neodpovídající domény

 

verze 3.7.5
(17.11.2010)

 • Vylepšení - Kompatilibita s Unicode Slugs pluginem
 • Vylepšení - Nové znaky v non-ASCII náhradních znacích
 • Oprava - Překročení maximální doby
 • Oprava - Striktní standardní chyba
 • Oprava - Regulérní výraz interních odkazů
 • Oprava - Problém se znakem "/" v textu stránky
 • Oprava - Ukládání článu 404 v JoomSEF konfuguraci

 

verze 3.7.4
(30.8.2010)

 • Oprava - Vymazání akce, vrácení Managera SEF URL adres do původního stavu 
  Oprava - Míň SQL queries ve správě
  Oprava - Stránkování vs Správě SEF URL adres

verze 3.7.3
(27.8.2010)

 • Nové - Rozšíření parametrů ve výchozích textech tabulky
  Nové - Možnost ovládání přesměrování Joomla SEO odkazů
  Nové - Uživatelské meta tagy pro URL adresy
 • Nové - Koš na URL adresy
 • Vylepšení - Unikání Meta tágů
 • Vylepšení - Ochrana
 • Vylepšení - Kompatibilita s Rejstříkem AJAX
 • Vylepšení - Rozvržení Správce URL adres
 • Vylepšení - Číslování stránek zakomponováno do Obsahového rozšíření
  Oprava- Problémy s přepínáním jazyka
  Oprava - Chybějící otazník opraven
 • Oprava - Základní přepisování datových souborů v JoomSEF
 • Oprava - aktualizace URL adres, aktualizace zamčených URL adres
 • Oprava - Přesměrování proměnných mezi start/limitstart
 • Oprava - Interní odkazy v podadresáři 
  Oprava - Analýza index2.php odkazů
 • Oprava - URL adresy přihlášené jako 404
 • Fix - Nekonečné množství přesměrování s různými doménami 
  Oprava - Dvojité lomítko se znaky non-ASCII

verze 3.7.2
(9.8.2010)

 • Oprava - Oprava fatální chyby zobrazující se, pokud není nainstalován JoomFish 

  verze 3.7.1
  (6.8.2010)
 • Nové - Možnost opravy URL adres s chybějícím otazníkem (opravy stránkování v VM 1.1.5)
 • Vylepšení - Kód jazyka je přidán do Joomla! router URL adres správně 
  Vylepšení - Prostory k manipulaci s výchozí Joomla! routerem
 • Vylepšení - Importování sh404SEF URL adres
  Vylepšení - Vytváření Meta popisu
 • Vylepšení - Nainstalovaná rozšíření jsou řazena abecedně 
  Vylepšení - Aktualizace funkcí URL adres
 • Oprava - V případě, kdy je používána router komponenta, dochází k problémům s homepage
 • Oprava - Vytvoření souboru .htaccess během instalace

  verze 3.7.0
  (27.7.2010)
 • Nové - Několik možností pro 404 Page
 • Nové - Ikona JoomSEF
 • Vylepšení - Rozšíření může být aktualizováno použitím souboru Upload Package
 • Vylepšení - Kompatibilita s PHP 5.3.x
 • Vylepšení - oprava index.php možnost přesměrování starých /index.php/ URL adres
 • Oprava - Mezery v manipulaci s Výchozím Joomla! routerem
 • Oprava - odkazy na frontpage jsou umístěny v Interních odkazech
  Oprava - Aliasy jsou kontrolovány ještě před tím, než dochází k analýze URL adres 
  Oprava - poškozené přesměrování Non-SEF pro index2.php odkazy
  Oprava - Analýza Joomla! SEF odkazy s příponou .html

verze 3.6.6
(15.7.2010)

 • Nové - Při importu jsou URL adresy z Joomla! verze 1.0.x konvertovány do verze 1.5
 • Nové - Více stránkové články správně zobrazují názvy stránek
  Nové - Tolerance k prostorům kolem non-SEF URL adresy
 • Vylepšení - Zobrazování duplicit SQL query
 • Vylepšení - Kompatibilita v Interních počátečních odkazech JavaScript
 • Oprava - Dvojité uvozovky v názvu stránky 
  Oprava - Variabilní možnost filtračního systému 
  Oprava - Přesměrování jazyka na titulní stranu
 • Oprava - Používání znaménka + jako náhradní znak
 • Oprava - Analýza odkazů Joomla SEO 
  Oprava - index.php odstraněný pouze frontpage URL adres

verze 3.6.5
(14.6.2010)

