Menu Content

Nastavení emailu na serveru ARTIO

Tento článek Vám pomůže nastavit emailového klienta na serverech Artio. Uvedený příklad je možné aplikovat na Outlook Express nebo Mozilla Thunderbird. S menšími rozdíly lze uplatnit tento postup i při nastavení na další emailové klienty nebo mobilní zařízení.

Na začátku je nutné pomocí průvodce přidáním nového emailu mít již k dispozici přihlašovací jméno a heslo. Server pro odesílání a přijímání pošty je mail.artio.net.

Pokud použiváte mobilní zařízení, možná bude nezbytné stáhnout a nainstalovat certifikát Comodo CA certificate authority.

Můžete použít POP3 nebo IMAP protokol. Při výchozím nastavení, POP3 protokol, se všechny emaily přesouvají do počítače. Protokol IMAP umožňuje mít složky a emaily uložené na serveru. IMAP ma více funkcí a představuje modernější řešení umožňující definovat více složek na serveru a také na lokálním počítači a přenos emailových zpráv mezi těmito složkami. Pokud se rozhodnete používat IMAP, prosím pamatujte na to, že je stanoven limit 2000 MB pro všechny vaše emailové zprávy.

Pro úspěšné nastavení pošty je nutné otevřít nastavení emailového účtu a provést níže uvedené změny.

  1. Vybrat “My server requires authentication” (obr. 1) v záložce “Servers”.
  2. Vybrat “This server requires a secure connection (SSL)” v záložce “Advanced” a nastavit číslo portu pro odchozí poštu na 465. Při použití POP3 protokolu je číslo portu příchozí pošty 995. (obr. 2)
  3. Pokud jste vybrali IMAP protokol, číslo portu odchozí pošty je také 465, a číslo portu pro příchozí poštu je nutné nastavit na 993.

mail_settings_screenshot1.png

mail_settings_screenshot2.png
 

mail_settings_screenshot3.png

Přihlášení uživatele Prázdný