Menu Content

Support

> Forums, FAQs & Paid Support
Welcome, Guest
Username Password: Remember me

Profile for ma®vays

  • OFFLINE
  • Time Zone: GMT +0:00
  • Local Time: 01:50
  • Posts: 25
  • Profile Views: 5474
  • Location: Unknown
  • Gender: Unknown
  • Birthdate: Unknown

Signature

Posts

Posts

emo
I have a problem with breadcrumbs in virtuemart products. When the product is in two categories, the breadcrumbs list both paths in a row. How do I make JoomSEF list only one? Ideally the one I have set as canonical!

When I enable "Ignore multiple sources" in the VM plugin settings, it produces different versions of the sef url, each time with the correct navigation. But I don't want that. I only want one url for a given product, but only with one breadcrumbs.

When I compare it, JoomSEF has a non-sef url:
index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_category_id=43&virtuemart_product_id=3414


But SH404SEF has:
index.php?option=com_virtuemart&Itemid=1096&lang=sk&view=productdetails&virtuemart_category_id=139&virtuemart_product_id=3383


The difference is that the second url has & Itemid = 1096

Does this mean that the problem is not in JoomSEF, but in Virtuemart or joomla?

*******************************

Mám problém s breadcrumbs u produktů virtuemart. Když je produkt ve dvou kategoriích, v breadcrumbs se vypíší obě cesty za sebou. Jak donutím JoomSEF vypsat jen jednu? Ideálně tu, kterou mám nastavenou jako kanonickou!

Když zapnu "Ignore multiple sources" v nastavení VM pluginu, tak vyrobí různé verze sef url, pokaždé se správnou navigací. To ale nechci. Chci pouze jednu url pro daný produkt, ale pouze s jednou breadcrumbs.

Když to porovnám, tak JoomSEF má non-sef url:
index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_category_id=43&virtuemart_product_id=3414


Ale SH404SEF má:
index.php?option=com_virtuemart&Itemid=1096&lang=sk&view=productdetails&virtuemart_category_id=139&virtuemart_product_id=3383


Rozdíl je v tom, že druhá url obsahuje &Itemid=1096

Znamená to, že problém není v JoomSEF, ale ve Virtuemart nebo Joomla?

A asi základní otázka . . . . umí to JoomSEF vůbec řešit?
problem with breadcr ...
Category: JoomSEF 4
emo
JoomSEF has rich configuration options, so it can be configured to generate the same url you have now. It just takes a little work.
Falang and Url
Category: JoomSEF 4
emo
dobrý den.

zpomalování generování fakturace došlo tak daleko, že se faktura nevygeneruje a ohlásí:
Internal Server Error
Pri zpracovani pozadavku doslo k vnitrni chybe. Pravdepodobne se jedna o chybu v .htaccess souboru.
Ctete instrukce v nasi znalostni bazi: Chyba 500 - Internal Server Error

v error logu:
[Tue Oct 04 11:37:07.828762 2016] [fcgid:warn] [pid 13114:tid 140488694814464] [client 79.142.147.210:55040] mod_fcgid: read data timeout in 310 seconds, referer: lukysipy.cz/administrator/index.php?opti...;controller=invoices
[Tue Oct 04 11:37:07.828834 2016] [core:error] [pid 13114:tid 140488694814464] [client 79.142.147.210:55040] End of script output before headers: index.php, referer: lukysipy.cz/administrator/index.php?opti...;controller=invoices

kde je chyba?

používám verzi 2.0.19 a joomlu 2.5.28
Zrychlení / archivac ...
Category: Feature Requests
emo
Dobrý den.
Instaloval jsem před léty klientovi do eshopu vaše rozšíření. I po letech je spokojen. Stěžuje si pouze na zpomalení fakturace. Tipuji, že vliv na to má to, že za ty 4 roky, co fakturaci používá, mám velké množství objednávek a faktur, které mu zapřičiňují to, že zpomalují práci.

Dá se stím něco udělat? Přesněji, co je v takových situacích obvyklé? Klient má ve fakturaci všechny faktury, které kdy vytvořil (cca 14 tisíc) . . . měl by je promazávat? Nebo je musí v systému archivovat?

