Menu Content

Joomla rozšíření

> Choose one to see more info

Seznam změn v JoomSEF 3.x

Seznam článků
Seznam změn v JoomSEF 3.x
< 3.9.0
< 3.5.0
< 3.3.0
Všechny strany
--- 3.12.3 --- [10.10.2016]
Oprava - Handling variables arrays when editing SEF URLs

--- 3.12.2 --- [15.4.2015]
Oprava - Missing SEF URL properties in cache
Oprava - JoomSEF's cache active even when Joomla's cache disabled
Oprava - HTML characters escaping in URLs lists
Oprava - Google statistics update
Oprava - SEF URL filter for duplicate SEF URLs

--- 3.12.1 --- [27.11.2014] Vylepšeno - Added new options for GA tracking --- 3.12.0 --- [26.11.2014] Vylepšeno - Updated GA tracking code Vylepšeno - Website crawler recovery from errors Vylepšeno - Caching DB queries for menu items info Oprava - Generating crontab file

--- 3.11.0 --- [23.10.2013] Nové - AJAX user interface for comfortable URLs editation Vylepšeno - Extensions installer doesn't require installation anymore --- 3.10.2 --- [25.7.2013] Nové- Option to count homepage hits Nové - Content: Option to add section to article page title Oprava - Custom SEF URLs have variables automatically sorted when saved Oprava - Homepage link display in URLs Manager Oprava - Standardized line endings in all files Oprava - Added info to Cache configuration page Oprava - Content: Category title added to pagination links page titles
--- 3.10.1 --- [15.3.2013]
Nové - Option to create multiple sitemaps for different language domains
Nové - Options to always use English texts in standard extensions
Vylepšeno - Database tables are created with utf-8 encoding

--- 3.10.0 --- [11.2.2013]
Nové - Option to choose HTTPS usage in Sitemap
Nové - Option to use 303 code for root URL redirection to correct language
Vylepšeno - Redirect wrong cased URL to correct one
Vylepšeno - Support for nested arrays in Alias query
Vylepšeno - Multilanguage domains in Sitemap URLs
Vylepšeno - Memory requirements when generating Sitemap XML file
Vylepšeno - Meta keywords generation for words with hyphen
Vylepšeno - Handling of the start variable in Content
Oprava - Menu title in URLs when Itemid is excluded
Oprava - Displayed URLs and sorting on Statistics page
Oprava - Page numbers for section blog view
Oprava - "www" being displayed in Subdomains configuration
Oprava - Duplicate subdomains in configuration
Oprava - Backlink displayed only in HTML documents
Oprava - Links in Help and Support
Oprava - Possible XSS vulnerability
Oprava - Error when component's router doesn't return array
Odstraněno - Pinging Yahoo when sitemap is generated

--- 3.9.9 --- [18.9.2012]
Nové - Option to allow empty Itemid in URLs
Vylepšeno - Website Crawler
Vylepšeno - Language handling with default Joomla router links
Oprava - Statistics and Analytics not working
Oprava - Handling of www with subdomains and IP
Oprava- Redirects of default Joomla router links
Oprava - sid variable being removed sometimes
Oprava - Missing slash in base tag

--- 3.9.8 --- [29.6.2012]
Vylepšeno - Website Crawler can recover from errors
Oprava - Website Crawler - workaround for bug in some versions of PHP

--- 3.9.7 --- [4.6.2012]
Vylepšeno - Greek characters in non-ASCII characters replacements
Vylepšeno - UTF-8 support for meta tags generation
Oprava - Manual editation of duplicate SEF URLs
Oprava - Ampersand character in non-SEF to SEF redirection

--- 3.9.6 --- [27.4.2012]
Nové - Option to disable handling of query variables as non-SEF
Nové - Option to add page number to page title in Content extension
Vylepšeno - Support for slashes in Google News numbering for Content articles
Oprava - Support for magic_quotes_gpc in Configuration
Oprava - Unwanted domain redirects on language mismatch
Oprava - Prevented double loading of JoomSefLogger class
Oprava - Headers already sent error is no longer displayed
Oprava - Problem with certificate for Google Analytics

