Menu Content

M-Turbo

> Zvýšení výkonu Magenta

Dokumentace M-Turbo

Dokumentace: M-Turbo: Magento E-Commerce Accelerator


Date: 06-07-2011

1. Představení

M-Turbo je nový a unikátní zrychlovací modul pro Magento E-Commerce systém, jehož cílem je zlepšit placenou verzi Magenta - a to především jeho rychlost. Hlavní myšlenka je založena na skutečnosti, že většina stránek - zobrazení produktů, seznam kategorií nebo homepage nejsou měněny příliš často. Magento Core proto nepotřebuje generovat stránku pokaždé, kdy je přístupná od samého začátku a tudíž běží sofistikovaně, ale pokaždé pomalu. Většinu z těchto stránek je možné před-kešovat - to je přednastaveno - a poté funguje server pro návštěvníky jako statické HTML stránky. Tento přístup významně snižuje čas potřebný k vytváření a stahování stránek a ušetří značné množství serverových zdrojů pro další akce, které nelze kešovat.

M-Turbo kešuje:

 • první stránky náhledů vybraných kategorií (seznam produktů v dané kategorii)
 • detaily produktů vybraných kategorií
 • vybrané CMS stránky
 • homepage

 

M-Turbo nekešuje:
 • nic, pokud je uživatel přihlášen
 • druhé, třetí a další stránky náhledů kategorií
 • výsledky vyhledávání
 • informace k uživatelským účtům
 • košík, pokladna

Od verze 1.2.0 je možno dynamicky načítat individuální bloky. Tato funkčnost umožňuje i na kešovaných stránkách zobrazovat informace o obsahu košíku, porovnávaní produktů, ankety apod. Dále jsou plně podoporovány e-shopy s několika 'website', spouštěných z různých adresářů.

Od verze 1.2.1 je možno používat několik 'website' spouštěných z jednoho adresáře.

2. Verze a edice

M-Turbo je k dispozici ve dvou verzích - free a placené verzi. Free verze je k dispozici na Magento Connect nebo na M-Turbo product page.

Placenou verzi si můžete zakoupit na stránkách našeho e-shopu.

 

FunkceFree verze ke staženíPlacená verze
kešování seznamu produktů ANO ANO
kešování detailu produktů NE ANO
kešování homepage ANO ANO
kešování CMS stránek NE ANO
automatická obnova NE ANO (pouze linux servery)
dynamicky načítané bloky ANO ANO
multiwebsite režim NE (pouze 1 website) ANO
zpětný link ANO NE

 

 

Historie verzí

VerzeFunkce
1.2.1
 • podpora systému z několika website, spouštěných z jednoho adresáře
1.2.0
 • podpora systému z několika website, spouštěných z různých adresářů
 • kešování nezávislé na zvolené příponě souborů
 • kešování cms stránek
 • automatické přidávání kategorií, produktů a cms stránek do seznamu kešovaných entit
 • podpora dynamických bloků
 • kontrola kešovaných stránek z admin panelu
 • htaccess zálohy
 • automatický odinstalátor
1.1.1
 • možnost výběrů mezi 4 způsoby stahování
 • ověření vybraného způsobu stahování z administrace
 • možnost přebudování htaccess pravidel přímo z administrace
1.1.0
 • kešování seznamu a detailu produktů
 • kešování homepage
 • automatické noční stahování kešovaných stránek (pouze pro linuxové servery)
 • automatické stahování kešovaných kategorií nebo produktů při uložení

 

3. Instalace a odinstalace

Instalace se skládá z několika jednoduchých kroků a může být provedena třemi způsoby -  použitím PEAR, pomocí Magento Key Extensions nebo kopírovat M-Turbo ručně.

Aktualizaci na vyšší verzi doporučujeme provést odinstalaci stávající verze a pak instalovat verzi novou. Jak odinstalovat M-Turbo je popsáno níže.

Předpoklady:
Ujistěte se nejprve, že:

 • máte v provozu funkční stránky běžící na Magentu
 • oprávnění jsou nastavena správně, aby bylo možné instalovat rozšíření

 

instalace free verze

Máte na výběr 3 volby, jak instalovat free verzi. Můžete použít službu Magento connect, PEAR repositář nebo provést instalaci ručně.

PEAR- založen na instalaci z komunitního kanálu

Pro instalaci z komunitního kanálu navštivte stránku rozšíření, získáte instalační klíč, který musí být napsán do Vašeho Magento Connect Manager.

PEAR- založen na instalaci z lokálního balíku

Jděte do eshopu. Pokud jste ještě nikdy nepoužili Magento Connect nebo Pear, budete potřebovat

./pear mage-setup
- if permission error occures, run the command
sudo chmod +x pear
. Run
./pear install /path/to/mturbo.tar.gz
, from your Magento root - replace /path/to/mturbo.tar.gz by the path to your MTurbo TarBall.

 

Ruční instalace

Chcete-li instalovat M-Turbo ručně, rozbalte distrIbuční soubor lokálně nebo na vzdáleném serveru. Pak se ujistěte, že došlo ke sloučení app souboru instalace  Magento s app souborem v M-Turbo.

Při kopírování souborů na server, je třeba se ujistit, že máte oprávnění k zápisu pro app složku.


Aktualizace na placenou verzi

Chcete-li provést aktualizaci na placenou verzi, musíte vložit Vaši download id do registračního pole, které je umístěno v admin panelu komponenty. Kliknutím na "Upgrade to full version" budou staženy diff soubory a free verze bude aktualizována na placenou verzi.

Máte-li zapnutou standardní Magento cache je nutné ji po upgradu obnovit. Cache lze obnovit v nabídce System > Cache Management.

Pokud po vložení správného klíče a po obnově Magento cache nedošlo k upgradu na placenou verzi, zkontrolujte práva přiřazená k adresáři app, nalézajícím se v kořenovém adresáři Vašeho Magenta. Webový server musí mít do adresáře app práva k zápisu. Po případné úpravě práv se znovu pokuste o upgrade. Pokud ani tehdy nedojde k upgrade, kontaktujte nás na support@artio.net.


přímá instalace placené verze

Po zakoupení placené verze obdržíte emailem balík obsahující aplikaci M-Turbo v podobě PEAR balíku nebo zdrojových kódů. V emailu bude dále uveden mj. licenční klíč, který si pečlivě uschovejte. Instalaci pak můžete provést buď jako lokální PEAR balík nebo manuálním zkopírováním (viz. způsoby instalace demoverze).

