Menu Content

Joomla rozšíření

> Choose one to see more info

Dokumentace Booking and Reservations

ARTIO Booking & Reservations Documentation


Abstract

Toto je uživatelská příručka komponenty Artio Booking and Reservations (Book it). Dokument popisuje požadavky na komponentu, instalaci a pokyny k užívání. Všechny hlavní části komponenty jsou popsány podrobněji s ukázkami obrázků a příkladů. Dokument obsahuje požadavky na server nebo prohlížeče s upozorněním na možná omezení. Dokument je užitečný pro správce komponenty, zákazníky nebo návštěvníky webové stránky.

 PDF file Dokumentaci je možné stáhnout také jako pdf


List of Figures

2.1. Extension Manager: Install
3.1. Control Panel
3.2. Template List
3.3. Booking Calendars
3.4. Template Edit Page
3.5. Dialog to Select Property Type
3.6. Dialog to Edit Template Property
3.7. The objects backend filtered list
3.8. The items backend editing page
3.9. Example of setting Quantity and Occupancy
3.10. Example of Show Quantity Information (frontend)
3.11. Example of setting Maximum Reservation Limit
3.12. Example of Hotel Room Reservation (backend)
3.13. Example of Hotel Room Reservation (frontend)
3.14. Example of booking of room for whole week (backend)
3.15. Example of booking of room for whole week (frontend)
3.16. Example of Squash Court Prices (backend)
3.17. Example of Squash Court Prices (frontend)
3.18. Example of setting deposit
3.19. Example of setting "Show prices without tax" (backend - configuration)
3.20. Example of setting "Show Prices with Tax" (frontend)
3.21. Example of setting "Show Prices without Tax" (frontend)
3.22. Example of two reservation types with different lengths (backend object reservation types)
3.23. Example of two reservation types with different lengths (backend object prices)
3.24. Example of two reservation types with different lengths (frontend)
3.25. Example of Fixed Schedule (backend object reservation types)
3.26. Example of Fixed Schedule (backend object prices)
3.27. Example of Fixed Schedule (frontend)
3.28. Example of setting Overlay Prices (backend)
3.29. Example of setting Overlay Prices (backend)
3.30. Example of Overlay Prices (frontend)
3.31. Create new google calendar
3.32. Create new project
3.33. Calendar API
3.34. Register APP
3.35. Entering Client ID and Client Secret
3.36. Default Google Calender
3.37. Closing Days List
3.38. Example of setting closing days for Squash Court (backend)
3.39. Example of setting Google Maps (backend)
3.40. Example of room supplements (backend)
3.41. Example of squash courts supplements (backend)
3.42. Example of squash courts supplements (frontend)
3.43. Backend booking administrators setting
3.44. Reservations backend list.
3.45. Reservations Status.
3.46. Payment Methods List - Plug in Manager
3.47. Payment Methods Manager
3.48. Edit Payment Methods
3.49. Show customers of reservations
3.50. The captcha for unregistered users.
3.51. First week day is sunday
3.52. Display quick navigator
3.53. Filter over the objects list from fltered template properties
3.54. SMS/Email Templates
3.55. Edit Email and SMS Template
3.56. Edit Email/SMS Notification
4.1. The page visitor isn't logged. Component offers him login or registering.
4.2. The page visitor is logged. Component offers him to become customer.
4.3. Customer registration page. With customer account is also created new Joomla! user account.
4.4. Become customer page. To existing Joomla! user account is created customer account.
4.5. Config registration/reservation fields page.
4.6. The customers backend list

Chapter 1. Představení

Jedná se o univerzální internetový rezervační systém, jež je rozšířením redakčního systému Joomla. Nezáleží na tom, jakou službu provozujete, nebo co chcete rezervovat. Vytvořit si můžete libovolný objekt s jakýmkoli počtem parametrů, přiřadit mu časový harmonogram rezervací a cen, a to vše v přehledném a uživatelsky přívětivém prostředí. Objekty se zároveň mohou do sebe vnořovat, pokud tedy vlastníte např. několik bowlingových drah, nebo squashových kurtů, můžete pro každý zvolit jiné parametry či ceny. To je však pouze základ celého systému, který nabízí mnohem více. Systém také nabízí možnost nastavení kapacity daného objektu, proměnlivou délku rezervace, kombinaci různých rezervací a mnohem více.

1.1. Technické požadavky

1.1.1. Požadavky na server

K dispozici jsou 2 verze komponenty: Book it!, Book it! 2

Komponenta je kompatibilní a byla otestována s:

  • Book it! je kompatibilní s Joomla 1.5, Book it! 2 je kompatibilní s Joomla 2.5.6+ a 3.x

  • webserver (Apache2 nebo IIS) běžící na PHP 5.1 nebo vyšší verzi

  • MySQL 5.0 nebo vyšší verze

Berte na vědomí: Správná funkčnost komponenty nemůže být garantována s PHP 4. Komponenta nepracuje s Joomla! 1.0.

Pokud byly provedeny nějaké úpravy v jádře nebo rozšíření třetích stran, které upravily výchozí funkcionalitu Joomly, správná funkčnost komponenty nemůže být také garantována.

1.1.2. JavaScript Framework požadavky

Book-it! používá Mootools JavaScript framework. Pro Joomla! 1.5, je nutné mít Mootools 1.12; pro Joomla! 2.5.6 a vyšší verze je nutné mít Mootools 1.3. Pokud bude použita jiná než doporučená verze, nemůže být správná funkčnost komponenty zaručena.

Berte prosím na vědomí, že není možné používat JQuery a Mootools JavaScript frameworky současně bez speciálních úprav. Může nastat konflikt mezi těmito frameworky, které bude nutné vyřešit. JQuery by měl běžet na nekonfliktním módu.

Joomla 3.x obsahuje 2 JavaScript frameworky: Mootools a jQuery v ne-konfliktním režimu. Některé nové funkce komponenty Book it! 2.1.0+ můžou potřebovat také jQuery pro zajištění správné funkcionality. Stále se však může objevit problém s rozšířeními třetích stran, které nepoužívají Jooma funkce, ale nahrávají vlastní jQuery script. Můžete zkusit použít JQuery Easy plugin pro Joomla 2.5 a 3.0, který by měl vyřešit tyto problémy.

