Menu Content

VirtueMart nástroje

> Choose one to see more info

VM Rerports: Vlastnosti

Komponenta VM Repots, rozšíření pro VirtueMart, byla vytvořena s ohledem na jednoduchou obsluhu a přehledné zobrazení základních obchodních statistik. Využívají se přitom animované a interaktivní flash grafy za pomocí komponenty ARTIO FusionCharts.

Animované grafy

thumb_animaceVšechny typy grafů obsahují animaci. Sloupcové a čárové grafy postupně narůstají, koláčové grafy rotují nebo si lze vysunout jednotlivé dílky pro větší přehlednost. Animace se spouští při načítání grafu.

Intuitivní uživatelské rozhraní

thumb_rozhran Statistiky jsou členěny do přehledného menu podle oblastí zájmu, což usnadňuje jejich vyhledávání. Samotná stránka je přehledná a graf dostatečně velký (můžete si zvolit libovolnou velikost grafu na stránce podle svého prostředí).

Uživatelské nastavení

thumb_uivatelsk_nastavenKaždá statistika obsahuje formulář, pomocí kterého si zvolíte, jaká data se mají zobrazovat. Nejedná se pouze o časová rozmezí, ale i časové intervaly, po kterých se mají data seskupovat (např. hodina, den, týden, …), zobrazení několika hodnot do jednoho grafu (např. počet, výnos) nebo omezení velikosti výpisu, třeba u nejlépe prodávaných produktů. Dále pak je možno zobrazovat grafy několika entit do jednoho grafu (např. prodejnost různých druhů zboží).

AJAX dialogy

thumb_ajaxTechnologie AJAX umožňuje měnit určitou část WWW stánky bez nutnosti načítat ji celou znovu. Toto přináší řadu výhod a technických řešení, na něž jste zvyklí z desktopových aplikací. Např. dialog výběru produktů do statistiky je řešen tímto způsobem a umožňuje dokonce filtrování seznamu. Nastavení grafu je pak otázka několika kliknutí myši.

Nastavení komponenty VM Reports

thumb_vm_reports_component_setting Nastavení parametrů je velice jednoduché. Můžete si zde kupříkladu zvolit velikost vykreslovaného grafu nebo počet sloupců na stránce. Důležitou vlastností je možnost vybrat si, které stavy objednávek se zahrnují do výpočtu zisku.


Interaktivní nápověda

thumb_npovdaVšechny grafy zahrnují interaktivní nápovědu. Kdykoliv najedete kurzorem myši na určitý údaj, zobrazí se detailní informace o tomto údaji. Celkový dojem je pak daleko přehlednější, bez nutnosti vypisovat velké množství popisků.

Několik statistických veličin v jednom grafu

thumb_prmr_sGrafy umožňují zobrazit několik vlastností o každé entitě najednou (počet a výnos). Každá vlastnost má svou osu ve vlastním poměru. Ty pak vidíte v rozumném měřítku, ze kterého se daleko lépe odečítají informace (výnosy se budou pravděpodobně pohybovat v daleko větších částkách než počty objednávek. Sloupce s těmito počty by pak v grafu zanikaly a význam by se ztrácel).

Přednastavené vlastnosti

thumb_pre-set_featuresNastavení statistiky lze samozřejmě měnit dle libosti, máte však i možnost využít přednastavení, což opět urychlí Vaši práci. Máte k dispozici několik přednastavených časových období, ve kterých se data vyhledávají. Každé z nich má i předvolený časový interval pro seskupování dat (hodina, den, týden, …), tak aby se graf zobrazil v nejpřehlednější podobě. Máte ovšem možnost tuto hodnotu změnit.

Rychlá a snadná instalace do VirtueMartu

thumb_instalaceDíky distribuci formou instalačního balíčku je spuštění VM Reports na vašem e-shopu velice snadné. Stačí pouze vybrat soubor, jedno kliknutí myši a již můžete využívat celou funkčnost tohoto užitečného rozšíření. Vzhledem k tomu, že se jedná o statistiky pro VirtueMart, je nutno mít nejprve nainstalovanou tuto komponentu. 

Přihlášení uživatele Prázdný