 

odinstalování

Od verze 1.2.0 je k dispozici automatický odinstalátor. Naleznete jej v administraci M-Turbo pod záložkou Uninstaller v levém menu. Otevřete-li ovladací panel odinstalátoru objeví se tlačítko Uninstall. Po stištění tohoto tlačítka bude M-Turbo kompletně odstraněno z Vašeho Magenta. Po odstranění nezapomeňte obnovit standardní Magento Cache (System > Cache Management).

Používáte-li M-Turbo 1.1.1 nebo starší a nainstalovali-li jste M-Turbo pomocí služby Magento Connect. Můžete jej pomocí této služby znovu odinstalovat. Upozorňujeme však, že odinstalování odstraní pouze soubory s vašeho harddisku. Záznamy v databázi zůstanou.

Pokud z jakýchkoli důvodů nemůžete použít žádný z výše popsaných způsobů odinstalování, můžete se pokusit odinstalovat M-Turbo ručně.


ruční odinstalování komponenty M-Turbo

 1. Odstranění pravidel z  htaccess souboru

  Otevřete si ve Vašem oblíbeném textovém editoru soubor .htaccess (používejte pouze čisté textové editory nikoli Microsoft Word, OpenOficce Writer apod.). Soubor .htaccess naleznete v kořenových adresářích Vašich jednotlivých 'website'. Pravidla dopsaná komponentou M-Turbo jsou vždy uvozena následující sekvencí.

    ############################################
    ## M-Turbo Acceleration (www.artio.net)
      ... pravidla napsaná komponentou M-Turbo
    ## End M-Turbo
            

  Smazaním pravidel provedete odstřižení Vašich stránek od kešovaných souborů. Od této chvíle budou všechny stránky generovány přímo systémem Magento.

 2. Odstranění kešovaných souborů

  Odstraňte adresář obsahující všechny kešované soubory. Umístění adresáře záleží na Vaši volbě při prvním nastavením komponenty M-Turbo. Výchozí umístění je var/turbocache.

 3. Odstranění zdrojových souborů ze složky app
  OdstranÍ tyto zdrojové soubory a adresáře:
  • app/code/local/Artio/MTurbo
  • app/design/adminhtml/default/default/layout/mturbo.xml
  • app/design/adminhtml/default/default/template/mturbo
  • app/design/frontend/default/default/layout/mturbo.xml
  • app/etc/modules/Artio_MTurbo.xml
  • app/locale/en_US/Artio_MTurbo.csv
  • skin/frontend/default/default/js/mturbo.js
 4. Odstranění záznamů z databáze
  Ve vaši databázi spusťte následující příkaz:
    DROP TABLE `$PREFIXmturbo`;
    DELETE FROM `$PREFIXcore_config_data` WHERE path LIKE '%mturbo%';
    DELETE FROM `$PREFIXcore_resource` WHERE code LIKE 'mturbo_setup';
            

  kde $PREFIX nahraďte předponou názvu tabulek Vašeho Magenta.

 5. Obnovte standardní Magento cache

4. Doporučený postup práce s komponentou M-Turbo

V této kapitole naleznete doporučený postup práce s komponentou M-Turbo. Tento dokument slouží hlavně pro prvotní pochopení a orientaci v ovládání této komponenty. Pro většinu uživatelů by měl být tento návod dostačující. Více informací o možnostech nastavení této komponenty je k dispozici v kapitole Referenční příručka, ve které byste měli nalézt všechny podstatné informace. Pokud máte nějaké problémy nebo dotazy, řešení můžete zkusit najít v kapitole FAQ and Troubleshooting.

Jak M-Turbo pracuje?

Chcete-li opravdu efektivně využívat komponentu M-Turbo je dobré mít alespoň hrubé podvědomí o tom, jak pracuje. Komponenta M-Turbo provádí tzv. "full page caching". Tento způsob kešovaní se vyznačuje tím, že cílová stránka je stažena na hardisk serveru a uživatelům je pak nabízena jako obyčejný statický html soubor. Díky tomu, že není prováděno žádné generování a ani žádný výpočet je zobrazování stránky rapidně urychleno.

Nevýhodou tohoto postupu je, že informace na stránce nejsou přímo obnovovány. "Full page caching" je proto vhodný jen pro takové stránky, u kterých se nepředpokládá žádná nebo častá změna. V Magentu se jedná typicky o seznamy produktů, detaily produktů a statické stránky. Stránky, jejichž obsah je z principu neustále měněn (košík, pokladna, uživatelský účet, výsledky hledaní apod.) takto kešovat nelze a jsou proto z možnosti kešování vyloučeny.

Problém mohou představovat části stránky poskytující uživateli určité dodatečné informace. Typickým představitelem takovýchto částí je blok, který informuje uživatele o produktech v košíku. Pro tyto případy je od verze 1.2.0 k dispozici mechanismus, provádějící dodatečné požadavky na server s cílem stáhnout tyto části stránky. V praxi to pak funguje tak, že nejprve je k uživateli stažena stránka a následně se pomocí AJAXu provede načtení takto dynamicky nahrávaných bloků. Ve výchozím nastavení jsou takto zobrazovány následující bloky: košík, porovnání produktů, anketa, odkaz zobrazující počet produktů v košíku. Dodatečně lze přidávat i další části. Nicméně přidávání uživatelských bloků do seznamu dynamicky stahovaných částí již není úplně triviální záležitost a vyžaduje určitou znalost v oblasti designovaní Magenta (konkrétně problematiku tzv. layoutů).