 --- 3.9.5 --- [15.3.2012] Nové - Handle mismatch between URL and domain language Nové - Sitename in page title option for individual URLs Vylepšeno - funkce Web Crawler Vylepšeno - systém proměnlivých filtrů Oprava - upozornění v konfiguraci Oprava - zpracování www a non-www domén

 --- 3.9.4 --- [21.2.2012] Nové - filtry ve statistice Nové - konfigurace je nyní uložena v databázi Vylepšeno -třída JRoute nahrána pouze v případě potřeby Vylepšeno - kompatibilita s JoomFish 2.2.x Oprava - vícejazyčnost při použití různých domén Oprava - přesměrování URL s /index.php/ Oprava - změna přesměrování 303 na 301 Oprava - názvy přeložených komponentů v administraci Oprava - zákaz SEF pro invidiuální URL
--- 3.9.3 --- [12.1.2012] Oprava - varování v kořeni JoomSEFu Oprava - problém s šablonou komponenty Oprava - Division by zero error Oprava - duplikátní název adresy na stránce článku Oprava - kategorie ID v URL článku
--- 3.9.2 --- [6.12.2011] Oprava - RSS feeds
--- 3.9.1 --- [1.12.2011] Oprava - duplikátní domény v URL adresách Oprava - SSL URL adresy Oprava - problémy s připojením na Google Analytics
--- 3.9.0 --- [28.11.2011] Nové -nastavení konfigurace rozděleno do 2 režimů: pro začátečníky a profesionály Nové - funkce Web Crawl Nové - Statistické a analytické funkce (pouze placená verze) Nové - informativní texty pro některé méně intutitivní vlastnosti Nové - Option to log errors in non-SEF URLs Nové - Supported extensions may now index URLs in Sitemap automatically Nové - podpora různých subdomén pro specifické položky v menu a komponenty Nové - aktualizace může nyní běžet periodicky, a to díky použití cronu (pouze placená verze) Nové - aktualizace pouze vybraných URL adres a Meta tagů Vylepšeno - Administration layout Oprava - Infinite redirection when logging in

v3.8.3
(9.10.2011)

 • Nové - možnost automatického zamčení nových SEF URL adres
 • Nové - možnost přesměrování URL adres s lomítkem
 • Vylepšeno - správa stránkování na frontpage
 • Vylepšeno - import sh404sef URL adres
 • Oprava - Internal links don't link to current page anymore

 

v3.8.2
(20.5.2011)

 • Vylepšeno - změny požadovány JED

v3.8.1
(16.3.2011)

 • Nové - přidána funkce aktualizace Meta tagů
 • Vylepšeno - aktualizace URL adres je nyní zpracována v menších částech pomocí AJAX

v3.8.0
(3.3.2011)

 • Nové - přidána volba týkající se generování metadat

verze 3.7.6
(17.12.2010)

 • Vylepšení - Číslování stránek v obsahu kategorií
 • Vylepšení - Ochrana
 • Vylepšení - Kompatibilita s PHP 5.3.0
 • Oprava - V některých formulářích problém s "/"
 • Oprava - "Při aktualizaci může být server dočasně mimo provoz."  chyba neodpovídající domény

 

verze 3.7.5
(17.11.2010)

 • Vylepšení - Kompatilibita s Unicode Slugs pluginem
 • Vylepšení - Nové znaky v non-ASCII náhradních znacích
 • Oprava - Překročení maximální doby
 • Oprava - Striktní standardní chyba
 • Oprava - Regulérní výraz interních odkazů
 • Oprava - Problém se znakem "/" v textu stránky
 • Oprava - Ukládání článu 404 v JoomSEF konfuguraci

 

verze 3.7.4
(30.8.2010)

 • Oprava - Vymazání akce, vrácení Managera SEF URL adres do původního stavu 
  Oprava - Míň SQL queries ve správě
  Oprava - Stránkování vs Správě SEF URL adres

verze 3.7.3
(27.8.2010)