Mějte také na paměti, že JavaScripts stejně tak jako CSS (Cascading Style Sheets) bývají obvykle "zakešovány" webovými prohlížeči. Proto se prosím ujistěte, že jste vymazali vyrovnávací paměť. U většině webových prohlížečů můžete použít klávesovou zkratku CTRL+F5, aby se obnovila a načetla aktuální stránka.

1.1.3. Požadavky na databázi

Důležité: Při spuštění komponenty Book-it!, musí mít uživatel používající databázi v Joomle, oprávnění k vytváření, přidávání a upravování sloupců v tabulce. Book-it! vytváří nové databázové tabulky pokaždé, kdy je vytvořena nová šablona.

1.2. Kompatibilita s prohlížečem

Tato komponenta byla testována na: Internet Explorer 9, 8 a 7, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox. Kompatibilita s Internet Explorer 6 nebo staršími verzemi není podporována.

Chapter 2. Instalace

2.1. Předpoklady

Před instalací komponenty je nutné provést:

  1. instalace Joomla 1.5.x nebo 2.5.6+ nebo 3.x

Ujistěte se, že všechny potřebné adresáře (požadované Joomlou) jsou přepisovatelné.

2.2. Instalace

Komponentu lze nainstalovat prostřednictvím standardního Joomla instalátoru v administraci: ExtensionsInstall/Uninstall(Joomla 1.5) nebo ExtensionsManage Extensions(Joomla 2.5.6+ a Joomla 3.x)

Figure 2.1. Extension Manager: Install

Extension Manager: Install


Instalační balík obsahuje všechny potřebné podporované knihovny, takže velikost instalačního souboru je kolem 2 MB nebo více. Některé hostingy mohou mít omezenou velikost nahrávaných souborů, v takovém případě je nutné zvýšit tento limit nebo nahrát soubory přes FTP.

Podívejte se prosím na jakoukoli chybovou hlášku v průběhu instalaci. Pokud se neobjeví žádná chyba, byla instalace úspěšně dokončena.

Nezapomeňte, že po odinstalování komponenty zůstává databáze zachována. Takže pokud nainstalujete stejná data znovu, budou duplikována. Pokud chcete opravdu provést reinstalaci, odstraňtě všechny databázové tabulky začínající s (JoomlaPrefix)_booking_.

Chapter 3. Administrace (backend)

3.1. Ovládací panel

Všechny části komponenty jsou přístupné z administrace. Ovládací panel je rozhraní, odkud si můžete otevřít všechny hlavní části komponenty. Každá položka je podrobněji popsána níže.

Figure 3.1. Control Panel

Control Panel


3.2. Šablony

Základní šablona, v níž si nastavíte atributy, podle toho, jaký objekt budete vytvářet. Můžou to být základní atributy jako jméno nebo popis, ale i vlastnosti, jež jsou charakteristické pro daný typ položky (rozměry, počet postelí, koupelna...). Typy atributy jsou standardní, jak je znáte z webových formulářů (Text box, Text area, Select box, Radio button a check box). Kromě jména a typu můžete ještě atributu přiřadit stylovou ikonku a zvolit, zda podle něj jde vyhledávat a filtrovat. Poslední věc, kterou můžete šabloně nastavit je, jaké druhy kalendářů se budou zákazníkovi zobrazovat a který z nich je výchozí. Nastavení šablon je k dispozici v administraci šablony pod záložkou "templates".

Figure 3.2. Template List

Template List

Pro editaci šablon jsou k dispozici základní nástroje nový/editace/kopírovat/smazat. Dané šabloně můžete nastavit název, kalendář a další vlastnosti.

Kalendářem máme na mysli dialog, pomocí kterého si Vaši zákazníci budou určovat čas rezervace. Existují zde tři základní typy, jež se liší jak zobrazovaným časovým intervalem, tak i grafickou formou. Denní kalendář vypisuje možné rezervační časy pro každý den zvlášť a jako všechny kalendáře zobrazuje již obsazené termíny. Týdenní kalendář je vzhledem i funkcionalitou velmi podobný předchozímu. Zobrazuje však všechny dny od dnešního do konce týdne (nebo od prvního dne v týdnu - zkontrolujte v nastavení Configurationtab Calendarsoption Show Full Weekly Calendar). Poslední, měsíční kalendář, zobrazuje všechny dny v měsíci po týdnech. Na rozdíl od předchozích dvou však zobrazuje jen celodenní rezervace, nikoliv hodinové. Pro každý kalendář je možné nastavit, zda je k dispozici či nikoliv. Jeden z nich však musíte nastavit jako výchozí. Výchozí kalendář se zobrazí zákazníkovi, když návštíví stránky poprvé. Při volbě kalendáře je nutné vzít v úvahu, jaký druh rezervace je poskytován. Pokud vytváříte položky jako je např. hotelový pokoj nebo pronájem automobilu, který se obvykle rezervuje na celý den, budete potřebovat měsíční kalendář. Pro položky jako jsou např. tenisové kurty nebo sportovní haly, které bývají obvykle rezervovány na určitý počet hodin, budete potřebovat denní nebo týdenní kalendář. K dispozici jsou také i jiné typy kalendářů: "Week Multi Calendar", který zobrazuje dostupné rezervace v konkrétním týdnu. Toto je užitečné pro hodinový a denní typ rezervací. Dále pak "Periodický kalendář" který může být použit v případě, kdy chcete rezervovat daný objekt pravidelně pro určitý čas v určitém dni v týdnu.

Figure 3.3. Booking Calendars

Booking Calendars


Properties jsou atributy, jež náleží k dané šabloně. Toho využijete tehdy, pokud máte několik položek stejného typu (např. tenisových kurtů). Tyto položky mají stejné atributy, liší se však jejich hodnoty. Tak třeba, hotel bude mít množství pokojů, u kterých bude uvádět stejné atributy (číslo, patro, kam má výhled, počet lůžek, ...). Když budete následně vytvářet položky jednotlivých pokojů, využijete této šablony a jednoduše jen vyplníte potřebné údaje. Takových šablon můžete mít kolik jen chcete, proto není problém mít jinou pro pokoj a jinou pro apartmá, a u každého pak uvádět jiné informace.