Kešování komponenty M-Turbo nepracuje správně tehdy, pokud je obsah stránky rozměrný popř. špatně nakódován. Typickým problémem je kombinace velkého množství kategorií a JavaScriptového menu. Vygenerování menu s velkým počtem kategorií je pro webový prohlžeč samo o sobě časově náročné. Při velkém množství kategorií doporučujeme omezit hloubku vygenerovaného menu.

aktualizace stránek

Kešované stránky je nutné občas aktualizovat. Např., když se změní cena produktu apod. Existují dvě strategie aktualizace. První, kdy jsou všechny stránky aktualizovány každý den v přesně stanoveném čase. Druhá strategie je cílená. Příslušná stránka se zaktualizuje při jakékoli změně jejího obsahu. Změníte-li např. cenu produktu, popisek kategorie, obsah CMS stránky apod., automaticky se příslušné stránky zaktualizují.

Cílená strategie je ve výchozím nastavení povolena. První strategii si však musíte aktivovat. Níže je popsáno 8 kroků, které musíte provést.

Jak nastavit Magento pro M-Turbo?

Komponenta M-Turbo vyžaduje zapnutí tzv. web server rewrites. Zapnutí provedete v konfiguraci systému Magento v nabídce System > Configuration > Web > Search Engines Optimization > Use Web Server Rewrites.

Pro správnou funkčnost automatického stahování je nutné mít korektně nastaven cron. Jak nastavit cron můžete přečíst například zde http://www.magentocommerce.com/wiki/how_to/how_to_setup_a_cron_job.

Vztah komponenty M-Turbo ke standardní Magento Cache

Standardní Magento Cache žádným způsobem neovlivňuje funkci komponenty M-Turbo. A to platí i obráceně. Při používání komponenty M-Turbo doporučujeme mít zapnutou standardní Magento Cache.

M-Turbo - instalace a nastavení

 1. instalace

  Instalaci můžete provést podle jednoho z výše uvedených návodů. O úspěšné instalaci budete informováni následující zprávou:

  V případě selhání instalace se objeví hlášení o chybě. V takovém to případě tuto chybu pečlivě okopírujte a kontaktujte nás na support@artio.net.

  Pokud se po instalaci neobjeví žádné hlášení je možné, že instalace vůbec neproběhla. Tato situace může nastat pokud jste měli dříve nainstalovánou starší verzi komponenty M-Turbo a ta nebyla zcela odstraněna. Pokuste se provést důkladnou odinstalaci podle výše zmíněného návodu.

 2. Prvotní konfigurace

  Nainstalovali-li jste M-Turbo můžete přejít k prvotní konfiguraci. Pomocí hlavního menu System > M-Turbo Management otevřte administraci M-Turbo. Uvidíte následující obrazovku:

  M-Turbo Cache Management

  Prvotní konfigurace spočívá ve specifikaci licenčního klíče, adresáře s uloženými kešovanými stránkami a nastavení jednotlivých website. Adresář s kešovanými stránkami volte tak, aby webový server měl k němu práva zápisu. Nevolte adresář kolidující s některým systémovým Magento adresářem. Base Directory u jednotlivých website doporučujeme nechat výchozí. Korekci proveďte pouze v případě, kdy opravdu víte, že zobrazená cesta neodpovídá umístění Vaši website.

  U free verze je pouze jedna výchozí website. Textové pole pro vložení licenčního klíče zde není, protože ve free verzi není aktivace licenčním klíčem potřeba.

  Nebudete-li si jisti některým nastavením, nemějte obavy, veškeré vložené údaje bude možno později změnit.

  Po nastavení stiskněte tlačítko Uložit a Instalovat. M-Turbo provede vytvoření zvoleného adresáře a automaticky provede přepracování htaccess pravidel. Po úspěšné prvotní konfiguraci uvídíte následující obrazovku:

  After Installation
 3. kontrola pravidel Htaccess, stahování

  Po úspěšné instalaci je vhodné provést kontrolu, zda byly zachovány pravidla v .htaccess souboru. Užitečné je také zkontrolovat, jestli stažené stránky pracují správně. Kontrolu stahování můžete provést na ovládacím panelu Main Configuration.

  Rewrite Rules

   

  Uvidíte-li na pozici (2) zelený nápis OK, znamená to, že stažení testovací stránky proběhlo v pořádku. V případě červeného nápisu FAIL se pokuste změnit metodu stahování pomocí roletky (1). K dispozici máte celkem čtyři možnosti. Pokud v případě ani jedné metody nedojde k úspěšnému stažení, prosím kontaktujte nás na support@artio.cz. Podrobnější popis možností stahování naleznete níže v referenční příručce.

  Kontrolu .htaccess pravidel provedete na ovládacím panelu Websites Configuration.

  Rewrite Rules 2

  Nachází-li se na pozici (B) nápis yes a na pozici (C) zelený nápis Ready,  pak byly pravidla do souboru .htaccess správně vložena. V případě problému nebo změny nastavení můžete přebudovat pravidla stiskem tlačítka (D). Pokud se ve Vaši administraci tlačítko (D) nenachází, pak je zřejmě problém se souborem .htaccess. Možné příčiny jsou buď 1) soubor .htaccess nebyl nalezen (na pozci (C) se v tomto případě objeví červený nápis Not found), 2) webový server nemá práva zápisu do souboru .htaccess (na pozici (C) se objeví červený nápis Not writeable). Soubor .htaccess je vždy hledán na cestě zobrazena na pozici (A).

   

 4. Výběr kešovaných stránek

  Po kontrole stahování a přítomnosti pravidel v htaccess souboru, můžete přistoupit k volbě stránek určených ke kešování. V komponentě M-Turbo existují tři druhy kešovaných stránek (náhledy kategorií, detaily produktů, statické CMS stránky). Každý druh má v rámci administrace komponenty M-Turbo svůj vlastní ovládací panel.

  Selection Pages

  Náhledy kategorií představují seznam produktů v této kategorii. Tyto seznamy jsou nejvíce navštěvované stránky. Náhledy kategorií se myslí seznamy produktů v dané kategorií. Tyto seznamy jsou nejčastěji navštěvované stránky. Je proto vhodné tyto stránky kešovat vždy. Kešování můžete povolit/zakázat pro každou kategorie zvlášť. Povolení kešování provedete zatržením příslušné kategorie ve stromě (D) na ovládacím panelu. Přejete-li si, aby každá nově vytvořena kategorie byla přidavaná automaticky do výběru, nastavte volbu (A) na ano.