Z pohledu účetnictví je asi v systému mít nemusí. Ale když je smaže, tak je zřejmě neuvidí ve svém účtu uživatel. Nebo se pletu?

Děkuji
Zrychlení / archivac ...
Category: Feature Requests
emo
Hi. Please can you consider expanding your product for Opencart? When you adjust the invoice for AceShop, it will be possible to get a simple and invoicing orders from OpenCart. It will be perfect. Will you think about it for a moment?
Invoice for OpenCart ...
Category: Pre-sale Questions
emo
Good day. When editing an invoice in the drop-down menu with transportation and payment displayed text. It happened after one year of operation of the site, we edited VM2. He does this in all versions Invoice from 2.0.19 to 2.0.28

I tried to search in the database. To me a VM Invoice remembers something different than he has. But after a few reistalech, complete proazání DB FTP and the result is still the same: (

Can you advise where I find fault?
Shipping and Payment ...
Category: Feature Requests
emo
Good day. When editing an invoice in the drop-down menu with transportation and payment displayed text. It happened after one year of operation of the site, we edited VM2. He does this in all versions Invoice from 2.0.19 to 2.0.28

I tried to search in the database. To me a VM Invoice remembers something different than he has. But after a few reistalech, complete proazání DB FTP and the result is still the same: (

Can you advise where I find fault?
Picture here: www.dropbox.com/s/9f1hxj8owm8duwc/vmi.png
Shipping and Payment ...
Category: Customer Support
emo
Dobrý den. Při editaci faktury se v rozbalovacích menu s dopravou a platbou nezobrazuje text. Stalos e to po roce provozu stránek, kdy jsme upravovali VM2. Dělá to ve všech verzích Invoice od 2.0.19 do 2.0.28

Snažil jsem se hledat v databázi. Podle mě si VM Invoice pamatuje něco jiného než má. Ale po několika reistalech, kompletním proazání DB i FTP je výsledek pořád stejný :(

poradíte, kde mám hledat chybu?
Obrázek zde: www.dropbox.com/s/9f1hxj8owm8duwc/vmi.png
Prázdné pole v dopra ...
Category: Customer Support
emo
Dobrý den. Přidal jsem si do vlastního pole zákazníka položky IČ a DIČ.
Jak je jednoduše dostanu do faktury?

Zkusil jsem to zprvu jednoduše přidáním {IC} . . . . tak jsem si to pole nazval, ale bez výsledku. Jak tedy?
Děkuji
Vlastní pole zákazní ...
Category: Customer Support
emo
thank you. my client is very impatient. In addition, I have another project where I would like to extend this purchase. but without the ability to enter% discount, I can not use it.
Sleva v % / Discount ...
Category: Customer Support
emo
Může mi někdo prosím odpovědět? Je to celkem zásadní problém, když je normální udívat slevu v %! Děkuji . . .
------------------------------------------- for English-speaking users ----------------------------------
Can someone please answer? Thank you. . .
Sleva v % / Discount ...
Category: Customer Support
emo
Může mi někdo prosím odpovědět? Děkuji . . .
------------------------------------------- for English-speaking users ----------------------------------
Can someone please answer? Thank you. . .
Sleva v % / Discount ...
Category: Customer Support
emo
Dobrý den.
Nutně potřebuji upravit komponentu o jeden vcelku základní atribut. Když klient upravuje fakturu a chce dát slevu, musí odečíst pevnou částku. Už to je celkem zavádějící, protože když někomu dávám slevu, tak předpokládám, že při zadání slevy se odečte. A pokud máte klienta inženýra, tak se mu to špatně vysvětluje, že do pole sleva musí vložit i znaménko mínus, jinak mu to bude přičítat.

Nicméně, ve snu by mě nenapadlo, že do pole sleva nemůžu zadávat procenta. Jak s tím mohu něco udělat? Šlo by pole upravit alespoň tak, že místo "-10%" zadám alespoň "*0,9" . . . . že by šlo alespoň násobit?