Figure 3.4. Template Edit Page

Template Edit Page

Atributy šablony můžete nastavit kliknutím na nástroj "nový" (v případě, že vytváříte novou šablonu) nebo "config" (v případě editace již existující šablony). Během vytváření nové šablony musít nastavit "typ" daného atributu.

Figure 3.5. Dialog to Select Property Type

Dialog to Select Property Type

Každý atribut má název. Pokud používáte více atributů, použijte tlačítko "select box/radio". V tomto případě musíte nastavit minimálně 2 volby. Každá volba musí být na každém řádku zvlášť. Máte možnost také přiřadit stylovou ikonku a zvolit, zda podle něj jde vyhledávat/filtrovat (je nutné nastavit cestu k Vaším ikonám: Configurationtab Imagesoption Template Icon Path). Vyhledatelné atributy bude možné najít přes modul. Filtrovatelné atributy můžou být filtrovatelné pomocí komponenty.

Figure 3.6. Dialog to Edit Template Property

Dialog to Edit Template Property

3.3. Rezervovatelné položky

Položkou může být v podstatě cokoli. Jedná se o předmět Vašeho podnikání. Může jim být cokoli, co chcete zákazníkům umožnit rezervovat, at už se jedná o hotelový pokoj, pronájem automobilu, tenisové kurty atd. Položky mohou tvořit stromovou strukturu, kterou si můžete navolit dle vlastního přání. Samozřejmostí je přiřazená galerie a popisný text, který můžete rovněž obohatit o obrázky, grafy a další prvky. Lze zde nastavit hodnoty Vašich atributů, jež jste vytvořili v dané šabloně. Dále pak typy rezervací a ceny, což je hlavní součástí nastavení položky.

Nastavení položek je možné nastavit v administraci komponenty pod záložkou "bookable items".

Figure 3.7. The objects backend filtered list

The objects backend filtered list

Stromová struktura je důležitá, pokud chcete řadit položky do kategorií podle jejich charakteru. "Parent items" není možné rezervovat. Jsou určeny k vytváření položek kategorií. Rezervovatelné položky jsou pouze "last childs" ze stromové struktury.

Figure 3.8. The items backend editing page

The items backend editing page

The simple example details setting for hotel room

Booking of this room is available from 2013-10-08 (see option Start Publishing) to 2013-12-31 (option Finish Publishing). Room is permanent published (see option published) and is displayed to all page visitors (access is public). In items hiearchy is room added into category Accomodation.


Rezervovatelné položky musí mít název. Alias je používán pro vytváření SEF URL adres. Pokud necháte pole prázdné, vytvoří se alias automaticky při uložení položky. Pokud je položka již zveřejněna, nemělo by se to měnit, protože SEF URL už je indexováno Googlem. Pole jako jsou "meta keywords" a "meta description" by se měly také vyplnit.

Každá položka je přiřazena jedné šabloně. Všechny změny provedené v šabloně, které byly provedeny editací konkrétní položky jsou zobrazeny také v ostatních položkách a šablonách. Můžete nastavit položce standardní Joomla! možnosti jako je zveřejnit ano/ne, datum zveřejnění, řazení položek.

Pokud je nastavena také kapacita a je větší než 1, může zákazník také zvolit kapacitu. K dispozici je také volba "Show Quantity Information", která v kalendáři zobrazí kapacitu dané položky v konkrétnm termínu. Můžete také nastavit možnost zobrazení obsazenosti dané položky, např. počet postelí na pokoji.

Figure 3.9. Example of setting Quantity and Occupancy

Example of setting Quantity and Occupancy


Figure 3.10. Example of Show Quantity Information (frontend)

Example of Show Quantity Information (frontend)


Nahrát můžete také obrázky do galerie a nastavit, který bude výchozí, a to výběrem konkrétního obrázku a pak kliknutím na ikonu "Default". Další částí jsou "File Attachements". Můžete nahrát a přiložit soubory k dané položce. Může to být např. uživatelský manuál, obchodní podmínky apod. Sami můžete určit, zda bude tento soubor k dispozici u detailu položky nebo zda bude tento soubor zaslán společně s emailem o provedené rezervaci zákazníkovi.

3.4. Typy rezervací

Nyní se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu. A to velmi flexibilnímu systému rezervací, pomocí kterého si každý vytvoří harmonogram, jaký potřebuje. Pomocí Reservation types si zvolíte, jakým způsobem si zákazník může daný objekt rezervovat. Hlavním parametrem je, zda se jedná o denní nebo hodinovou rezervaci. Denní znamená, že si zákazník daný objekt musí rezervovat minimálně na celý den, hodinový pak umožňuje kratší časové intervaly. Capacity unit definuje, po kolika kusech (místech) z celkové kapacity si lze objekt rezervovat. Následující dva parametry se vztahují pouze k hodinovému typu rezervací. Je to time unit, neboli časový interval rezervace. Udává, že zákazník si může objekt rezervovat například po 30 minutách. Gap time je pak prodleva mezi jednotlivými rezervacemi, sloužící kupříkladu k úklidu. Můžete nastavit také omezení: minimální a maximální délku, omezení pro konkrétní den, od kterého může zákazník provést rezervaci.

Nastavit je možné také "Enable Maximum Reservation Limit" a povolit také maximální počet rezervací ve stanovený čas. To znamená, že zakázník může provést určitý počet rezervací během určitého počtu dnů.

Figure 3.11. Example of setting Maximum Reservation Limit

Example of setting Maximum Reservation Limit


Figure 3.12. Example of Hotel Room Reservation (backend)

Example of Hotel Room Reservation (backend)


Figure 3.13. Example of Hotel Room Reservation (frontend)

Example of Hotel Room Reservation (frontend)


Figure 3.14. Example of booking of room for whole week (backend)

Example of booking of room for whole week (backend)


Figure 3.15. Example of booking of room for whole week (frontend)

Example of booking of room for whole week (frontend)


3.5. Ceny

Nejdůležitějším prvkem celého procesu rezervace je bezesporu její cena. Pro její definovaní musíte zadat následující parametry: Samotnou cenu, Deposit, který bude následně zákazníkovi vrácen, typ rezervace, který jste si vytvořili v předchozí záložce a data, od kdy do kdy je daná cena platná. Pro rezervační typ "hodinový" jsou zde ještě další parametry, které můžete zadat. Samozřejmostí jsou časy, mezi kterými lze objekt rezervovat. Mezi těmito se následně vypočítávají samotné rezervační jednotky, a to podle time unit a gap time. Rovněž můžete omezit, ve kterých dnech v týdnu je tato cena aktuální. Takovýchto rezervačních jednotek si můžete vytvořit celou řadu, s různými typy rezervací. Pro uživatelskou přívětivost je výběr data umožněn prostřednictvím kalendářového dialogu a hodinu můžete nastavit na ciferníku.