  Selection Pages 2

  Kešování detailů produktů je k dispozici pouze v placené verzi. Vždy berte v úvahu, které produkty má smysl kešovat a které ne. V případě velkého množství produktů v databázi, nedoporučujeme kešovat všechny. Výběr produktu je proveden pomocí kategorie. Nelze tedy vybírat jednotlivé produkty zvláště, ale vždy vybírate kategorii jejichž detaily produktů se budou kešovat. V případě, že produkt spadá do více kategorií jsou vždy automaticky kešovány všechny varianty. Volba kategorií se provádí stejně jako v předchozím případě, zatrhnutím příslušné kategorie v stromě (D) na ovladacím panelu. Přejete-li si, aby každá nově vytvořena kategorie byla přidavaná automaticky do výběru nastavte volbu (A) na ano.

  Selection Pages 3

   

  CMS stránky jsou stránky, které jsou editovatelné v administraci CMS > Pages. Mezi CMS stránky patří i homepage. Ve free verzi není kešování jiných CMS stránek než homepage dovoleno. Každá CMS stránka může mít několik variant podle počtu storeviews. Volbu kešovaných stránek provedete na ovladacím panelu. Po zaškrtnutí určité stránky (C) se automaticky rozbalí nabídky se všemi variantami pro jednotlivá storeview, kde je můžete zakazovat nebo povolovat. Přejete-li si aby každá nově vytvořena CMS stránka byla přidavaná automaticky do výběru nastavte volbu (A) na ano. V seznamu CMS stránek se nikdy nenabízí stránka označena jako no-route.

 5. Synchronizace - vytvoření seznamu kešovaných stránek

  Je důležité provést synchronizaci po výběru kešovaných stránek. Synchronizace vytváří seznam stránek určených ke kešování. Tento seznam je založen na Vašem výběru. Synchronizace spustíte tlačítkem Synchronization (B) na seznamu stránek.

  Synchronization

  Synchronizace je poměrně časově náročný proces. Čas strávený na synchronizaci závisí na počtu kešovaných stránek. V případě velkého množství kešovaných stránek může synchronizace trvat i několik desítek sekund.

 6. kešování

  Po synchronizaci můžete přejít k samotnému kešování. Kešování je proces, kdy stažené stránky jsou uloženy jako HTML soubor na serveru. Nejjednodušší způsob, jak kešovat všechny stránky, je vybrat všechny položky na seznamu a zmáčknout tlačítko Cache selected pages (A, v předchozím obrázku).

  Stav kešování lze sledovat v novém okně. Toto okno zavřete až budou všechny stránky nakešovány. Čas potřebný ke kešování závisí na počtu kešovaných stránek a také na rychlosti serveru. Řádově se jedná o minuty. V případě opravdu velkého počtu stránek však může jít i o desítky minut.

  Stažené stránky můžete zkontrolovat přímo na seznamu stránek. Pro každou položku/stránku je zobrazena velikost a čas posledního stažení. Vizuální kontrolu kešovaných stránek můžete provést kliknutím na odkaz preview.

 7. ověření funkčnosti komponenty M-Turbo

  Pomocí časové značky umístěné na konci zdrojového kódu, můžete zkontrolovat, zda stránka pochází opravdu z M-Turbo cache. Otevřte kontrolovanou stránku ve Vašem oblíbeném prohlížeči. Stiskněte pravé tlačítko myši a vyberte možnost View source code, popřípadě jinou podobnou nabídku. Přejďete na konec zdrojového kódu stránky. Uvidíte-li na konci časovou značku (na obrázku znázorněna zelenou barvou),

   

  pak je vše nastaveno správně a Vámi kontrolovaná stránka je opravdu zobrazena z M-Turbo Cache.

 8. Nastavení automatického kešování a stahování

  Možnost automatického stahování/kešování je k dispozici pouze v placené verzi.

  Automatické plošné stahování provede akutalizaci všech aktuálně povolených stránek. Funguje to na principu externího skriptu (skript funguje pouze na linuxových serverech). V nejjednodušším případě stačí pouze automatické stahování povolit a nastavit čas spuštění. Aktualizace se pak bude provádět každý den v určitou hodinu. Vše lze nastavit v ovladacím panelu hlavní konfigurace (2).

  Automatic Cache

  Časová značka se zobrazí na pozici (2), na výše uvedeném obrázku, informující o poslední automaticky spuštěné aktualizaci. V případě problémů se prosím podívejte do kapitoly Referenční příručka nebo FAQ and Troubleshooting, kde najdete podrobnější informace co dělat.

5. Referenční příručka

Přístup do administrace komponenty M-Turbo získáte výběrem System > M-Turbo Management v administraci Magenta.

Reference Manual

Po otevření adminstrace komponenty M-Turbo uvidíte hlavní menu, které se skládá z 10-ti položek. Význam jednotlivých položek je popsán v následující tabulce:

Reference Manual 2

 

NázevPopis
URL Seznam kešovaných stránek s s patřičnými funkcemi
Main Configuration Hlavní konfigurace komponenty M-Turbo. Zde se nachází nastavení hlavních vlastností vztahujících se ke komponentě M-Turbo (adresář s kešovanými soubory, metoda stahování, automatická aktualizace, atd.).
Website Configuration

Konfigurace jednotlivých website. Zde se povoluje/zakazuje stahování stránek k jednotlivým website a storeview. Dále je zde možno kontrolovat a přebudovávat htaccess pravidla určená k jednotlivým website a také ovládací tlačítko pro generování seznamů url nutných k automatické noční aktualizaci.

