Menu Content

Joomla rozšíření

> Choose one to see more info

Instrukce pro aktualizaci komponenty ARTIO JoomSEF

Tento článek obsahuje důležité informace o akzualizaci z předchozích verzí JoomSEF.

Aktualizace 3.x

Rozšíření JoomSEF 3.x nyní s plnou technickou podporou online aktualizací.

Po kliknutí na tlačítko "aktualizovat" v JoomSEF nástrojové liště kontrolního panelu se dostanete na stránku aktualizace. Tam se dozvíte vaší aktuální verzi a také nejnovější dostupnou verzi JoomSEF. Poté můžete přistoupit k aktualizace prostřednictvím kliknutí na odkaz "Aktualizovat z ARTIO serveru" nebo za použití instalačního balíčku.

Po aktualizaci budou všechna vaše nastavení a uložené URL adresy zachovány! Není zapotřebí odinstalovat a přeinstalovat komponentu. Odinstalování rovněž odstraní všechna vaše nastavení.

Přímá aktualizace z ARTIO serveru požaduje zapnutí PHP nastavení allow_url_fopen. Tomuto však může zabránit některý server díky bezpečnostním důvodům. V některých případech je nutné je dočasně dodržet nebo použít instalační balíček.

Použitím nástroje online aktualizace můžete také aktualizovat všechna rozšíření joomSEF ve chvíli, kdy je dostupná novější verze.

Přímá automatizovaná aktualizace z JoomSEF 2.x (pro Joomlu 1.0.x) na 3.x (pro Joomlu 1.5) není podporována. Avšak můžete jednoduše aktualizovat pomocí instalace nejnovější verze JoomSEF 3.x a překopírovat jos_redirection databázovou tabulku (prosím nezapomeňte, že prefix tabulky jos_ může odlišně záviset na vaší konfiguraci).

Aktualizace na 2.x

Aktualizace JoomSEF na verzi 2.0.0 je velmi jednoduchá, ačkoli to vyžaduje některé speciální (avšak jednoduché) kroky dokud není oznámeno, že celý systém byl přepsán. U standardních (neplacených a integrovaných) rozšíření stačí použít JoomSEF integrační systém aktualizace v administrační sekci JoomSEFu - poté budou automaticky aktualizovány spolu s jádrovými složkami JoomSEFu.

Aktualizace na 2.x také automaticky zaktualizuje vaši JoomSEF databázovou tabulku a strukturu záznamů, a tak vám důrazně doporučujeme zálohovat vaše URL adresy z předchozí aktualizace pro případ, že byste chtěli přejít zpět na starší verzi. Prosím uvědomte si, že díky tomu nebudete moci použít zálohy ze starší verze s verzí 2.x, proto by bylo moudré vytvořit si další zálohu po aktualizaci na verzi 2.x.

V případě, že jste si zakoupili placenou verzi rozšíření, hned po aktualizaci jádrových složek JoomSEFu jděte znovu na Aktualizaci systému a zaktualizujte všechny vaše zakoupené rozšíření. V nové Sekci rozšíření najdete seznam všech rozšíření, které je možné aktualizovat. Pro správnou funkčnost JoomSEFu je nezbytné, aby byly zaktualizovány všechna rozšíření. Zapomenutí aktualizace rozšíření může způsobit, že se objeví velmi závažná chyba JoomSEFu.

Aktualizace na 1.5.x

Pokud provádíte aktualizaci z předchozí verze na JoomSEF verzi 1.5.x a přejete si nechat uložené vaše URL v databázi, pak budete potřebovat použít skript konverze. Formát URL adres ve verzi 1.5.x je trochu odlišný od verze 1.4.x a abyste předcházeli generování již existujících (a indexovaných a optimalizovaných) URL adres, budete je muset konvertovat.

Abyste tak učinili, použijte JoomSEF DB aktualizační skript 1.5.0 který je dostupný v naší Sekci pro stahování.

Aktualizace z verze 1.3.1 a starších

Jestliže používáte verzi 1.3.1 (nebo vyšší), můžete nyní používat funkci on-line aktualizace umístěnou v Kontrolním panelu JoomSEFu. Použitím vlastností on-line aktualizace neztratíte (ani nepotřebujete zálohovat) vaši aktuální konfiguraci nebo existující URL adresy, jelikož budou uchovány.

Přihlášení uživatele Prázdný