"Multiply capacity" je parametr, který se používá, pokud má položka větší kapacitu než 1. Např., pokud rezervujete auto nebo pokoj, nastavení by mělo být kontrolovatelné (more -> more price). Pokud rezervujete něco, kde zůstává cena konstantní, na kapacitě nezáleží.

Můžete si také vybrat možnost zvolit interval pouze v jedné ceně kliknutím na "Allow Booking Over Different Pricing Periods". V tomto případě můžete provést rezervaci přes více cen, ale se stejným typem rezervace.

Níže je uveden příklad squashových kurtů, které jsou k dispozici každý den od pondělí do nedělě, od 7h do 23h, ale ceny jsou rozdílné. Od 7:00 do 18:00 je cena 5 EUR/hod. a 8 EUR/hod. od 18:00 do 23:00 hod.

Figure 3.16. Example of Squash Court Prices (backend)

Example of Squash Court Prices (backend)


Figure 3.17. Example of Squash Court Prices (frontend)

Example of Squash Court Prices (frontend)


Po zákazníkovi můžete také požadovat zaplacení zálohy, která mu bude vrácena zpět. V takovém případě musí být nastavena "Reservation Expiration". K dispozici jsou následující 3 typy: „Online Payment Only“, „After Reservation“ a „Before Booking“. Pokud nastavíte „Online Payment Only“ může zákazník zaplatit pouze prostřednictvím online platebních metod. Pokud platbu neuhradí bezprostředně po provedení rezervace, bude rezervace zrušena. „After reservation“ znamená, že platba musí být zaplacena do určité doby od vytvoření rezervace. Pokud nebude platba uhrazena, bude rezervace zrušena. „Before Booking“ je stejný případ jako předchozí typ s tím rozdílem, že kontrola platby bude provedena před začátkem akce.

Zde je uveden příklad nastavení, kdy musí zákazník zaplatit depozit do 2 hodin, poté co provedl rezervaci. Pokud tak neučiní, bude jeho rezervace zrušena. Hodnota depozita je stanovena na 10 EUR.

Figure 3.18. Example of setting deposit

Example of setting deposit


Všechny ceny zahrnují daň ve výchozím nastavení, toto nastavení je možné změnit v konfiguraci Configurationtab Pricesoption Show prices without tax. Pod záložkou "Prices" je možné přidat také novou daň a sazbu.

Figure 3.19. Example of setting "Show prices without tax" (backend - configuration)

Example of setting "Show prices without tax" (backend - configuration)


Figure 3.20. Example of setting "Show Prices with Tax" (frontend)

Example of setting "Show Prices with Tax" (frontend)


Figure 3.21. Example of setting "Show Prices without Tax" (frontend)

Example of setting "Show Prices without Tax" (frontend)


Svým zákazníkům můžete poskytnout také slevu, v případě rezervace většího množství.

3.6. Typy rezervací - rozšířené nastavení

Pokud máte více než jeden typ rezervace a každý má různé časové rozmezí, můžete použít nastavení pro minimální interval. Toto se však nepoužívá, pokud máte pouze jeden typ rezervace.

V následujícím příkladě máme squashový kurt, který si může zakázník pronajmout na 60 nebo 120 minut. Potřebujeme tedy zobrazit v kalendáři 60-ti minutové boxy. Proto musíme nastavit minimální interval na 60 minut. Pokud chce zákazník pouze 60 minut, vybere 1 box. Pokud chce 120 minut, budou zákazníkovi zvýrazněny 2 boxy pro jedno kliknutí. V týdenním kalendáři jsou barevně zobrazeny kapacity, které jsou k dispozici.

Figure 3.22. Example of two reservation types with different lengths (backend object reservation types)

Example of two reservation types with different lengths (backend object reservation types)


Figure 3.23. Example of two reservation types with different lengths (backend object prices)

Example of two reservation types with different lengths (backend object prices)


Figure 3.24. Example of two reservation types with different lengths (frontend)

Example of two reservation types with different lengths (frontend)


Pevný harmonogram můžete použít například, pokud používáte více cen s různými časovými rozsahy a každý den má v kalendáři jiný časový interval. Toto je možné použít, když chcete pro každý den specifikovat časový interval, dokonce i když nejsou rezervace k dispozici po celou dobu. Musíte nastavit minimální časový interval a určit od - do. Pevný harmonogram musí být nastaven tak, aby odpovídal všem cenám.

Figure 3.25. Example of Fixed Schedule (backend object reservation types)

Example of Fixed Schedule (backend object reservation types)


Figure 3.26. Example of Fixed Schedule (backend object prices)

Example of Fixed Schedule (backend object prices)


Figure 3.27. Example of Fixed Schedule (frontend)

Example of Fixed Schedule (frontend)


Jiná situace může nastat, když např. poskytujete prohlídku zámku. Každá prohlídka trvá 2 hodiny, ale začíná každou hodinu. V tomto případě je nutné nastavit možnost "Overlay Prices". Níže je uveden příklad, kdy je možné si prohlídku rezervovat od 13:00 do 17:00 hodin a prohlídka začíná každou hodinu.

Figure 3.28. Example of setting Overlay Prices (backend)

Example of setting Overlay Prices (backend)


Figure 3.29. Example of setting Overlay Prices (backend)

Example of setting Overlay Prices (backend)


Figure 3.30. Example of Overlay Prices (frontend)

Example of Overlay Prices (frontend)


3.7. Google kalendář

Synchronizace provedených rezervací s Vaším Google kalendářem. Je potřeba mít vlastní Google účet, do kterého chcete synchronizovat Vaše rezervace.