 • Nové - Rozšíření parametrů ve výchozích textech tabulky
  Nové - Možnost ovládání přesměrování Joomla SEO odkazů
  Nové - Uživatelské meta tagy pro URL adresy
 • Nové - Koš na URL adresy
 • Vylepšení - Unikání Meta tágů
 • Vylepšení - Ochrana
 • Vylepšení - Kompatibilita s Rejstříkem AJAX
 • Vylepšení - Rozvržení Správce URL adres
 • Vylepšení - Číslování stránek zakomponováno do Obsahového rozšíření
  Oprava- Problémy s přepínáním jazyka
  Oprava - Chybějící otazník opraven
 • Oprava - Základní přepisování datových souborů v JoomSEF
 • Oprava - aktualizace URL adres, aktualizace zamčených URL adres
 • Oprava - Přesměrování proměnných mezi start/limitstart
 • Oprava - Interní odkazy v podadresáři 
  Oprava - Analýza index2.php odkazů
 • Oprava - URL adresy přihlášené jako 404
 • Fix - Nekonečné množství přesměrování s různými doménami 
  Oprava - Dvojité lomítko se znaky non-ASCII

verze 3.7.2
(9.8.2010)

 • Oprava - Oprava fatální chyby zobrazující se, pokud není nainstalován JoomFish 

  verze 3.7.1
  (6.8.2010)
 • Nové - Možnost opravy URL adres s chybějícím otazníkem (opravy stránkování v VM 1.1.5)
 • Vylepšení - Kód jazyka je přidán do Joomla! router URL adres správně 
  Vylepšení - Prostory k manipulaci s výchozí Joomla! routerem
 • Vylepšení - Importování sh404SEF URL adres
  Vylepšení - Vytváření Meta popisu
 • Vylepšení - Nainstalovaná rozšíření jsou řazena abecedně 
  Vylepšení - Aktualizace funkcí URL adres
 • Oprava - V případě, kdy je používána router komponenta, dochází k problémům s homepage
 • Oprava - Vytvoření souboru .htaccess během instalace

  verze 3.7.0
  (27.7.2010)
 • Nové - Několik možností pro 404 Page
 • Nové - Ikona JoomSEF
 • Vylepšení - Rozšíření může být aktualizováno použitím souboru Upload Package
 • Vylepšení - Kompatibilita s PHP 5.3.x
 • Vylepšení - oprava index.php možnost přesměrování starých /index.php/ URL adres
 • Oprava - Mezery v manipulaci s Výchozím Joomla! routerem
 • Oprava - odkazy na frontpage jsou umístěny v Interních odkazech
  Oprava - Aliasy jsou kontrolovány ještě před tím, než dochází k analýze URL adres 
  Oprava - poškozené přesměrování Non-SEF pro index2.php odkazy
  Oprava - Analýza Joomla! SEF odkazy s příponou .html

verze 3.6.6
(15.7.2010)

 • Nové - Při importu jsou URL adresy z Joomla! verze 1.0.x konvertovány do verze 1.5
 • Nové - Více stránkové články správně zobrazují názvy stránek
  Nové - Tolerance k prostorům kolem non-SEF URL adresy
 • Vylepšení - Zobrazování duplicit SQL query
 • Vylepšení - Kompatibilita v Interních počátečních odkazech JavaScript
 • Oprava - Dvojité uvozovky v názvu stránky 
  Oprava - Variabilní možnost filtračního systému 
  Oprava - Přesměrování jazyka na titulní stranu
 • Oprava - Používání znaménka + jako náhradní znak
 • Oprava - Analýza odkazů Joomla SEO 
  Oprava - index.php odstraněný pouze frontpage URL adres

verze 3.6.5
(14.6.2010)

 • Vylepšení - přesměrování záhlaví NonSEF změna na 301
 • Vylepšení - Trasování informací uložených pro odkazy 404
 • Oprava - Volba filtračního systému proměnných (působící problémy s SOBI2)
 • Oprava - .htaccess vytvářený během instalace

verze 3.6.4
(8.6.2010)