 • Vylepšení - přesměrování záhlaví NonSEF změna na 301
 • Vylepšení - Trasování informací uložených pro odkazy 404
 • Oprava - Volba filtračního systému proměnných (působící problémy s SOBI2)
 • Oprava - .htaccess vytvářený během instalace

verze 3.6.4
(8.6.2010)

 • Nové - Možnost opravy formátu dokumentu po nasměrování (může opravit problémy s PDF a feed odkazy)
 • Nové - Systém proměnných Joomla je nyní filtrován jako výchozí (může být nefunkční)
 • Nové - Přidání výchozího filtru proměnných pro Rozšíření obsahu.
 • Nové - Možnost vybrání pole, které bude v Sitemap.
 • Nové - Nastavení Indexed z Publikované akce v Sitemap
 • Vylepšení - Odstranění výchozího charakteru
 • Vylepšení - Rozšíření manipulačního programu může být změněno pomocí jediného kliknutí ve soupisce.
 • Oprava - HTML entity ve výpisech URL adres.
 • Oprava - JoomSEF plugin je instalován jako první v pořadí.
 • Oprava - Podadresáře mohou být použity v aliasech URL adres.
 • Oprava - Komponent router URL adres analyzuje správně, pokud je nastaven manipulační program.
 • Oprava - Problém s index.php/ URL adres jsou ukládány v DB.
 • Oprava - Variabilní filtry bez proměnných účelově mizí.

verze 3.6.3

(14.5.2010)

 • Nové - Možnost určit, u které komponenty by měly být Itemids ignorovány.
 • Nové - JoomSEF základní verze přepisování pro URL adresy.
 • Nové - Každá URL adresa má nastaveny mnohanásobné aliases.
 • Nové - Verze k přepsání/index.php URL adresy na domácí stránku URL adresy.
 • Vylepšení - Archivace obsahu URL adres.
 • Vylepšení - Zpracování URL adresy prostřednicvím UTF-8.
 • Vylepšení - Obsluha Výchozí Joomla! router URL adres.
 • Vylepšení - Návrh vedení - lišta nástrojů umožňuje uskutečnit velké množství akcí.
 • Oprava - Priorita základního jazyka.
 • Oprava - K přesměrování jazyka dochází pouze v případě, když URL adresa neobsahuje query string
 • Oprava - Duplikace www. v sitemapě v URL adrese
 • Oprava - Meta Tags Manager tvoří URL adresy jako Vlastní

verze 3.6.2
(12.4.2010)

 • Nové - Pokud je nastaven hlavní jazyk (používaný JoomFish), dojde k přesměrování jazyka podle nastavení prohlížeče
 • Nové - Tlačítko umístěné v sekci administrátora vytváří odkazy na homepage
 • Vylepšení - Zpracování odkazu na homepage
 • Vylepšení - Vylepšení reakce filtrů v sekci administrátora
 • Vylepšení - Nastavení domény v sitemapě vychází z nastavení www stránek
 • Vylepšení - Pokud není Jfrouter zpřístupněný dochází ke zpracování přesměrování 302
 • Oprava - Zpětný odkaz plugin spodpora

verze 3.6.1
(25.3.2010)

 • Vylepšení - Zvýšení efektivity funkce exportu URL adresy
 • Vylepšení - Reorganizované rozšíření parametrů návrhu
 • Oprava - Problém s chybějícími proměnnými v URL adresách

verze 3.6.0
(18.3.2010)

 • Nové - Funkčnost SiteMapy
 • Nové - Funkčnost Meta Tags Manager
 • Nové - Funkčnost interních odkazů
 • Nové - Povolený/zamčený/SEF pro URL adresy
 • Nové - Možnost automatického přesměrování non-www na www doménu
 • Nové - V kontrolním panelu naleznete statistiky URL adres
 • Nové - JoomSEF RSS je vložen do Kontrolního panelu
 • Nové - Nová verze checker
 • Vylepšení - Konfigurace návrhu
 • Vylepšení - Parametry Plugin jsou přemístěny do hlavního nastavení
 • Vylepšení - JoomFish router kompatibility
 • Vylepšení - Zlepšení výkonu (vyšší efektivita URL adres při hledání v databázích)
 • Vylepšení - Pro každý jazyk jsou vytvořeny SEF URL adresy pro homepage
 • Vylepšení - Rozšíření parametrů stránky
 • Vylepšení - Nastavení rozšíření Download ID přímo ze stránky Správce rozšíření
 • Vylepšení - Vylepšení návhru kontrolního panelu
 • Oprava - Oprava chyb s router komponenty
 • Oprava - Problémy s Itemid, které jsou vždy ignorovány
 • Oprava - Chybná zpráva o nefunkčnosti vyrovnávací paměti již není zobrazována jako výchozí.
  Oprava - Nastavení serverů query string
 • Oprava - Alias používání polí v metatags v Rozšíření obsahu

verze 3.5.5
(18.2.2010)