3.7.1. Nastavení v Google

Nejprve je nutné vytvořit přístupové údaje pro vlastní Google účet (tj. ten, kde máme kalendáře, do kterých chceme synchronizovat rezervace), přihlásit se na https://cloud.google.com a zde vytvořit projekt pomocí CREATE PROJECT, vložte libovolné Project name a Project ID

Figure 3.31. Create new google calendar

Create new google calendar

Figure 3.32. Create new project

Create new project

na záložce APIs & auth/APIs zapnout Calendar API

na záložce APIs & auth/Registered apps vytvořit připojení na Joomlu pomocí REGISTER APP

Figure 3.33. Calendar API

Calendar API

Figure 3.34. Register APP

Register APP

Zvolte libovolné Name a jako Platform se musí vybrat Web Application

Pro přístupové údaje zvolte OAuth 2.0 Client ID

Do Redirect URL zadejte http://vase-domena/administrator/index.php? option=com_booking&task=google.authenticate

Po uložení pomocí Generate získáme Client Id a Client Secret, které budeme potřebovat pro nastavení v Bookingu, viz. níže

3.7.2. Nastavení v Bookingu

V globální konfiguraci Bookingu a na záložce Google je nutné zadat Client Id a Client Secret

Figure 3.35. Entering Client ID and Client Secret

Entering Client ID and Client Secret

Po uložení konfigurace na Control Panel/Google spustit Load Calendars, tato funkce načte kalendáře vytvořené na našem Google účtu

Nyní můžete v globální konfiguraci vybrat Default Calendar, v nastavení každé rezervovatelné položky můžeme vybrat kalendář, do kterého se mají synchronizovat její rezervace, v opačném případě se jinak používá defaultní kalendář

Figure 3.36. Default Google Calender

Default Google Calender

Po dokončení konfigurace synchronizujeme rezervace pomocí Control Panel/Google/Synchronize Events

3.8. Zavírací dny

Tato funkce Vám umožňuje nastavit dny, případně hodiny, kdy není možné provést rezervaci z jakéhokoli důvodu. V tomto případě se musí vyplnit název, datum, čas, a poté vybrat již existující položku, které se toto omezení týká.

Figure 3.37. Closing Days List

Closing Days List


Níže je uvedeno nastavení pro squashový kurt č. 1, který není možné rezervovat, a to ve středu od 11 h do 2h.

Figure 3.38. Example of setting closing days for Squash Court (backend)

Example of setting closing days for Squash Court (backend)


3.9. Google Mapy

Mapy Google umožňují poskytnout zákazníkům informace o místě, kde Vás mohou najít nebo kde je možné udělat rezervaci. Google mapu můžete vložit dvěma různými způsoby. První z nich je, když zvolíte možnost "adresa" pod volbou "Type". Adresa by měla obsahovat název ulice, město a zemi. Pak je důležité nastavit šířku, výšku (v pixelech) a zoom (vyšší hodnota znamená vyšší zoom). Druhý způsob je najít mapu přímo na http://maps.google.com/ a vložit kód z této stránky do posledního pole.

Figure 3.39. Example of setting Google Maps (backend)

Example of setting Google Maps (backend)


3.10. Doplňky

Doplňky jsou další položkou, kterou si může zakázník zarezervovat. Provozujete-li např. hotelové ubytování, může být zákazníkovi nabídnuta také snídaně, wifi připojení na pokoji a další služby. Jiným příkladem mohou být např. squashové kurty, kdy můžete navíc také svým zákazníkům půjčovat rakety a jiná sportovní vybavení.

Doplňky mají 2 základní formy. První je možnost "Ano/ne", kdy se daný doplněk zobrazí na stránkách pomocí checkboxu a cena tohoto doplňku může být buď ("One price") nebo ( "Free"). 2. možností je výběr ze seznamu možností "Select from list", kdy si zákazník může vybrat ze seznamu a pro každou položku může být vytvořena jiná cena ("More prices"), stejně tak jako je možné nastavit ("One Prices") nebo ("free"). Pro toto nastavení můžete nastavit také atribut "Use empty option". To znamená, že zákazník nemusí vybírat hodnotu doplňku. Tuto vlastnost není možné použít pro doplňky typu "Option yes/no". Cena za jednotlivé doplňky je automaticky připočítána k celkové hodnotě za provedenou rezervaci.

Doplňkům je možné nastavit také jejich kapacitu. Pokud není nastavena, znamená to, že doplněk je vždy jeden a jeho cena bude konstantní. Výchozí nastavení je "Multiply by Item Capacity - tzn. množství doplňků bude stejné jako kapacita rezervované položky (pokud je kapacita určena) a cena bude také tak. Možnost "Select Capacity Manually" umožňuje zákazníkovi určit množství doplňků ručně a v tomto případě bude cena vynásobena počtem doplňků. Je možné také nastavit maximální množství doplňků. Tento způsob je možné využít např. pro další sportovní vybavení.

Figure 3.40. Example of room supplements (backend)

Example of room supplements (backend)


Figure 3.41. Example of squash courts supplements (backend)

Example of squash courts supplements (backend)


Figure 3.42. Example of squash courts supplements (frontend)

Example of squash courts supplements (frontend)


3.11. Booking - administrátoři

Na následujícím obrázku je zobrazeno nastavení administrátorů v administraci, kde máme vyfiltrovaný seznam existujících uživatelů. Zde je možné měnit údaje o uživatelích, nastavit, zda je správce či nikoli apod.

Figure 3.43. Backend booking administrators setting

Backend booking administrators setting

3.12. Rezervace

Informace o provedených rezervacích naleznete v administraci komponenty pod záložkou "Reservations". V rámci jedné rezervace může zákazník provést rezervaci více položek (případně i doplňků, pokud jsou k dispozici), dále je uvedeno jejich časové rozpětí, vypočtené ceny a osobní údaje o zákazníkovi. Zákazník provede rezervaci na detailní stránce, kde se zákazníkovi zobrazí kalendář s intervaly, které je jsou k dispozici. Kliknutím na tlačítko "Book it!", vyskočí okno a zákazník bude vyzván k dokončení rezervace či možnosti vrácení se a provést změnu rezervace. Bude-li zákazník pokračovat, může provést kontrolu své objednávky, případně ji upravit, vyplnit požadované data a odeslat rezervaci prostřednictvím systému.

Rezervace může mít následující stav: Prereserved, Reserved, Trashed, Cancelled a Conflicted. Co se plateb týká: Unpaid, Deposit Paid, Paid in Full.