 • Nové - Možnost opravy formátu dokumentu po nasměrování (může opravit problémy s PDF a feed odkazy)
 • Nové - Systém proměnných Joomla je nyní filtrován jako výchozí (může být nefunkční)
 • Nové - Přidání výchozího filtru proměnných pro Rozšíření obsahu.
 • Nové - Možnost vybrání pole, které bude v Sitemap.
 • Nové - Nastavení Indexed z Publikované akce v Sitemap
 • Vylepšení - Odstranění výchozího charakteru
 • Vylepšení - Rozšíření manipulačního programu může být změněno pomocí jediného kliknutí ve soupisce.
 • Oprava - HTML entity ve výpisech URL adres.
 • Oprava - JoomSEF plugin je instalován jako první v pořadí.
 • Oprava - Podadresáře mohou být použity v aliasech URL adres.
 • Oprava - Komponent router URL adres analyzuje správně, pokud je nastaven manipulační program.
 • Oprava - Problém s index.php/ URL adres jsou ukládány v DB.
 • Oprava - Variabilní filtry bez proměnných účelově mizí.

verze 3.6.3

(14.5.2010)

 • Nové - Možnost určit, u které komponenty by měly být Itemids ignorovány.
 • Nové - JoomSEF základní verze přepisování pro URL adresy.
 • Nové - Každá URL adresa má nastaveny mnohanásobné aliases.
 • Nové - Verze k přepsání/index.php URL adresy na domácí stránku URL adresy.
 • Vylepšení - Archivace obsahu URL adres.
 • Vylepšení - Zpracování URL adresy prostřednicvím UTF-8.
 • Vylepšení - Obsluha Výchozí Joomla! router URL adres.
 • Vylepšení - Návrh vedení - lišta nástrojů umožňuje uskutečnit velké množství akcí.
 • Oprava - Priorita základního jazyka.
 • Oprava - K přesměrování jazyka dochází pouze v případě, když URL adresa neobsahuje query string
 • Oprava - Duplikace www. v sitemapě v URL adrese
 • Oprava - Meta Tags Manager tvoří URL adresy jako Vlastní

verze 3.6.2
(12.4.2010)

 • Nové - Pokud je nastaven hlavní jazyk (používaný JoomFish), dojde k přesměrování jazyka podle nastavení prohlížeče
 • Nové - Tlačítko umístěné v sekci administrátora vytváří odkazy na homepage
 • Vylepšení - Zpracování odkazu na homepage
 • Vylepšení - Vylepšení reakce filtrů v sekci administrátora
 • Vylepšení - Nastavení domény v sitemapě vychází z nastavení www stránek
 • Vylepšení - Pokud není Jfrouter zpřístupněný dochází ke zpracování přesměrování 302
 • Oprava - Zpětný odkaz plugin spodpora

verze 3.6.1
(25.3.2010)

 • Vylepšení - Zvýšení efektivity funkce exportu URL adresy
 • Vylepšení - Reorganizované rozšíření parametrů návrhu
 • Oprava - Problém s chybějícími proměnnými v URL adresách

verze 3.6.0
(18.3.2010)

 • Nové - Funkčnost SiteMapy
 • Nové - Funkčnost Meta Tags Manager
 • Nové - Funkčnost interních odkazů
 • Nové - Povolený/zamčený/SEF pro URL adresy
 • Nové - Možnost automatického přesměrování non-www na www doménu
 • Nové - V kontrolním panelu naleznete statistiky URL adres
 • Nové - JoomSEF RSS je vložen do Kontrolního panelu
 • Nové - Nová verze checker
 • Vylepšení - Konfigurace návrhu
 • Vylepšení - Parametry Plugin jsou přemístěny do hlavního nastavení
 • Vylepšení - JoomFish router kompatibility
 • Vylepšení - Zlepšení výkonu (vyšší efektivita URL adres při hledání v databázích)
 • Vylepšení - Pro každý jazyk jsou vytvořeny SEF URL adresy pro homepage
 • Vylepšení - Rozšíření parametrů stránky
 • Vylepšení - Nastavení rozšíření Download ID přímo ze stránky Správce rozšíření
 • Vylepšení - Vylepšení návhru kontrolního panelu
 • Oprava - Oprava chyb s router komponenty
 • Oprava - Problémy s Itemid, které jsou vždy ignorovány
 • Oprava - Chybná zpráva o nefunkčnosti vyrovnávací paměti již není zobrazována jako výchozí.
  Oprava - Nastavení serverů query string
 • Oprava - Alias používání polí v metatags v Rozšíření obsahu