Opravdu se divím tomu, že to není v základu. nebo jsem na to nepřišel? Děkuji

------------------------------------------- for English-speaking users ----------------------------------
Good day.
I really need to edit one component rather basic attribute. When the client adjusts the invoice and wants to give a discount to deduct a fixed amount. Already it is quite misleading, because when I give someone a discount, so I suppose that when you enter discount is deducted. And if you have a client engineer, so he did poorly explains that the box rebate must also insert a minus sign, otherwise he will be attributed.

However, in a dream, it occurred to me that the box can not enter the discount percent. How can I do anything? It would at least modify the field so that instead of "-10%" at least I enter "* 0.9". . . . that would be at least multiplied by?

I really am surprised that it is not in the base. or I did not think of? thank you
Sleva v % / Discount ...
Category: Customer Support
emo
ZDRAVÍM. Nejsem si jist, jestli je to řešení. Spíš sem bugem odstranil bug :)
TCPDF ERROR - při ví ...
Category: Customer Support
emo
Takže, omylem jsem to vyřešil. vysvětlím, co jsem udělal a snad to pomuže k lepšímu vyřešení celkově.

1. podpora na hostingu mi poradila, že možná bude problém v tom, že v adresáři "VM Faktury" do kterého se to celé ukládá je mezera.
2. hledal jsem hledal, ale nastavení, kde by byl tento adresář uveden jsem nenašel
3. při googlení jsem narazil na toto vlákno:
www.tomatocart.com/community/24-bug-repo...?limit=6&start=6
kde psali o předefinování cesty ke složkám
4. tak jsem si to prošel, našel konfigurační soubor a tam v tcpdf_config.php na řádku 96 změnil
z
define ('K_PATH_CACHE', INVOICES_TMP);
na
define ('tmp/VMFaktury');

a mylsle jsem, že toto je v podstatě ta samá cesta, ale do složky bez mezery.

NO, NÁHODA JE VTOM, ŽE TO PROSTĚ TED FUNGUJE, I KDYŽ MÁM KOUPENÝCH 10 POLOŽEK
ale stejně to ty faktury ukládá do stejné složky s mezerou :)

Snad vám to pomůže ke konečnému vyřešení problému!
TCPDF ERROR - při ví ...
Category: Customer Support
emo
Hello.
When a customer orders more than three items, you can not generate pdf invoice. It throws this error:
How do I fix than the client eats me alive? : (
TCPDF ERROR - při ví ...
Category: Customer Support
emo
Ahoj.
Když si zákazník objedná víc jak tři položky, nelze vygenerovat pdf fakturu. Vyhazuje to tuto chybu:
Jak to mám opravit, než mě klient sežere zaživa? :(
TCPDF ERROR - při ví ...
Category: Customer Support
emo
dobrý den. pomohla . . .částečně. už jde přídávat a měnit faktury. Nefunguje měna . . . . což zatím nevadí, protože klient i tak chce fakturu vždy v korunách . . . . i když si u něj obědná zboží třeba slovák v eurech.
Měna ve faktuře
Category: Customer Support
emo
tak to funguje přesně tak, jak bych si představoval. pošlu login a letím pro děti do školky. ozvu se později . . . . . vypadá to, že mi to něco blokuje . . .
Měna ve faktuře
Category: Customer Support
emo
Problém v přidávání produktů je zvláštní. Je tam pole a tlačítko ADD. Podle administrace můžu vybírat produkt ze seznamu nebo zadat vlastní. Což by bylo ideální. Bohužel . . . . tlačítko nefunguje. Nefunguje ani přepočet . . . když zvednu počet již koupených produktů, tak mi to nepřepočítá. Pouze při uložení to přepočítá celkovou cenu daného produktu. nikoli však celkově. Bude to asi tím že mi nefunguje ani tlačítko na přepočet.

Odkaz na tlačítku pro přidání mám takovýcto: href="javascript:showOrderData('32295.w95.wedos.ws/administrator/',true,false,false)"

Kde může být chyba. Jako by to něco blokovalo . . .
Měna ve faktuře
Category: Customer Support
More
User Login Empty