Menu Content

Joomla rozšíření

> Choose one to see more info

FusionCharts: Vlastnosti

ARTIO FusionCharts, rozšíření pro redakční systém Joomla, nabízí celou řadu vlastností, které potřebujete pro tvorbu grafů. Je vybaven všemi běžnými soubory funkcí, které graf vyžaduje. Kromě toho, jsou všechny grafy plně přizpůsobitelné. Díky snadno použitelnému rozhraní grafů.

Placená verze ARTIO FusionCharts obsahuje také konektor k databázi. Graf by měl automaticky slučovat data z externího zdroje databáze.

pic01

Zahrnuty všechny standardní typy grafů

ARTIO FusionCharts pro Joomlu zahrnuje všechny standardní typy grafů. S tímto rozšířením můžete vytvořit graf sloupcový, liniový, koláčový, jednoduchý nebo komplexní.

pic02Animace

U všech grafů můžete nastavit animaci. Sloupcové a liniové postupně narůstají a koláčové grafy rotují. Animace nastává pokaždé při načtení grafu.

pic03

Intuitivní uživatelské rozhraní

Vytvoření grafu a vložení do článku je velmi jednoduché díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní. Uživatelské rozhraní je rozděleno do sekcí, které usnadní vkládání dat a konfiguraci vlastností.

pic04nastavení složitosti

Pro každý prvek grafu může být nastavena různá složitost. Na stránce konfigurace grafu najdete panel, kde můžete upravit jednotlivé prvky.

pic05náhled grafu

Pomocí Náhledu grafu si můžete prohlédnout, jak bude graf vypadat předtím, než ho vložíte do článku. Je to velmi užitečná pomůcka, která vám pomůže zdokonalit výsledek.

pic06ukládání grafu

Každý graf, který vytvoříte se uloží. Tím vzniká možnost vložit jeden graf do více článků.

 

pic07nastavení měny

Do parametrů grafu můžete nastavit symboly měn jako jsou  $ € £ ¥ .

 

pic08nastavení formátu čísel

Můžete také nastavit různé formátování čísel. Můžete hodnoty zaokrouhlit, nastavit desetinná místa nebo přidat oddělovač.

pic09nastavení zobrazení čísel

Taky si můžete určit, zda přidat za číslo po zaokrouhlení K (tisíce) nebo M (miliony). Např. 1 043 se zobrazí jako 1.04K nebo 6 000 000 jako 6M.

pic10automatické formátování čísel

Pokud není nastaveno, všechny číselné hodnoty zobrazené v grafu jsou formátovany automaticky.

pic11automatické generování vysvětlivek pro komplexní grafy

U komplexních grafů se na základě výchozí konfigurace automaticky zobrazí vysvětlivky.

pic12směrové linky a pásy

Směrové linky a pásy jsou používány pro označení specifických hodnot grafu. ARTIO FusionCharts pro Joomlu umožňuje uživatelům nastavení těchto linek a pásů.

pic13interaktivní nápověda

Všechny grafy zahrnují interaktivní nápovědu. Kdykoliv najedete kurzorem myši na určitý údaj, zobrazí se detailní informace o zobrazeném údaji.

pic14Interaktivní odkazy

Údaje zobrazené v grafech mohou být nastaveny jako odkaz. Tzn. po kliknutí na sloupec, část koláčového grafu nebo kotvu se dostanete na nastavenou webovou stránku.

pic15oddělovací čáry a mřížky

Horizontální a vertikální vzájemně prokládané linky nám tvoří mřížku. Je jen na Vás, zda a kolik jich zobrazíte. Nastavení umožňuje i různé barevné prokládání sloupců či řádků pro lepší orientaci v grafu.

pic16nastavení barevného schéma

ARTIO FusionCharts pro Joomlu umožňuje nastavení pozadí grafu. Vybrat můžete z velké škály barev.

pic17nastavení obrázku nebo videa jako pozadí grafu

ARTIO FusionCharts Free pro Joomlu také umožňuje použít obrázek nebo video jako pozadí grafu.

pic18nastavení velikosti písma

Velikost písma, které se zobrazuje v grafu se dá také nastavit. Určité písmo, velikost a barva se může nastavit jako výchozí pro všechny grafy.

Dále je zde mnoho dalších vlastností jako viditelné-neviditelné hodnoty a štítky, rotující štítky, efekt stínu, nastavení barev všech hlavních prvků grafu, nastavení okrajů grafu, atd.

Podívejte se na všechny dostupné typy grafů, které FusionChart nabízí.

Stáhněte si FusionCharts pro Joomla zdarma z našich stránek, podívejte se na podmínky placené licence nebo si kupte kompletní FusionCharts pro Joomla.

 

 

Přihlášení uživatele Prázdný