verze 3.5.5
(18.2.2010)

 • Nové - Vyrovnávací paměť JoomSEF používá standardní systém vyrovnávací paměti Joomla! ( můžete použít paměťovou vyrovnávací paměť k zapamatování Vaší URL adresy a ke zlepšení výkonu Vašich stránek)
 • Nové - Verze pro využítí date/ID v názvu článku
 • Vylepšení - Výchozí hodnoty nastavení meta tags z více SEF
 • Vylepšení - Hlavní jazyk je využíván doménou, která je sdílena více jazyky
 • Vylepšení - Čištění URL adres je konfirmováno prostřednictím JavaScript
 • Vylepšení - URL adresy s tmpl=component SEFed nejsou nastaveny jako výchozí.
 • Oprava - Nahrávání stejné SEF URL adresy je možné
 • Oprava - Itemid for 404 page je nyní správně nastavena
 • Oprava - Oblast hledání v Search komponentech
 • Oprava - Zmizení uvozovek v nadpisu stránky
 • Oprava - Charakter zmizení v parametrech rozšíření (pevné | nastavitelné v obvyklém označení)

verze 3.5.4
(24.1.2010)

 • Nové - Automatické generování kanonického odkazu pro URL adresy s nonSEF proměnnými
 • Nové - V rozšíření obsahu máte možnost přiložit návrh zpracování
 • Nové - V rozšíření obsahu máte možnost přidat kategorii do názvu stránky
 • Vylepšení - Soubor vyrovnávací paměti je zamykací mechanismus
 • Vylepšení - Zpracování duplikovaných Itemid záznamů
 • Vylepšení - Přesměrování .htaccess přijíma relativní URL adresy
 • Oprava - Tolerance koncového lomítka (trailing slash) pro přesměrování 301
 • Oprava - Problém s nahráváním URL adres po poslední aktualizaci
 • verze 3.5.3
  (21.12.2009)

 • Oprava - chyba - chybějící argument
 • verze 3.5.2
  (21.12.2009)

 • Vylepšení - Překlad globální konfigurace (sitename, globální metatags atd.)
 • Vylepšení - Nahrazení Určeného znaku v non-ASCII mohou být prázdná, proto je nejlepší odstranit tento znak.
 • Vylepšení - Kompatibilita s PHP 4 a PHP 5.3
 • Oprava - Rozšíření obsahu - odkazy z mod_archive, odkazy pro návrh blogu
 • Oprava - Uživatelské rozšíření - odkaz na zapomenuté heslo
 • Oprava - Verze RewriteBase in .htaccess vytvořená během instalace JoomSEF

verze 3.5.1
(24.11.2009)

 • Nové - Přidání JoomSEF plugin možnost vypnutí base href generování
 • Vylepšení - Variabilní fitr management (pouze proměnné, které neodpovídají fitrování mohou být non-sef)
 • Vylepšení - Minor GUI vylepšení ve správě rozšíření
 • Oprava - Problém s instalováním/aktualizováním přes FTP layer
 • Oprava - Oprava oznámení úrovně zpráv

verze 3.5.0
(10.11.2009)