Categories Konfigurace vztahující se ke kešování náhledu kategorií (seznam produktů)
Products Konfigurace vztahující se ke kešování detailu produktů. Tento ovládací panel je k dispozici pouze v placené verzi.
CMS Konfigurace vztahující se ke kešování statickým CMS.
Dynamic Loaded Blocks Konfigurace vztahující se k dynamicky stažitelným blokům.
Actions Tlačítka vyvolávající některé důležité akce.
Registration Ovládací panel, který slouží pro vkládání licenčního klíče (Download Id).
Uninstall Odinstalování komponenty M-Turbo

 

URL

URL

Tato tabulka obsahuje seznam stránek určených ke kešování. Všechno automatické kešování je prováděno na základě tohoto seznamu. V příapadě, že seznam není kompletní ( v případě, že byl např. přidán nový produkt) můžete provést aktualizaci tohoto seznamu pomocí synchronizace (B).

Každá stránka tohoto seznamu může být zablokována a bránit tak kešování. Pokud jste blokovali už kešovanou stránku, bude automaticky odstraněna z cache. Blokování a odblokování můžete provést pomocí akcí Block/Unblock (E).

Každou stránku je možné stahovat ručně pomocí odkazu na příslušném řádku (I), nebo vybrat všechny najednou a kliknout na tlačítko Cache Selected Page (A). Když je hromadné kešování provedeno, otevře se nové okno s podrobným průběhem stahování stránek (podívejte se na následující obrázek). Toto okno v průběhu stahování nezavírejte, v opačném případě by došlo k přerušení stahování. Blokované stránky jsou automaticky přeskakovány.

Cache Pages

Staženou stránku si lze prohlédnout stisknutím odkazu na příslušném řádku (H). Stránky je možné vyčistit jednu za druhou (G) nebo dohromady pomocí volby Purge from disk (E). Stránka zůstává na seznamu a při dalším stahování bude opět kešována. Pomocí funkce Delete (E) bude stránka odstraněna permanentně.

Záznamy v tabulce lze filtrovat způsobem, kterým jste zvyklý. Filtr je aplikován tlačítkem Search (D), a ruší se tlačítkem Reset Filter (C).

Popis sloupců v tabulce

NázevPopis
ID Interní identifikátor
Obchod Obchod, kde patří stránka
Požadovaná cesta URL stránka, která je relativní ke kořenovému adresáři Magenta
Typ Typ stránky. Možné hodnoty jsouu náhled kategorie, detail produktu a CMS stránky
Kešované Zobrazí, zda je stránka kešována (kešovaný soubor je umístěn na disku)
Velikost Zobrazí velikost kešovaných stránek. Pokud je soubor menší než minimální povolená velikost, zobrazí se číslo červeně
Stav Zobrazí zda je kešovaná stránka blokována nebo ne

hlavní konfigurace

Tato obrazovka obsahuje několik voleb, které kontrolují jak kešování pracuje. Jakékoli změny by měly být uloženy kliknutím na tlačítko "Save Configuration", které se nachází v levém horním rohu stránky (pozice A na obrázku).

Main Configuration

Ovládací panel hlavní konfigurace se skládá z 5 sekcí:

M-Turbo - cesta k adresáři (1)

Tato sekce obsahuje pole pro změnu hlavního adresáře s kešovanými soubory nastaveného při prvotní konfiguraci. Po změně hlavního adresáře, je nutno provést přebudování htaccess pravidel (viz. tab Actions). Při změně adresáře se však vždy ujistěte, že má webový server práva k zápisu do cílového adresáře.

Automatická správa cache (2) (pouze pro placenou verzi)

 

Tento panel slouží k nastavení automatického spuštění aktualizace stránek. Během aktualizace dochází ke spuštění externího skriptu, který stáhne všechny nekešované stránky. Spuštění skriptu se provádí vždy jednou denně. Přesný čas lze nadefinovat na tomto ovladacím panelu. Dále se na ovládacím panelu nachází popisek s informací o času posledního spuštění. Zda-li se opravdu aktualizace provádí můžete také zkontrolovat dle časové značky, kterou najdete ve zdrojovém kódu stránek.

Skript je spouštěn přímým voláním a je nutné, aby webový server měl práva ke spuštění. Na některých serverech však může být toto spouštění zákázano. V tomto případě je třeba do položky interpret zadat absolutní cestu k interpretu BASHe, který je schopen skript spustit.

Volba metod stahování (3)

Tato sekce je používána pro volbu metod ke stahování. K dispozici jsou 4 možnosti:

 • Zjednodušené stahování PHP funkcí file_get_contents. Tato funkce není na většině hostingu dostupná.
 • Stahování vytvářením spojením přes Sockety. Výchozí nastavení dostupné na většině serveru.
 • Zabezpečené stahování metodou PHP CURL. Tato metoda je o něco málo pomalejší než dvě předchozí. K funkčnosti musí být na serveru naisntalováno rozšíření PHP CURL.
 • Přímé vytvoření nové instance Magenta. Toto je krajní varianta pro servery, které mají zakázaný zpětné požadavky samy na sebe. K funkčnosti této metody je nutné mít nainstalovaný Magento Patch. Patch lze nainstalovat tlačítkem Apply Mage Patch nalezajícím se v této sekci. Po nainstalování patche lze stejným tlačítkem také patch odebrat. To, zda-li je patch nainstalován nebo ne, zjistíte popiskem tlačíka Apply Mage Patch znamená, že v současnosti patch nainstalován není a stiskem jej můžete nainstalovat. Je-li na tlačítku nápis Remove Mage Patch je patch nainstalován a stisknutím tlačítka jej odeberete.

Stahování lze kontrolovat pomocí on-line testeru, zabudovaného do ovladacího panelu. Při jakékoli změně stahovací metody dojde k automatickému testu stažení domovské stránky. Výsledek tohoto testu je zobrazen těsně pod roletkou. V případě správného stažení je zobrazen zelený text OK včetně zobrazení informaci o velikosti staženého souborů. V případě selhání se objeví červený text FAIL s hláškou vysvětlující příčinu neúspěchu.

 

Náhled velikosti souboru (4)

 

Tato sekce se používá pro stanovení minimální velikosti stránky. Stránky s menší velikostí jsou na seznamu zvýrazněny červenou. Od verze 1.2.1 nejsou takové stránky stahovány ani kešovány. Toto nastavení chrání před kešováním neplatných nebo jinak poškozených stránek. 