Figure 3.44. Reservations backend list.

Reservations backend list.


Figure 3.45. Reservations Status.

Reservations Status.


3.13. Platební metody

Seznam dostupných platebních metod naleznete v "Extensions-Plug v Manager-bookingpayment". Zde musíte nastavit, kterou platební metodou je možné platit či ne. Pak se musíte vrátit zpět do konfigurace "Payment Methods" a editovat již existující platební metodu a určit, kdo může touto platební metodou platit a kdo ne.

Figure 3.46. Payment Methods List - Plug in Manager

Payment Methods List - Plug in Manager


Figure 3.47. Payment Methods Manager

Payment Methods Manager


Figure 3.48. Edit Payment Methods

Edit Payment Methods


3.14. Globální nastavení

Globální nastavení, Uživatelská skupina zákazníků

Uživatelská skupina, do které jsou přidělovány nově vytvořené uživatelské účty.

Zákazník musí být přihlášen nebo registrován před provedením rezervace

Pokud zvolíte možnost "Yes", bude zákazník vyzván k přihlášení či provedení registrace během rezervace. V opačném případě může zákazník provést rezervaci bez nutností přihlášení či registrace.

Povolit nové registrace

Dočasné zrušení registrace nových zákazníků.

Zobrazit jméno zákazníka

Zobrazit jméno zákazníka, který provedl již rezervaci (pouze na frontendu)

Figure 3.49. Show customers of reservations

Show customers of reservations


Zobrazi poznámku v kalendáři

Poznámky jsou zobrazeny v kalendáři u rezervovaných dnů/hodin.

Použít captcha znak

Pouze pro neregistrované zákazníky. Zákazník musí vyplnit captcha znak během rezervačního procesu. Jedná se o ochranu před spamovými roboty.

Figure 3.50. The captcha for unregistered users.

The captcha for unregistered users.

Povolit více rezervací

Uživatel může přidat více různých položek během rezervace.

Potvrdit rezervaci

Pokud nastavíte "ano", musí být rezervace nejprve potvrzena administrátorem.

Přesměrování po provedení rezervace

Zákazník může být po provedení rezervace přesměrován na stránku jako např. Poděkování za rezervaci, Seznam provedených rezervací atd.

Redirection after Reservation Menu

When you select in option Redirection after Reservation value Menu Item then select here some item.

Redirection after Reservation URL

When you select in option Redirection after Reservation value Custom URL then add here some URL.

Přesměrování zpět z rezervace

Zákazník je při kliknutí na tlačítko zpět, přesměrován zpět na detail rezervace.

Povolit Responsive design

Responsive design je přizpůsoben mobilním zařízením a tabletům, v opačném případě se stránka zobrazí ve standardním designu.

Povolit jQuery

jQuery je nezbytnou součástí responsive designu. Pokud již používáte na Vašich stránkách jQuery, v administraci komponenty tuto možnost nepovolujte.

Požadovat akceptování podmínek

Můžete nastavit, zda je zákazník povinnen akceptovat Obchodní podmínky před provedením rezervace.

Formát datumu

Formátování datumu se používá jak na frontendu tak i v administraci. Je možné používat předem definovaný formát datumu nebo si vytvořit vlastní. V takovém případě je možné nastavit: dlouhý formát (obsahující datum a čas, to znamená den/měsíc/hodina/minuty), standardní formát (obsahuje pouze datum, ve formátu den/měsíc/rok), Denní/týdenní kalendář (tento formát se používá v týdenním a denním kalendáři. Formát by měl být krátký, složený ze zkratek názvu dne/měsíce, bez roku), Měsíční formát (používaný v měsíčním kalendáři, stejný formát jako u předchozího formátu). Je možné také nastavit časový formát, který je používán pro zobrazení času, např. v denním či týdenním kalendáři, tj. hodiny a minuty.

Obrázky, Popup Type

Vyberte typ, který chcete používat na Vašich stránkách. Pokud používáte responsive design, doporučujeme použít shadowbox.

Cesta k obrázku, vlastnosti obrázku

Je důležité uvést cestu k adresáři, kde jsou uloženy obrázky. Je to relativní cesta z kořenového adresáře Joomly. Např. Vaše Joomla! je nainstalována v adresáři /var/www a Vy chcete uložit obrázky v adresáři /var/www/images/objects. Musíte nastavit tuto volbu jako images/objects. Cesta k ikonám šablony, je cesta k adresáři, kde jsou uloženy ikony šablon. Pravidla jsou stejná jako u obrázků. U obrázků je také možné nastavit kvalitu miniatur obrázků v jpg a png formátu. U JPG si můžete vybrat mezi 75 a 100. 75 je nejvyšší stupeň komprese, ale nejnižší kvalita. 100 je naopak nejvyšší kvalita, ale nejvyšší velikost souboru. PNG kvalita je možné nastavi v rozmezí od 9 do 9, přičemž 0 je bez komprese a 9 je nejvyšší komprese.

Ceny, Nastavení ceny

Nastavení ceny - ceny včetně zálohy, ceny bez zálohy nebo zálohy.

Měna

Nastavení měny, která se bude zobrazovat u ceny.

Zobrazovat koncové nuly

Zobrazovat koncové nuly v cenách. Pokud zvolíte tuto možnost, budou se ceny zobrazovat následovně: 12.50.

Desetinná místa a desetinné čárky/tečky

Zde je možné nastavit, jakým způsobem budou odděleny desetinná místa (čárkou, tečkou)

Oddělovač tisíců

Zde je možné vybrat, jakým způsobem budou oddělovány tisíce, možnosti jsou následující: žádné, mezera, čárka, tečka nebo můžete zvolit také vlastní znak.

Formát ceny

Cena může mít různý formát, máte možnost zvolit způsob zobrazení měny (před hodnotou či za) a zda oddělit hodnotu od měny mezerou.

Nastavení času, do kdy musí být zaplacena záloha

Zde můžete nastavit, do kdy musí být zaplacena záloha

Zobrazit ceny bez daně a sazby daně

Zde můžete nastavit, zda má být cena zobrazena včetně DPH či bez a také přidat novou sazbu daně

Zobrazit celkovou cenu

Zobrazit řádek s celkovou částkou na seznamu provedených rezervací nebo v souhrnu dané rezervace.

