Menu Content

VirtueMart nástroje

> Choose one to see more info

Typy statistik

Objednávky

Základní typ statistiky, který nesmí chybět v žádném e-shopu. thumb_ordersdfGraf obsahuje dvě veličiny, počet objednávek a výnos. Graf lze časově vymezit mezi dvěma daty, jež si můžete navolit pomocí přehledných kalendářových dialogů. Rovněž lze zvolit, po jakých časových intervalech se budou objednávky počítat (po hodinách, dnech, týdnech, …). Graf je kombinovaný, počty objednávek se zobrazují jako sloupce, zatímco výnosy pomocí lomené čáry. Pro větší přehlednost lze zobrazit jenom jeden z nich. Výnos se počítá podle stavu objednávky, v záložce lze zvolit nastavení, které stavy se do výnosu započítávají. Pro urychlení a zpříjemnění práce lze využít i přednastavených hodnot pro výběr časového intervalu a to pro posledních 24 hodin, týden, 30 dní, 90 dní a rok. Přednastavení obsahuje i optimální časový interval pro seskupování dat, lze jej však libovolně změnit dle Vašeho přání.

Stavy objednávek

Jedná se o statistiku, jež se zobrazuje jako dva koláčové grafy.thumb_orders_status_product_seleability Jeden pro počet objednávek s daným stavem a druhý pro sumu za tyto objednávky. Volí se počáteční a koncové datum, mezi kterými se statistiky počítají. Rovněž jsou zde časová přednastavení (viz. odstavec Objednávky). Díky využití FusionCharts jsou grafy přehledné a interaktivní. Po kliknutí na daný dílek grafu se vysune. S grafem lze rovněž otáčet ve 3D zobrazení, nebo jej zobrazit ve 2D pro lepší představu o poměrech jednotlivých výsečí. Každá výseč je doplněna popiskem, který uvádí procentuální podíl, ale po najetí myší i absolutní hodnotu daného dílku.

Skupiny uživatelů

Jedná se o skupiny zákazníků, počty jejich objednávek a thumb_user_groupsvýnosy v určitém období. Rovněž se jedná o dva koláčové grafy (počet objednávek a výnos). Ovládání a funkcionalita je obdobná jako u stavů objednávek.


Prodejnost produktů

Statistika, jež umožňuje např. porovnání prodejnosti produktu thumb_product_seleability_dsdv čase, nebo porovnání dvou produktů. Třeba pro rozhodování, který se vyplatí nadále prodávat. Funkcionalita je zde obdobná, jako u statistiky objednávek. Obsahuje však dialog pro výběr produktů. Ten umožňuje vybrat neomezené množství druhů zboží, které se následně zobrazí v grafu. Seznam zboží může být velmi dlouhý, dialog proto obsahuje filtr, pomocí něhož lze filtrovat názvy produktů a zkrátit tím tak délku seznamu i vyhledávání.

Platební metody

thumb_payment_methods Zcela určitě je důležité vědět, jaké platební metody nejvíce používáte, abyste je mohli přizpůsobit svým zákazníkům. Opět jsou zde dva koláčové grafy, jež udávají počet objednávek uskutečněných touto platbou a jejich výnos. Funkcionalita viz. Stavy objednávek

 

Prodejnost podle kategorií

Statistika umožňuje zvolit několik kategorií a vykreslit graf thumb_top_productsobratu. Můžete tak třeba zjistit, které druhy zboží se prodává nejvíce a zaměřit se na ně. Funkcionalita koresponduje se statistikou objednávek, je však rozšířena o selectbox, jež umožňuje vybrat libovolné množství kategorií podle stromové struktury, jakou máte ve vašem obchodě.

 

Žebříček prodejnosti

Doposud popsané statistiky Vám umožňují thumb_top_categoriesmsledovat časový průběh obratu podle řady parametrů a dokonce je i porovnávat. Jak ale zjistíte, který z nich je opravdu nejlepší? K tomuto účelu jsou zde žebříčky prodejnosti pro produkty, uživatele a kategorie. Na základě dvou veličin (počet a výnos) můžete zjistit, co se v daném období nejlépe prodávalo. Žebříčky můžete třídit podle obou veličin a měnit jejich délku. Přednastavené délky jsou 5, 10, 20 nejlépe prodávaného zboží. Počet i výnos jsou zobrazeny v jednom grafu jako různobarevné sloupce.

Objednávky podle zemí

Pokud máte klientelu z různých států, zcela jistě oceníte žebříček thumb_top_countryzemí, seřazených podle obratu. Jedná se o horizontálně orientovaný sloupcový graf, v němž je vynesen obrat v jednotlivých zemích za určité období. Opět lze nastavit délka žebříčku na 5, 10, 20 záznamů.

Přihlášení uživatele Prázdný