Menu Content

VirtueMart nástroje

> Choose one to see more info

Zpět

Chyba při instalaci Joomla komponenty

Last revised:
Středa, 23 Leden 2013

Answer

Existuje několik důvodů, které můžou způsobit problémy během instalace staženého balíčku komponenty. Mezi ty nejznámnější patří:

Nevhodný limit pro velikost nahrávaného souboru, který je definován v souboru php.ini v proměnných  UPLOAD_MAX_FILESIZE nebo POST_MAX_SIZE

Instalační balíček mnoha komponent může být relativně velký (více než 2 MB) ačkoli maximální velikost souboru, který může být nahrán na server, je nastaven do 2MB. Proto zkontrolujte, zda je limit dostatečně velký. Možná budete muset kontaktovat vašeho správce serveru, aby zvýšil požadovaný limit.

Typickou chybovou zprávou, která se zobrazí, pokud upload_max_filesize hodnota je nedostatečná, může být trochu zavádějící - říká "There was an error uploading this file to the server." / "Unable to find install package". Když je post_max_size příliš malá, nemusí se zobrazovat žádné chyby, stránka se pouze obnoví (chyba může být zapsána v error logu).

Také zkontrolujte všechny další tipy varování zobrazující se v Joomle -> Správce zařízení (platí pro Joomla 2.5 a novější verze).

Joomla dočasný adresář a všechny adresáře, kam bude komponenta instalována, musí být zapisovatelné.

Joomla nahrává balík do svého dočasného adresáře, jež musí být zapisovatelný. To samé platí pro ostatní adresáře, kam je zapotřebí nainstalovat soubory jako components administrator/components, jazyk, atd. Ujistěte se před instalací, že všechny požadované adresáře jsou zapisovatelné.

FTP účet je plný

Ve vašem FTP účtu není dostatek místa.

zaZIPovaný balík nemůže být správně odzipován nebo se zobrazuje prázdný 

PHP na vašem serveru má problémy s odzipováním stáhnutého ZIP archivu. To nastává na některých PHP verzích nebo na Windows nebo MacOS systémech, kde se zdá být problém v PHP ZIP knihovně, jež způsobuje, že se některé archivy nemohou správně rozbalit. Rozbalte balík ručně na serveru a použijte instalační metodu "ze souboru", nebo znovu zabalte instalační balík ve vašem PC a opakujte akci.

kategorie

Tags for this item

Přihlášení uživatele Prázdný