 • Nové - URL variabilní fitrování - zvýšení bezpečnosti stránek!
 • Nové - Variabilní filtry pro URL adresy zákazníků
 • Nové - Seznam přijakých SEF proměnných pro lepší SEF výsledky s komplexem rozšíření
 • Nové - Sjednocení Správy rozšíření a aktualizací, zvýšené rozšíření nastavení podmínek
 • Nové - Přidání "stop filters" k prevenci vytváření specifických URL SEF adres
 • Nové - Optimální zdroj URL adresy zaznamenává jednodušší problémy při odstaňování chyb
 • Nové- Status Joomla global SEO - monitorující a proměnlivé nastavení v JoomSEF Kontrolním panelu
 • Nové - Online a jednodušší verze migrace je zdarma k placené verzi.
 • Nové - Online rozšíření instalace nebo nákupu
 • Novinka - Přidán filtr s jazykem v URL management podmínkách

verze 3.4.3
(23.10.2009)

 • Nové - Přidán překlad pro češtinu a finštinu
 • Vylepšení - Pro online aktualizace již nebudete potřebovat url_fopen
 • Vylepšení - Aktualizace informací zobrazová ještě před tím, než ji skutečně provedete
 • Oprava - Přidání chybějících překladů
 • Opraveno - Prevence problému s dlouhou URL adresou
 • Oprava - Meta-data oprava unikajících problémů

verze 3.4.2
(20.10.2009)

 • Vylepšení - Zlepšení nastavení stránkování
 • Oprava - Rozšířené odinstalování chyby
 • Oprava - Wrapper SEF URL adresy není správně vygenerována oprava chyby
 • Oprava - Generace kanonického odkazu opravy chyby

verze 3.4.1
(19.10.2009)

 • Oprava - Snížení počtu položek v submenu
 • Oprava - Pole pro heslo vytváří při konfiguraci nečitelný text
 • Oprava - Přidání chybějícíh souborů do instalace XML

verze 3.4.0
(16.10.2009)

 • Nové - Automatic meta popis a generování klíčových slov pro standardní rozšíření (extra rozšíření bude přidáno později)
 • Nové - Volitelní podpora UTF-8 znaků v SEF URL adresách
 • Nové - Snadno použitelný duplicates management
 • Nové - JoomSEF může nyní snadněji importovat URL adresy z sh404SEF a AceSEF komponentů
 • Nové - Nyní si můžete nastavit Název/Alias použití každého rozšíření základu
 • Nové - .htaccess editor umožňuje velmi snadno vytvářet přesměrování .htaccess
 • Nové - Přidání funkce aktualizace URL adresy, která automaticky aktualizuje veškeré URL adresy v databázi tak, aby odpovídaly aktuální kofiguraci.
 • Nové - Rozšíření může obsahovat jakýkoliv počet skupin generických parametrů (je více intuitativní)
 • Nové - Rozšíření může být nainstalováno přímo z Joomla Installer
 • Nové - Filtry na podporu správy URL adres regulují výrazy
 • Vylepšení - Kontrolní panel GUI a konfigurace návrhu vylepšení
 • Vylepšení - Vylepšení obsahu stránkování
 • Aktualizace - Soubor vyrovnávací paměti přesunutý do standardní Joomla! do oblasti vyrovnávací paměti.
 • Oprava - Uvozovky nahrazeny HTML entitamy v meta tags
 • Oprava - Při vytváření nových adresářů není možná aktualizace
 • Opraveno - JoomSEF pracuje správně v případě, není-li stanoven ASCII znak nahrazení

verze 3.3.6
(15.9.2009)

 • Oprava - menu title / alias oprava chyby
 • Aktualizace - Rozšíření SEF framework bude nahrávat parametry automaticky

verze 3.3.5
(1.9.2009)

 • Oprava - URL import/export kompatibilita se starší verzí a importem opravy chyb
 • Aktalizace - Aktualizace dokumentace

verze 3.3.4
(25.8.2009)

 • Oprava - přesměrování index2.php bez parametrů, způsobil chybu v nalezení stránky 404 (oprava chyby např. s komponentem FacilieForms)

verze 3.3.3
(7.8.2009)