 

Nastavení zálohy Htaccess (5)

 

Tato část slouží k nastavení zálohy při automatických úpravách .htaccessu. Je-li provádění záloh aktivováno, bude při jakékoli automatické změně vytvořena záloha. Zálohy lze nalézt v kořenovém adresáři pod názvy .htaccess.bak0, .htaccess.bak1, atd. Maximální počet vytvořených záloh je řízen nastavením polem The maximum number of htaccess backup v této sekci. Pokud je počet záloh překročen, automaticky se nejstarší zálohy mažou.

Konfigurace Website

Website Configuration Ovladací panel obsahuje nastavení, které se vztahuje  k jednotlivým website. Každá website má vlastní sekci. Každou website lze povolit nebo zakázat (A). Všechny stránky spadající pod zakázanou website, jsou ignorovány. V poli (B) je nutno nastavit absolutní cestu k rootu webu pro danou website. Toto nastavení je nutné pro správné nalezení .htaccessu. (Ve verzi 1.2.0 není dovoleno mít jednu cestu přiřazenou k více website, od verze 1.2.1 toto omezení již neplatí).

Oblast (C) obsahuje ovládací panel, který slouží pro zákaz/povolení jednotlivých storeview, které patří mezi specifické website. Všechny stránky, které patří mezi nepovolené storeview, jsou ignorovány.

V části (D) jsou některé informace, které se vztahují k website. Jedná se konkrétně o absolutní cestu k htaccessu dané website. Informace, zda-li je htaccess editovaný Mturbem a zda-li je připraven pro přebudování pravidel.

V poslední oblasti se nachází dvojice ovládacích tlačítek. První tlačítko (E) slouží k přebudování pravidel htaccessu>. Aby bylo možno pravidla přebudovat je nutné, aby htaccess byl zapisovatelný. Na následujícím obrázku můžete vidět, jak to vypadá, když .htaccess není zapisovatelný. Poslední tlačítko (F) slouží k vygenerování seznamu url určených ke kešování, z tohoto seznamu čerpá automatický spouštený stahovací skript. V případě úspěšného vytvoření seznamu je uživatel informován o počtu zapsaných url adres.

Not Writeable

kategorie

Categories

 Tato záložka slouží primárně k volbě náhledu kategorií určených ke kešování. Jednotlivé kategorie se vybírají pomocí ovládacího prvku (D). Volby (A,B,C) slouží k řízení automatického přidávání a stahování během ukládání stránek. Volba Add newly created categories to select způsobí přidaní nově vytvořené kategorie do výběru. Volba Enable automatic refresh for preview of saved category způsobí automatické stažení stránky při jejím uložením. V případě, že chcete aktualizovat i stránky nadřazených kategorií (protože se tam například nachází seznam podkategorií) nastavte na ano volbu Enable automatic refresh for previews of parents of saved category.


Produkty

Products

 Tato záložka slouží k volbě kategorií. Detaily všech produktů spadajících do takto zvolených kategorií, budou kešovány. Jednotlivé kategorie se vybírají pomocí ovládacího prvku (D). Volby (A,B,C) slouží k řízení automatického přidávání a stahování během ukládání stránek. Volba Add newly created categories to select způsobí přidaní nově vytvořené kategorie do výběru. Volba Enable automatic refresh for preview of categories of saved product způsobí automatické stažení detailu produktu a náhledu kategorie, jejichž produkt je členem. Patří-li produkt do více kategorií budou staženy všechny náhledy, pakliže jsou samotné kategorie ve výběru. V případě, že chcete aktualizovat i stránky nadřazených kategorií, nastavte na ano volbu Enable automatic refresh for previews of parents of categories of saved product.

 

CMS

CMS

Tato záložka je používána pro výběr CMS stránek, které jsou určené ke kešování. CMS stránky jsou vybrány na ovládacím panelu (C), po kliknutí na CMS (storeview) Vám budou nabídnuty všechny jazykové mutace této stránky, pokud existují. Automatické přidávání stránek do výběru je aktivováno volbou Add newly created categories to select. Při uložení stránek se do výběru vloží CMS stránka se všemi svými mutacemi. Volbou Enable automatic refresh after save CMS pages se zaktivní automatické stahování cms stránky při jejím uložení.

 

Dynamicky načítané bloky

Dynamicly Loaded BlocksPomocí tohoto ovladacího panelu můžete určit bloky, které budou načítány dynamicky. Dynamické načítání znamená, že ve statické html stránce bude místo bloku pouze JS skript, který provede načtení bloku z Vašeho serveru. Toto opatření umožní, aby i na plně kešovaných stránkách byly aktuální informace např. o počtu položek v košíku, hlasování ankety apod.

Definici dynamických bloků lze rozdělit do dvou částí. V první části se nacházejí výchozí bloky: Košík (blok s košíkem + aktualizace odkazu na košík v hlavičce) (A), Anketa (B), blok Porovnání produktů (C). Tato trojice bloků je napevno nastavena podle výchozí šablony Magenta. Ve většině instalací Magenta bude vše fungovat korektně. Může se ale stát, že při použití uživatelských šablon nemusí některý z bloků fungovat. Pak je potřeba nadefinovat tento blok ručně. Do textové pole (D) vepište názvy bloků v layoutu Vaší šablony.

V případě použití Magenta 1.3.x, je nutné mít pro správnou funkci dynamicky stahovatelných bloku nainstalován Layout Patch. Ten nainstalujete stisktem tlačítka Layout Patch nacházejícím se na tomto ovládacím panelu. Ve verzích 1.4.x a vyšších není patch potřeba a zmíněné tlačítko se zde nevyskytuje.

Akce

Actions

Zde najdete 5 tlačítek, které slouží pro spuštění určité akce:

NázevPopis
A Remove all cached pages Odstranění všech kešovaných stránek z hardisku. Po spuštění akce tak nebude žádná stránka kešovaná.
B Update URLs from Rewrite Table

Synchronizace seznamu kešovaných stránek oproti seznamu Magento URL Rewrite Management.

