Menu Content

Služby

> Co pro Vás můžeme udělat

Affiliate Program - Obchodní podmínky

V souladu s podmínkami registrace do affiliate programu a umístění reklamního banneru s odkazem na stránky artio.net, souhlasí Partner s těmito podmínkami bez výhrad.

I. Všeobecné podmínky

 1. Prodávající jak je uveden v tomto dokumentu je:

  ARTIO International Co.
  Global Gateway 2414
  Rue De La Perle
  Providence, Mahe
  Seychelles

  IBC No.: 077178

 2. Partner je osoba nebo organizace, která se aktivně podílí na Affiliate Programu.
 3. Affiliate Program (Program) ukládá prodejci povinnost vyplácet partnerovi provize z prodeje, které byly zprostředkovány právě díky Partnerovi.
 4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky definují práva a povinnosti jak Prodávajícího tak i Partnera.
 5. Registrace do Affiliate programu je zdarma.
 6. Partnerem se může stát kdokoli, kdo se zaregistruje na našich stránkách artio.net, vyplní registrační formulář a souhlasí s obchodními podmínkami. Partnerem může být osoba starší 15ti let nebo organizace.

II. Provize

 1. Prodávající poskytne partnerovi provizi ve výši 20% z každého nákupu zprostředkovaného partnerem. Zprostředkovaný nákup znamená, že kupující byl během nákupu přesměrován na stránky Prodávajícícho a to přes odkaz, který je umístěn na stránkách Partnera.
 2. Provize budou vypláceny na základě požadavku zaslaného Partnerem. Minimální částka k vyplácení musí být 50 Euro.
 3. Výše provize bude vypočítána výhradně na základě záznamů a statistik prodeje Prodávajícího. Žádné jiné způsoby výpočtu nebudou brány v úvahu.

III. Podmínky spolupráce

 1. Prodávající dává Partnerovi oprávnění ke zveřejnění produktů, které je možné zakoupit v e-shopu na stránkách artio.net/e-shop.
 2. Partner má na výběr z několika možností, kam a jakým způsobem umístí reklamu s odkazem na stránky Prodávajícího. Prodávající poskytne různé formy reklamního kódu s různými texty a grafikou standardní délky nebo velikosti. Partner může také použít vlastní kód, nicméně všechny kódy musí obsahovat unikátní identifikační číslo Partnera.
 3. Propagace Prodávajícího nemůže být umístěna na webových stránkách obsahující text, který je v rozporu se zákony některého z členských států EU, USA, Kanady nebo Austrálie. Partner nesmí reklamovat produkty takovým způsobem, který by mohl poškodit dobré jméno Prodávajícího, jako jsou např. nepravdivé výroky o produktech. Na stránkách Partnera nesmí být používány žádné techniky (tzv. black-hat), které jakýmkoli způsobem zlepšují pozici ve vyhledávačích (jako je např. opakování slov v obsahu nebo zdrojovém kódě, atd.).
 4. Partner nesmí kopírovat vzhled stránky Prodejce artio.net, tak že by mohly budit dojem, že stránky Partnera jsou provozovány Prodávajícím.
 5. V případě propagování produktů Prodávajícího prostřednictvím reklamních systémů jako je např. PPC reklama, reklamní kód může mít pouze přímé přesměrování na stránky Partnera, ne Prodávajícího.
 6. Při propagaci produktů Prodávajícího je všeobecně zakázáno používat jakákoli pop-up okna, jako jsou např autohit systémy, nahrání obsahu stránek artio.net do popup okna, nahrávání do iframe apod. Kliknutí na reklamní banner musí být rozhodnutím návštěvníka webu, Partner nesmí žádným způsobem nějak ovlivňovat návštěvníka, aby klikl na reklamní baner.
 7. Reklamní banner s odkazem na stránky Prodávajícího nesmí být umístěn na stránky, které nemají žádný obsah nebo na stránky, kde jsou umístěny pouze samé reklamy.
 8. Prodávající není v žádném případě zodpovědný za kód, který si Partner upraví sám.