Zobrazit stav platby

Zobrazit řádek se stavem platby na seznamu provedených rezervací či v souhrnu rezervace.

Zobrazit cenu položky

Zobrazit řádek s cenou položky.

Zobrazit cenu zálohy

Zobrazit řádek s hodnotou zálohy.

Zobrazit cenu bez daně

Zobrazit řádek s cenou bez daně.

Zobrazit daň

Zobrazit řádek s hodnotou daně.

Kalendáře, První den týdne

Umožňuje nastavit, který den v týdnu, se bude zobrazovat jako první, zda pondělí či neděle.

Figure 3.51. First week day is sunday

First week day is sunday


Povolit rezervaci po x dnech

Můžete nastavit, aby bylo daný objekt možné rezervovat po uplynutí určitého počtu dnů, hodin. Používá se následující formát: 1 den, 2 hodiny, 50 minut. Pokud nastavíte např. 7 dní a dnes je 6.12, bude možné danou položku rezervovat 13.12.

Zobrazit rychlou navigaci

Kalendář má rychlou navigaci v podobě rozbalovacího seznamu s počtem měsíců/týdnů/dnů do budoucna v závislosti na použití typu kalendáře. K této možnosti se vztahuje další funkce "Future months to show"/"Future weeks to show"/"Future days to show". Např. pokud chcete nastavit 5 měsíců do budoucna, zobrazí se v rychlé navigaci možnost přeskočit na dalších 5 měsíců.

Figure 3.52. Display quick navigator

Display quick navigator


Nastavení barvy

Můžete nastavit barvu jednotlivých polí v kalendáři, tzn. barvu, pro položky, které jsou již rezervované (reservation color), které mohou být rezervované (vacancy color), které nejsou k dispozici (unavailable color) a také barvu cenových boxů.

Rezervace aktuálního dne

Můžete povolit rezervaci pouze pro aktuální den, toto se používá pro denní typ rezervace.

Skrýt dny, ve kterých nezačíná fixní limit

Pokud u denního typu rezervací používáte fixní limit, který nezačíná ve všech dnech v týdnu, tak touto volbou můžete skrýt tyto dny.

Styl zobrazení popisků pro noční booking

Styl zobrazení popisků pro noční rezervace, např. u rezervace hotelového pokoje. Je možné použít styl Po/út, tj. dny, které noc pokrývá nebo pouze Po tj. den, kdy noc začíná.

Google, Client ID

Toto je potřeba, chcete-li synchronizovat vaše rezervace s google kalendářem. Nastavení se provádí na: https://code.google.com/apis.console. This item you find at API Access.

Client secret

Toto je potřeba, chcete-li synchronizovat vaše rezervace s google kalendářem. Nastavení se provádí na: https://code.google.com/apis.console. This item you find at API Access.

Výchozí kalendář

Pokud je kalendář prázdný nebo neaktuální, je nutné provést kontrolu v ovládacím panelu: control panel/google a klikněte na tlačítko nahrát kalendáře.

Souhrn událostí

Vyberte položku, kterou chcete použít jako souhrn Google Calendar Event.

Výchozí seznam položek
Show Flag is Featured

Show near of item title flag that item is featured

Zobrazit náhledy obrázků

Zobrazení náhledů obrázků u položek, pokud jsou k dispozici. Je možné nastavit také šířku a výšku náhledu obrázku. Nastavíte-li pouze jeden, bude druhý automaticky dopočítán.

Zobrazit introtext

Pokud má položka introtext, objeví se na seznamu položek. Pokud je nastavena délka introtextu, bude tento text ořezán na tuto délku.

Zobrazit filtr

Filtr zobrazí položky, které jsou v šabloně nastaveny jako filrovatelné.

Figure 3.53. Filter over the objects list from fltered template properties

Filter over the objects list from fltered template properties


Stránkování

Ve výchozím nastavení je možné nastavit, kolik položek se má zobrazit na stránce. Je možné také nastavit možnost výběru počtu položek na stránku, pokud je toto stránkování zapnuto, jsou položky v seznamu stránkovány a je zobrazen výběr počtu položek na stránku. V případě, že celkový počet položek je menší než nejmenší možnost z výběru počtu položek, není výběr zobrazen. Pokud je stránkování vypnuto, jsou všechny položky zobrazeny na jedné stránce bez stránkování.

Zobrazit tlačítko "Book-it"

Kliknutím na toto tlačítko se otevře detailní stránka k provedení rezervace.

Zobrazit měsíční kalendář

Zobrazit seznam malých měsíčních kalendářů pro každou položku. Počáteční měsíc a počet měsíců můžete nastavit v následujících polích. Rezervované dny jsou označeny šedě. Je to rychlá informace pro zákazníky, které dny jsou k dispozici a které ne. Toto se vztahuje k Month Calendar Style.

Zobrazení prvního měsíce v kalendáři

Hodnota posunu prvního měsíce v kalendáři od aktuálního měsíce. Pokud je hodnota 0, tak první měsíc je aktuální. Pokud je vložena 1, tak první měsíc je následující od aktuálního. Příklad: nyní je březen a je vložena hodnota 3, pak první měsíc bude červen.

Počet měsíců k zobrazení

Počet měsíců na seznamu od prvního. Příklad: nyní je březen, počátek kalendáře je 2, počet měsíců je 3, tzn. že v kalendáři bude zobrazen květen, červen a červenec.

Zobrazit měsíční kalendář

Týdenní kalendář pro každou položku na seznamu. Obsazené dny jsou zvýrazněny. Můžete také nastavit počet dnů, které by měly být zobrazeny.

Detail položky

 

Vícenásobné rezervace

Umožňuje provést rezervaci více termínů v kalendáři.

Zobrazit nákupní košík v popup okně

Popup okno se zobrazí poté, co zákazník klikne na tlačítko "book it", kdy mu bude nabídnuta volba pokračovat v rezervaci nebo přejít k zaplacení.

Zobrazit kapacitu

Zobrazit výběr kapacity blízko tlačítka "book it", pokud je maximální kapacita vyšší než 1.