Generate URL list for all websites Generování seznamu URL pro všechny website do externí souboru. Tento seznam je zdrojem pro automatické kešování.
D Cache all pages Kešuje všechny stránky uvedené v seznamu url. Tato akce je ekvivalentní s označením všech stránek v seznamu url a stištěním tlačítka 'Cache selected pages'.
E Rebuild .htaccess for all websites Přebudování .htaccess pravidel pro všechny website.

Registrace

Registration Empty

 Následující panel slouží k uložení Vašeho licenčního klíče. Zadání klíče je nutné, pokud chcete používat placenou verzi. Bez správně vyplněného klíče nefunguje drtivá většina funkcí dostupných v komponentě MTurbo. Licenční klíč, který obdržíte v emailu spolu s informacemi k Vaší objednávce, vložte do pole Your download id(A) a konfiguraci uložte. Proběhne-li kontrola v pořádku, uvidíte na obrazovce hlášení s Vašim jménem a datem objednávky.

Registration Ok

V opačném případě se Vám objeví následující zpráva:

Registration Bad

Následující zpráva znamená, že licenční klíč je registrována správně, ale nesouhlasí registrovaná doména. Název domény je vyplněn už během nákupního procesu. Pokud si jste jisti, že je doména správná, napište nám na náš email support@artio.net. V případě, že jste přenesli MTurbo na novou doménu, můžete provést přeregistraci. Více informací najdete zde Product registration.

Registration Domain Does Not Match

Odinstalování

Uninstall

Kliknutím na toto tlačítko odstraníte komponentu M-Turbo z Vašeho Magenta.

6. Často kladené otázky a řešení problémů

Otázky týkající se instalace

Ot.: Po instalaci komponenty M-Turbo se objeví chyba "Fatal Error: Artio_MTurbo_Helper_Data not found!". Čím je tato chyba způsobena?
Odp.:Tato chyba se objevuje používáte-li nástroj Magento Compilation. Chybu napravíte provedením rekompilace. Otevřte administraci Magento Compilation ( menu System > Tools > Compilation) a stiskněte tlačítko Run Compilation Process.

Ot.: Po vložení licenčního klíče se zobrazí zpráva DOMAIN DOES NOT MATCH?
Odp.: Pravděpodobně jste vložili nesprávnou url adresu Vašeho e-shopu během objednávky. URL by měla být napsána podle System > Configuration > Unsecure > Web > Base Url. Přeregistraci můžete provést na naší stránce technické podpory.

Ot.: Po přihlášení do administrace se objevila zpráva "Your license has expired. All cached pages were removed". Co to přesně znamená?
Odp.: Ověření licenčního klíče se provádí proti serveru komponenty. Je tedy možné, že došlo k výpadku spojení mezi Vašim serverem a kontrolním serverem. Pokud by k této chybě docházelo opakovaně, kontaktujte nás na support@artio.net.

Ot.: Proč při pokusu nainstalování free verze pomocí služby Magento Connect získám následující zprávu: "The extension key 1.0 for Magento Connect is give this error invalid"?
Odp.: Pravděpodobně používáte Magento verzi 1.5.x. Od této verze je nutné použít"extension key 2.0". Tento klíč můžete vybrat přímo na stránce této komponenty. V tomto případě zde http://www.magentocommerce.com/magento-connect/ARTIO/extension/3990/mturbo

Ot.: Můžu získat seznam nenakešovaných stránek?
Odp.: Ne, tato funkce není v této komponentě v současné době k dispozici.

Ot.: Je M-Turbo kompatibilní s komponentou Fooman Speedster?
Odp.: Ano. Tyto komponenty se navzájem nijak neovlivňují.

Otázky týkající se nastavení

Q: Když se pokusím změnit pravidla v .htaccess, vidím pouze chybové hlášení "I can't read added .htaccessstore". V čem je problém?
Odp.: Soubor app/code/local/Artio/MTurbo/Model/htaccess/htaccessstore.txt nebyl nalezen. S největší pravděpodobností máte na Vašem Magentu spuštěn "Compilation" proces. Chybu můžete napravit překopírováním adresáře app/code/local/Artio/MTurbo/Model/htaccess do includes/src.

Ot.: Kde mohu najít nastavení pro kešování homepagev nové verzi komponenty M-Turbo?
Odp.: Od verze 1.2.0 je možnost kešovat CMS stránky na ovladacím panelu CMS v administraci M-Turbo. Nastavení pro kešování homepage tedy naleznete tam.

Ot.: Mám více website v jednom adresáři. Bohužel během ukládání konfigurace vyskakuje hlášení "Two different websites can't have one base dir. Please check, that each website has unique base dir.". Co bych měl dělat?
Odp.: Pravděpodobně používáte verzi 1.2.0. Prosím aktualizujte Vaši komponentu M-Turbo na verzi 1.2.1. (viz. aktualizace).

Ot.: Nemůžu uložit nastavení konfigurace pro každou website. Proč?
Odp.: Pravděpodobně používáte verzi 1.2.0 a názvy Vašich website nebo storeview  obsahují podtržítko. V tomto případě prosím proveďte aktualizaci Vaší komponenty M-Turbo na verzi 1.2.1. (viz. aktualizace).

Ot.: Během synchronizace se mi zdvojují stránky v seznamu url.  Některé stránky obsahují obsah "404 Page Not Found"?
Odp.: Pravděpodobně používáte verzi 1.2.0. Zde je problém s dlouhými URL. Můžete buď provést aktualizaci Vaší komponenty M-Turbo na verzi 1.2.1, nebo spustit ve Vaší databází příkaz:

 ALTER TABLE `$PREFIXmturbo` 
  CHANGE `request_path` `request_path` VARCHAR( 255 ) CHARACTER 
 SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL;
   

Kde $PREFIX je předpona názvu tabulek ve Vaši databázi. Po aplikaci příkazu smažte všechny stránky ze seznamu M-Turbo, znovu sesynchronizujte.