 • Oprava - Oprava případů, kdy četné položky menu směřují ke stejnému cíli přestože se jejich funkce liší.
 • Aktualizace - Přidání nových parametrů auto-loading do menu v Joomla 1.5 (vztahuje se k VirtueMart, Porflio a dalším komponentům)

verze 3.3.2
(17.6.2009)

 • Oprava - nesprávné rozložení stránky v Administrativě
 • Oprava - Preventivní členění od 0 při začátků číslování

verze 3.3.1
(16.6.2009)

 • Oprava - SEF URL adresy zahrnují non-SEF proměnné & které jsou v současnoti platné
 • Oprava - cacheFlock nedefinuje opravu chyby
 • Aktualizace - Pokud je zapnuto stránkování dochází k automatickému překladu stránky.
 • Aktualizace - Vylepšení počítadla stránkování.

verze 3.3.0
(18.5.2009)

 • Nové - Přidání možnosti definovat kanonické odkazy
 • Nové - Díky přejmenování tabulky dochází k odstanění problémů s nekompatibilitou sh404.
 • Nové - Automatické zálohování tabulek při odinstalování

verze 3.2.12
(13.5.2009)

 • Oprava - Otázky fixní základy href působí problémy např. s mizícími obrázky na podstránkách

verze 3.2.11
(29.3.2009)

 • Nové - Bezplatní rozšíření pro SectionEx
 • Oprava - Vylepšená rozšíření kompatibility třetí strany

verze 3.2.10
(18.3.2009)

 • Nové - Přidání možnosti pro specifikování hlavní stránky jazyka na základě domény
 • Oprava - Problémy s přesměsměrováním u nativního redakčního systému Joomla SEO
 • Oprava - Přepisování problému proměnných POST
 • Opraveno - Problém se zpětným odkazem plugin
 • Opraveno - Odstanění problému s oddělovačem stránek v názvu stránky.

verze 3.2.9
(19.2.2009)

 • Nové - Přidání parametrů pro nastavení zákaznického jména stránky pro každé rozšíření
 • Nové - Přidání tlačítka Apply do konfigurace a rozšíření parametrů stránky
 • Aktualizace - Vylepšení filtrování nečinných URL adres uložených v databázy
 • Aktualizace - Vylepšení odkazů na homepage
 • Oprava - Ustálení formuláře Breezing a JoomFish kompatibility

verze 3.2.8
(18.2.2009)

 • Oprava - Oprava IIS kompatibility

verze 3.2.7
(16.2.2009)

 • Oprava - Ustálení problémů kompatibility s Breezing formulářem

verze 3.2.6
(9.2.2009)

 • Nové - Přidáná podpora pro meta tags a vytvoření názvu stránky ve VirtueMart rozšíření

verze 3.2.5
(8.2.2009)

 • Oprava - Upevnění kompatibility s PHP4 rozdělenou ve verzi 3.2.2
 • Oprava - Upevnění odkazu na RSS generování

verze 3.2.4
(5.2.2009)

 • Aktualizace - Vylepšení možnosti filtrování proměnných
 • Oprava - Upevnění odkazů na RSS, které nepracující s určitými konfiguracemi
 • Oprava - Oprava rozšířené verze porovnána s aktualizací stránky.
 • Oprava - Pevné ukládaní nepracujícího spojení 404

verze 3.2.3
(17.1.2009)

 • Nové - Přidání možnosti základní href definice
 • Nové - Přidání konfiguračních možností pro hledání rozšíření; novou verzí je 2.0.3
 • Aktualizace - Prevence vytváření nefungujících SEO spojení na přesměrování z non-SEF URL adres
 • Aktualizace - Vylepšení kompatibility JoomFish (prosím zkontrolujte si také JoomFish 2.0.1 patch na stránce JoomFish)
 • Aktualizace - Standardní soubor indexu dáme do prázdného stringu (hezčí URL adresa)
 • Aktualizace - Kontrola platnosti variabilního ID v rozšíření obsahu
 • Aktualizace - Optimalizace kódu
 • Oprava - Přidání silnější vyrovnávací paměti kontrolující integritu (již žádné analytické chyby)
 • Oprava - Oprava non-SEF, aby byl SEF přesměrován, pokud byly proměnné poslány prostřednictvím metody POST
 • Oprava - Oprava výchozího jazyka JoomFish

verze 3.2.2
(6.1.2009)