 • Nové - Vyrovnávací paměť JoomSEF používá standardní systém vyrovnávací paměti Joomla! ( můžete použít paměťovou vyrovnávací paměť k zapamatování Vaší URL adresy a ke zlepšení výkonu Vašich stránek)
 • Nové - Verze pro využítí date/ID v názvu článku
 • Vylepšení - Výchozí hodnoty nastavení meta tags z více SEF
 • Vylepšení - Hlavní jazyk je využíván doménou, která je sdílena více jazyky
 • Vylepšení - Čištění URL adres je konfirmováno prostřednictím JavaScript
 • Vylepšení - URL adresy s tmpl=component SEFed nejsou nastaveny jako výchozí.
 • Oprava - Nahrávání stejné SEF URL adresy je možné
 • Oprava - Itemid for 404 page je nyní správně nastavena
 • Oprava - Oblast hledání v Search komponentech
 • Oprava - Zmizení uvozovek v nadpisu stránky
 • Oprava - Charakter zmizení v parametrech rozšíření (pevné | nastavitelné v obvyklém označení)

verze 3.5.4
(24.1.2010)

 • Nové - Automatické generování kanonického odkazu pro URL adresy s nonSEF proměnnými
 • Nové - V rozšíření obsahu máte možnost přiložit návrh zpracování
 • Nové - V rozšíření obsahu máte možnost přidat kategorii do názvu stránky
 • Vylepšení - Soubor vyrovnávací paměti je zamykací mechanismus
 • Vylepšení - Zpracování duplikovaných Itemid záznamů
 • Vylepšení - Přesměrování .htaccess přijíma relativní URL adresy
 • Oprava - Tolerance koncového lomítka (trailing slash) pro přesměrování 301
 • Oprava - Problém s nahráváním URL adres po poslední aktualizaci
 • verze 3.5.3
  (21.12.2009)

 • Oprava - chyba - chybějící argument
 • verze 3.5.2
  (21.12.2009)

 • Vylepšení - Překlad globální konfigurace (sitename, globální metatags atd.)
 • Vylepšení - Nahrazení Určeného znaku v non-ASCII mohou být prázdná, proto je nejlepší odstranit tento znak.
 • Vylepšení - Kompatibilita s PHP 4 a PHP 5.3
 • Oprava - Rozšíření obsahu - odkazy z mod_archive, odkazy pro návrh blogu
 • Oprava - Uživatelské rozšíření - odkaz na zapomenuté heslo
 • Oprava - Verze RewriteBase in .htaccess vytvořená během instalace JoomSEF

verze 3.5.1
(24.11.2009)

 • Nové - Přidání JoomSEF plugin možnost vypnutí base href generování
 • Vylepšení - Variabilní fitr management (pouze proměnné, které neodpovídají fitrování mohou být non-sef)
 • Vylepšení - Minor GUI vylepšení ve správě rozšíření
 • Oprava - Problém s instalováním/aktualizováním přes FTP layer
 • Oprava - Oprava oznámení úrovně zpráv

verze 3.5.0
(10.11.2009)

 • Nové - URL variabilní fitrování - zvýšení bezpečnosti stránek!
 • Nové - Variabilní filtry pro URL adresy zákazníků
 • Nové - Seznam přijakých SEF proměnných pro lepší SEF výsledky s komplexem rozšíření
 • Nové - Sjednocení Správy rozšíření a aktualizací, zvýšené rozšíření nastavení podmínek
 • Nové - Přidání "stop filters" k prevenci vytváření specifických URL SEF adres
 • Nové - Optimální zdroj URL adresy zaznamenává jednodušší problémy při odstaňování chyb
 • Nové- Status Joomla global SEO - monitorující a proměnlivé nastavení v JoomSEF Kontrolním panelu
 • Nové - Online a jednodušší verze migrace je zdarma k placené verzi.
 • Nové - Online rozšíření instalace nebo nákupu
 • Novinka - Přidán filtr s jazykem v URL management podmínkách


Přihlášení uživatele Prázdný