Otázky týkající se kešování

Ot.: Kešované stránky se objeví, ale při pokusu o přístup, prohlížeč hlásí "Access forbidden" error
Odp.: S největší pravděpodobností .htaccess soubor chybí v adresáři s kešovanými soubory. Tento problém může být opraven vytvořením .htaccess souboru v kešovaném adresáři (výchozí nastavení je var/turbocache) s následujícím obsahem:

 Order deny,allow
 Allow from all 
   

Ot.: Kešování nefunguje automaticky.
Odp.: Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze na linuxových serverech.
Příčin může být několik. Nejprve zkontrolujte, zda je nastavení "Enable automatic cache refresh" povoleno.
Také se ujistěte, že má skript "app/code/local/Artio/MTurbo/Model/scripts/getstatichtml.sh" povolení k spustitelnému souboru. (Od verze 1.2.0 je stav zobrazen na ovládacím paneulu, když skript není spustitelný)
Pokud je nastavení povoleno a skript je spustitelný, ale cache stále nepracuje, ujistěte se, že Magento cron jobs běží pravidelně a že parametry jsou nastaveny správně - podívejte se na System / Configuration / Advanced / System / Cron. Více informací o nastavení cronu v Magentu je k dispozici na http://www.magentocommerce.com/wiki/how_to/how_to_setup_a_cron_job.

Další možnou příčinou je, že váš disk je namontován jako noexec. Pak je potřeba skript spouštět pomocí externího interpretu BASH. Absolutní cestu k tomuto interpretu nastavte na ovladacím panelu s nastavením automatického nočního stahování. Neznáte-li přesně cestu k interpretu BASH, kontaktujte svého administrátora, ten Vám ji jistě rád sdělí.

Pokud se stahovací skript spouští, ale nic nestahuje, přesvědčte se, že je k dispozici seznam URL adres. Tento seznam se nachází v adresáří se stahovanými soubory a jeho název je shodný s kódem website, pro kterou je určen. Seznam URL adres má příponu txt. Pokud seznam chybí, přesvědčte se, zda má webový server práva k zápisu do adresáře s kešovanými soubory.
Můžete se také pokusit obejít Magento Cron a spouštět stahovací skript rovnou ze systému. (viz následující FAQ)

 

Ot.: Magento Cron je trochu divný! Mohu spustit stahování stránek ručně?
Odp.: Ano.Stačí spustit stahovací skript pomocí následujícího příkazu.

  app/code/local/Artio/MTurbo/Model/scripts/getstatichtml.sh LIST_URL
   

Skript má jedent parametr SEZNAM_URL představující absolutní cestu k seznamu url. Od verze 1.2.1 má spouštěcí příkaz tvar

  app/code/local/Artio/MTurbo/Model/scripts/getstatichtml.sh LIST_URL MIN_SIZE
   

přidaný parametr MIN_SIZE reprezentuje minimální povolenou velikost souboru. V případě, že je soubor menší bude smazán. Tím je zajištěno, že se nebudou kešovat prázdné či jinak poškozené stránky. Samotná velikost se udává v bajtech. Parametr MIN_SIZE není povinný. Pokud není definován, výchozí nastavení je 512 bytů.

 

Ot.: Jak můžu identifikovat stránku, která je kešována a kdy bylo provedeno poslední re-kešování?
Odp.: Najdete to jednoduše kontrolou zdrojového kódu stránky na Vašem prohlížeči. Pokud vidíte speciální tag na konci zdrojového kódu, pak je stránka kešována a tag zahrnuje časovou značku obsahující informaci o tom, kdy byla stránka naposledy kešována. Pokud tam nevidíte žádnou takovou značku, stránka není generována z M-Turbo cache.

.

Ot.: První stránka seznamu produktů se kešuje normálně. Ostatní bohužel nejsou kešovány vůbec. Proč?
Odp.: Ano. Jedná se o standardní chování komponenty M-Turbo. U každé stránky existuje spousta nastavení (počet produktů na straně, zobrazení seznam/tabulka, řazení), počet kombinací by tak narostl do obludných rozměrů. Proto se vždy kešuje pouze první výchozí strana. Doporučujeme nastavit systém tak, aby se zobrazovalo vždy co nejvíce produktů na první straně.

Ot.: Dynamicky načítané bloky (košík, anketa, ...) nejsou zobrazeny.
Odp.: Příčin může existovat více. Zaprvé se přesvědčte, že dynamické nahrávání bloků je povoleno. To lze provést na ovladacím panelu Dynamic Loaded Blocks v administraci komponenty M-Turbo. Poté překontrolujte, zda-li se do hlavičky html stránky generuje proměnná includes. Tato proměnná je součásti bloku Mage_Page_Block_Head a lze ji nastavit v administraci Magenta, konkrétně System > Administration > Design > Head > Miscellaneous Scripts. Pokud zjistíte, že obsah nastavení Miscellaneous Scripts se negeneruje do zdrojového kódu stránky. Pak kontaktujte svého grafika. Pravděpodobně chybí v souboru app/code/design/frontend/PACKAGE/THEME/page/html/head.phtml příkaz

  <?php echo $this->getIncludes() ?>
   

Další možnou příčinou nezobrazování je přejmenování jmén bloku v layoutech Vašeho designu. V takovém případě je potřeba zjistit názvy těchto bloků a vložit je do pole System > M-Turbo Management > Dynamic Loaded Blocks > Layout names of dynamic loaded blocks. Jedná se o atribut name v definici bloku.
Příklad: postranní blok košíku má ve vychozím nastavení Magenta název cart_sidebar.

Ot.: Dynamicky načtené bloky (košík, anketa...) se zobrazí až dlouho po načtení stránky.
Odp.: Důvodem, je, že načtení bloků se děje až po vykreslení stránky. Jestliže je doba mezi vykreslením stránky a zobrazením dynamických bloků příliš dlouhá, zkontrolujte jestli máte zapnutou standardní Magento Cache.

Ot.: Čas posledního kešování neodpovídá reálnému času.
Odp.: Důvodem může být buď nesprávné nastavení času nebo časového pásma na serveru a ve Vaší konfiguraci Magenta.

Ot.:Neobjevuje se mi blok s možností změnit měnu. Případně se měna nezobrazuje správně. Lze toto opravit?
Odp.: Ne. M-Turbo nepodporuje kešování obchodů s více měnami.

Přihlášení uživatele Prázdný