IV. Vyplácení provize

 1. Partner může požádat o vyplacení provize prostřednictvím svého účtu na stránkách artio.net.
 2. Platba může být provedena přes platební systém (jako je PayPal nebo Skrill) nebo bankovním převodem (možno očekávat poplatek za provedení bankovní transakce).
 3. Prodávající provede platbu do 30 dnů od doručení nutných administrativních formalit (zaslání faktury, platná smlouva o zprostředkování atd.). Partner je povinen zaslat fakturu nebo smlouvu o zprostředkování do 90 dnů ode dne zaslání požadavku o proplacení provize. Pokud tak Partner neučiní, bude požadavek o platbu zrušen.

V. Povinnosti partnera

 1. Partner musí poskytnout Prodávajícímu úplné a pravdivé osobní údaje, případně údaje o společnosti, a udržovat je aktuální v rámci svého uživatelského účtu. Pokud tak neučiní, může být zamítnut požadavek na proplacení provize.
 2. V případě, že je Partner organizace nebo vlastní živnostenské oprávnění, které mu umožňuje vystavit faktury, je povinen vystavit prodávajícímu fakturu za nezaplacené provize splatné k určitému datu. Faktura musí mít splatnost minimálně 30 dní.
 3. V případě, že nemá Partner možnost vystavovat faktury, je Partner povinnen podepsat Smlouvu o zprostředkování. Jedná se o právní dokument, který umožňuje vyplácet provize těm subjektům, kteří nemají živnostenské oprávnění. Smlouva musí být podepsána a zaslána zpět na adresu prodávajícího. Smlouva může být podepsána na dobu určitou. Po uplynutí její doby bude Partnerovi zaslána nová smlouva.

VI. Povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající je zodpovědný za všechny služby: potvrzení objednávky, platba, řešení jakýchkoli relevantních požadavků, atd. Žádná z těchto aktivit není očekávána od partnera.
 2. Prodávající poskytne partnerovi speciální přístup na server prodávajícího, který mu umožní sledovat stav jeho affiliate účtu. Jmenovitě statistiku prodaných produktů, nezaplacené/zaplacené provize atd.
 3. Prodávající bude provádět výplatu provize Partnerovi ve stanoveném čase, pokud budou splněny všechny administrativní náležitosti.

VII. Omezení

 1. Provize se nevztahuje na produkty, které byly zakoupeny a následně byla zrušena objednávka nebo přišel požadavek na vrácení peněz, a to do 90ti dnů od provedení nákupu. V případě, že již byla provize proplacena, Prodávající má právo domáhat se vrácení nebo si částku strhnout z další výplaty provize.
 2. Affiliate program se nevztahuje na webové stránky, které nabízejí podvodné/nepravdivé slevové kódy nebo kupóny.
 3. Prodávající může nabízet a prodávat speicální produkty a služby, na které se nevztahuje affiliate program. Jedná se o:
  • SMS kredit
  • Služby technické podpory

VIII. Platnost smlouvy

 1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Každá smluvní strana může ukončit spolupráci kdykoliv. Prodávající bude informovat Partnera o ukončení spolupráce zasláním e-mailu. Partner může ukončit spolupráci stejným způsobem nebo odstranit link na stránky Prodávajícího ze svých stránek.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo sledovat obsah partnerových stránek a umístění samotného odkazu na stránky Prodávajícího. Prodávající může ukončit spolupráci okamžitě, pokud zjistí, že Partner nedodržuje podmínky dané touto smlouvou.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo okamžitě ukončit spolupráci bez jakýchkoli závazků v případě, že Partner se dopustil nezákonných či podvodných aktivit.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Partner je povinen sledovat tyto obchodní podmínky.
 2. Dojde-li k významné změně obchodních podmínek, může Prodávající informovat Partnera o těchto změnách předem, a to prostřednictvím e-mailu. Pokud Partner nebude akceptovat nové podmínky, může být jeho Affiliate účet pozastaven. Pokud Partner nezareaguje během následujících 15ti dní ode dne zaslání emailu a i nadále pokračuje ve zveřejnění odkazu na svých stránkách, má se zato, že nové podmínky akceptuje.
 3. Aktivní účast v Affiliate programu je brána jako souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
 4. Osobní údaje jsou zpracovány a uchovány výhradně pro potřeby prodávajícího dle zákona 101/2000.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.4.2018.

Přihlášení uživatele Prázdný