Menu Content

Museum 24

Museum24 je projektem, který zamýšlí poskytovat kulturní informace a informace o historii v atraktivnější podobě všem zainteresovaným lidem - učitelům a studentům, vědcům, fanouškům historie a kultury a také obvyklým cizincům.

Museum24 logoProtože žijeme v době počítačů a informační technologie, bylo rozhodnuto o vytvoření nového systému na internetové bázi, který bude podporovat předmět tohoto projektu. Systém, který umožní uživatelům za pomoci silných nástrojů a nového rozhraní jednoduše vyhledávat a orientovat se v souvisejících informacích o kultuře a historii. Naše společnost, jakožto technický partner tohoto projektu, akceptovala úkol k vytvoření takového systému.

Historie v krátkosti

Tento projekt byl původně zahájen ve spolupráci s muzei a samosprávou centrálního Finska. Naše společnost se stala technickým partnerem tohoto projektu a našim cílem bylo vyvinout systém v roce 2004-2005 a starat se o jeho provoz. Za použití našich vlastních zdrojů spolu s podporou EU jsme vybudovali pilotní projekt - www.museo24.fi pro region centrálního Finska. Na základě tohoto pilotního projektu jsme vytvořili systém se stejným názvem - Museum24.

What is it about

Museum24 screenshot Museum24 je projekt, který ukládá a uspořádává informace o kulturních a historických předmětech a umožňuje (v případě zájmu) jejich publikování on-line.

Je tedy umožněno představit předmět blíže. Každý virtuální nebo opravdový předmět jako je muzejní položka, obraz galerie, událost, místo, osoba nebo předmět z historie může být vložen do systému a přidělen mu unikátní identifikátor. Za použití tohoto idenntifikátoru může předmět souviset s dalšími informačními materiály (tak jako články, dokumenty, obrázky, videa, zvuky) a také s jinými předměty. Tetnto způsob jednoduše řízené sítě předmětů představených v systému byl již vytvořen.

Tento systém může být postaven na již existující databázi muzea (galerie, archivu), aby poskytnul kompletně nový pohled na informace, které obsahuje. Systém také umožňuje jednodušší vybudování vzájemných vztahů, které před tím nebyly možné nebo musely být naprogramovány napevno.Tímto způsobem může být systém používán pro poskytování informací o muzeu pro veřejnost na Internetu, ale také může být jednodušeji upraven pro použití jako intranetový systém pro katalogizaci a dokumentaci sbírek a položek muzea.

Standardy

Museum24 bylo vyvinuto v součinnosti s existujícími systémy i s přihlédnutím k budoucím systémům. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli založit jej na CIDOC CRM (CIDOC Conceptual Reference Model), který je široce diskutovaným a slibným standardem pro popisování položek kulturního dědictví. Tak jako bylo jedním z cílů našeho systému reprezentovat obsažené informace, tak také zahrnujeme (volitelně) podporu pro multimédia za pomoci zařazení MPEG-7 standardu.

Technologie

Základ systému Museum24 je postaven na technoloii Semantic web, zejména OWL jazyk a související nástroje. OWL jazyk stojí za všemi daty prezentovanými v systému Museum24. Pro ukládání informací systém aktuálně používá výkonné relační SQL databáze PostgreSQL a MySQL. However, the system may be easily adapted to virtually any SQL database and it was designed also with support for multimedia databases in mind.

Related links:

CIDOC CRM
Museum24 Finsko
Conference: Digital Semantic Content accross Cultures

Přihlášení uživatele Prázdný