 • Nové - Přidání subdomén pro různé jazykové podpory
 • Nové - Kontrola platnosti proměnných (neplatná verze URL adres, ID, úkol, náhled nelze uložit)
 • Nové - Přidání možnosti vybrat soubor s blokovacím mechanismem pro vyrovnávací paměť
 • Aktualizace - Přepsání rozšíření parametrů (vlastní nonSEF proměnné, možnost volby v každém rozšíření)
 • Aktualizace - Vylepšení rozpoznávání odkazů na homepage
 • Oprava - Pokud dojde k nalezení chyby v databázi, správce chyb tuto chybu zobrazí.

verze 3.2.1
(15.9.2008)

 • Nové - Pokud je výchozí index dokumentu připojen k odkazům na sekce a kategorie, dochází k přidání možnosti nastavení.
 • Nové - Přidána možnost určit nový uživatelský jazyk podle nastavení prohlížeče uživatele.
 • Nové - JoomSEF tvoří the <base> tag podobně jako redakční systém Joomla's SEO
 • Nové - Přidání možnosti vytvoření přesměrování 301 přímo z 404 URL adresy
 • Oprava - Rozšíření obsahu používá pagetext pro čísla stránek
 • Oprava - Proměnné HTML entity v URL adresách (oprava zdvojených URL adres při používání diakritiky)
 • Oprava - Přesměrování z non-SEF na SEF URL adresy

verze 3.2.0
(6.8.2008)

 • Nové - Přidání možnosti výběru zákazníka - ItemID pro výchozí stránku 404
 • Nové - Přidání možnosti nastavení serverů QUERY_STRING (opravení VM 1.1.2 problému přesměrován)
 • Nové - Přidání možnosti režimu Kompatibility k parametrům Rozšíření obsahu
 • Nové - Rozšíření importu/ funkčnost exportu (lepší kontrola URL adres při exportu)
 • Oprava - Při instalaci nového komponentu nejsou zobrazovány zprávy.
 • Aktualizace - Vylepšení duplicit zabrání prodloužení v Rozšíření Wrapper
 • Aktualizace - Přidání možnosti analýzy standardního Joomla SEO odkazu

verze 3.1.2
(9.7.2008)

 • Oprava - kompatibilita s PHP4 běží jako CGI (opravy několika warnings a fatal erors.)
 • Oprava - manipulace s prostory v URL adresách ("+" může být použito jako náhradní znak)
 • Oprava - Použití názvu Alias pro položku menu

verze 3.1.1
(27.6.2008)

 • Nové! - Přidání možnosti generování čísel Google News v článcích na rozšíření obsahu parametrů.
 • Oprava - Oprava chyb, jež za určitých okolností způsobují fatal errors.
 • Oprava - Oprava hledání ve VirtueMart.
 • Oprava - Pokud je používán JoomFish, dochází k vylepšení kompability s legacy komponenty
 • Oprava - Vylepšení položek menu URL adres k omezení duplicity.
 • Oprava - Vylepšení tolerance koncového lomítka (trailing slash)
 • Výkonnost - Zlepšení výkonnosti JoomFish snížení počtu DB dotazů

verze 3.1.0
(14.6.2008)

 • Nové! - Nativní verze komponentu pro Joomla! 1.5
 • Rozšíření byly přepsány, každý rozšíření musí být ve verzi 2.0.0 nebo vyšší, aby správně fungovalo.
 • Oprava - Bylo provedeno mnoho drobných oprav a vylepšení.

verze 3.0.2
(7.4.2008)

 • Oprava - reported bugs fixingservice release

v3.0.0
(12.3.2008)

 • Nové! - První vydání Joomla! 1.5, běží v legacy modu


Pokračujte s verzí historie JoomSEF pro verze Joomla 1.0

Přihlášení uživatele Prázdný