Zobrazit hlavní obrázek

Můžete zobrazit hlavní obrázek na detailní stránce položky. Pokud vyberete tuto možnost, můžete také nastavit šířku a výšku obrázku. Pokud tyto velikosti nebude určeny, bude velikost nastavena automaticky.

Zobrazit fotogalerii

Zobrazit fotogalerii s obrázky. Můžete vybrat umístění fotogalerie, jak má fotogalerie vypadat, šířku a výšku obrázků a miniatur v pixelech (pokud nebude hodnota šířky stanovena, bude šířka vypočítána automaticky a naopak).

Zobrazit vlastnosti objektu

Zde je možnost nastavit, jak zobrazit vlastnosti rezervovatelných položek. Můžete je zobrazit jako tabulku, seznam ikon, seznam názvů (toto se definuje v parametrech šablony).

Zobrazit zpětný odkaz

Zobrazit zpětný odkaz na nadřazenou položky (pokud nějaká je).

Umístění popisu

Popis může být umístěn pod hlavním obrázkem nebo pod vlastnostmi.

Zobrazení cen

Můžete nastavit styl zobrazení cen, záloh a případných slev. Možnosti jsou následující: Podrobný seznam. Stručná legenda nebo také je možnost skrýt tuto informaci.

SMS/E-mail

Zde můžete vypnout tuto funkci nebo nastavit zasílání emailů/sms administrátorům, zákazníkům či oběma. Zde nastavíte jaký email/sms bude odeslána zákazníkovi po provedené rezervaci, který bude zaslán administrátorovi. Můžete také informovat své zákazníky o změně stavu rezervace. Více informací naleznete v kapitole 15: Odesílán emailů/sms.

Pole

Pole, které musí zákazník vyplnit během registrace či rezervace, můžete nastavit právě zde. Pole můžete zneveřejnit (volba skrýt) nebo zveřejnit (volba volitelné či požadované). Doporučujeme nastavit email zákazník jako povinný údaj. Účty zákazníků jsou přístupné z administrace komponenty, kde může editovat či mazat zákazníky.

Registrace

ARTIO Download ID - zde musíte vložit Vaši ID získanou během nákupu této komponenty.

Oprávnění

Zde je možné spravovat oprávnění pro jednotlivé uživatelské skupiny. Mějte na paměti, že pokud změníte nastavení, bude tato změna platit jak pro toto, tak i všechny podřízené skupiny, komponenty a obsah.

3.15. Odesílání emailů a SMS zpráv

Prostřednictvím komponenty je možné zasílat emaily a SMS zprávy administrátorům i zákazníkům. Toto nastavení je nutné provést v globální konfiguraci, kde je možné zapnout/vypnout tuto funkci, nastavit, zda budou zprávy zasílány pouze administrátorům, zákazníkům či oběma. Pro odesílání emailů a sms zpráv používá komponenty nastavení z globální konfigurace Joomly.

V konfiguraci komponenty je možné nastavit email odesílatele, telefon, název odesílatele, předmět, formát emailu (HTML nebo prostý text) a obsah emailu a SMS zprávy. Další nastavení jako je mailer (php mail/smtp/sendmail), username, password, bezpečnost apod. se nastavují v globální konfiguraci Joomly!. Obsah emailu obsahuje transkripční značky, které jsou nahrazeny údaji o rezervaci nebo registraci. Mohou to být údaje jako je jméno zákazníka, datum rezervace, rezervace atd...Speciální transkripční značka je pár značek {OBJECTS} a {/OBJECTS}, které definují tu část, která se bude opakovat pro každou rezervovatelnou položku. Dostupné transkripční značky je možné vidět nad obsahem emailu.

Figure 3.54. SMS/Email Templates

SMS/Email Templates

Figure 3.55. Edit Email and SMS Template

Edit Email and SMS Template

3.15.1. SMS a emailové upozornění

Můžete dát vědět svým zákazníkům o změně stavu rezervace nebo zasílat informace o různých událostech. Buďte informováni o tom, kdy je přijata nová rezervace nebo zasílejte hromadné zprávy Vaším zázkazníkům z Vaší databáze.

Figure 3.56. Edit Email/SMS Notification

Edit Email/SMS Notification


Chapter 4. Užívání komponenty (frontend)

Table of Contents

4.1. Booking - zákazníci

4.1. Booking - zákazníci

Zákazníci jsou návštěvníci stránky, kteří mohou provádět rezervace. Zákazníci mohou provést rezervaci po registraci, bez nutnosti registrace či přihlášení se - toto nastavení je možné provést v globálním nastavení. Pokud nemá návštěvník uživatelský účet do Joomly!, bude vyzván, aby provedl novou registraci s novým uživatelským účtem do Joomly. Přihlášeným uživatelům nabídne komponenta stát se zákazníkem.

Pole, která musí být vyplněna během registrace nebo rezervace je možné nastavit v globálním nastavení pod záložkou (Registration/reservation fields). Pole můžete skrýt ( volba "hide") nebo zobrazit (volba "show"). Pole, která budou zobrazena, můžou být povinná nebo volitelná. Doporučejeme však nastavit email zákazníka jako povinnou položku.

Účty zákazníků jsou přístupné z administrace komponenty. Zákazníkovi může být blokován jeho Joomla účet. V administraci je také možné editovat informace o zákazníkovi či mazat zákazníky.

Figure 4.1. The page visitor isn't logged. Component offers him login or registering.

The page visitor isn't logged. Component offers him login or registering.


Figure 4.2. The page visitor is logged. Component offers him to become customer.

The page visitor is logged. Component offers him to become customer.


Figure 4.3. Customer registration page. With customer account is also created new Joomla! user account.

Customer registration page. With customer account is also created new Joomla! user account.


Figure 4.4. Become customer page. To existing Joomla! user account is created customer account.

Become customer page. To existing Joomla! user account is created customer account.


Figure 4.5. Config registration/reservation fields page.

Config registration/reservation fields page.


Figure 4.6. The customers backend list

The customers backend list


Chapter 5. Řešení problémů

Pokud jste narazili na nějaký problém nebo máte nějaký dotaz, podívejte se nebo zašlete Váš dotaz na naše diskuzní fórum http://www.artio.net/cz/support-forums/book-it.

Můžete se také podívat na často kladené otázky http://www.artio.net/cz/casto-kladane-otazky/booking.

Přihlášení uživatele Prázdný